HOT NEWS
Main menu

႐ုပ္ေျပာင္းလဲဖို႔ စိတ္ေတြ အရင္ျပင္ပါ

_____________

ျမတ္လႈိင္း

_____________

 

သဘာ၀ေလာကႀကီး မွာ ႐ုပ္ေၾကာင့္ စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္းရွိသလုိ စိတ္ေၾကာင့္ ႐ုပ္ေျပာင္းလဲျခင္းလည္းရွိပါတယ္။ သဘာဝေလာကႀကီးမွာ သာမကဘဲ ေခတ္တစ္ေခတ္မွာလဲ အေကာင္းစိတ္ေတြ ႀကီးစုိးခဲ့ရင္ ေခတ္ဟာလည္း အေကာင္းေခတ္ျဖစ္မွာပါ။ အဆိုးေတြ လႊမ္းမုိးေနခဲ့ရင္ ေခတ္ဆိုး ႀကီးကုိ ႀကံဳရမွာပါ။ အဓိကကေတာ့ စိတ္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတာပါ။

Read more...

ေလာကႀကီး တစ္ပါးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

________________

ဂ်က္ကြမ္းၿခံကုန္း

________________


- - - - - - - တစ္ - - - - - - -

ဆိုင္းေတြ ဗံုေတြ တီးၿပီးေတာ့ကို ထူစိုက္ထားသည့္ ဧရာမဆိုင္းဘုတ္ႀကီး  ျဖစ္ဘိေခ်သည္ တမံု႔။ ဟုတ္ပ။ သပြတ္အူေက်းရြာသို႔ ဝင္ေရာက္ရာ၌ တစ္ခုတည္းေသာ ေက်ာက္စရစ္ခင္းလမ္းကေလး ျဖစ္ေခ်သည့္ ရြာ့ ဂုဏ္ေဆာင္ လမ္းကေလး၏ အဆံုးရြာဝင္ေပါက္ တည့္တည့္၌ ယင္း ၎ဧရာမဆိုင္းဘုတ္ႀကီးကို ထူစိုက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ အလြန္ပင္ ေတြ႕ရခဲသည့္ ဆိုင္းဘုတ္အမ်ဳိးအစား။ ''လာဘ္မေပး လာဘ္မယူ ငါတို႔ သပြတ္ အူ''...ဟူလို။

Read more...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႔

________________

ေမွာ္ဘီထန္းသီး

________________

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအလွကုိ အမွန္တကယ္လုိလားၾကသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည့္က်င့္စဥ္ကုိ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကုိ မျဖစ္မေနက်င့္သုံးလုိက္နာၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါ၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာလမ္း စဥ္ႏွင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာလမ္းစဥ္ဟု ႏွစ္ခုရွိရာဝယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ စစ္မွန္သည့္လမ္းစဥ္ကုိရွာၿပီး က်င့္ႀကံက်ိဳးကုတ္ပြားမ်ားအား ထုတ္ဖုိ႔ကလည္း လုိအပ္သည္သာတည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခ်မွတ္ေသာလမ္းစဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပုံ၊ လက္ခံရယူပုံ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္တုိ႔ကို ေလးစားယုံၾကည္မႈႏွင့္အတူ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာနည္းလမ္းကုိ လက္ခံဖုိ႔လုိပါ၏။ မိမိတုိ႔လုိလားေတာင့္တအပ္ေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးခ်မ္းသာကို အမွန္တကယ္ရလုိက တူညီေသာ ဆႏၵရွိမွသာ ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည္ ဟု ဆုိရပါေပမည္။

Read more...

ဖုန္ၾကားရွင္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ

++++++++++++

ခ်စ္မင္းထြန္း

++++++++++++

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ဖုန္ၾကားရွင္ တစ္ေက်ာ့ ျပန္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဖုန္ၾကားရွင္၏ တစ္ေက်ာ့ ျပန္ေပၚလာျခင္းက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ တုိက္ပြဲမ်ားဖန္တီး ျခင္းျဖင့္ ျပန္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဖုန္ၾကားရွင္ ျပန္မေပၚလာခင္မွာဘဲ ဖုန္ၾကားရွင္ ျပန္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာေတာ့မည့္ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း အရိပ္အျမြက္ ထြက္ခဲ့သည္။

Read more...

ကယ္တင္ရွင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ တ႐ုတ္သို႔ ေရာင္းစားခံရသူမ်ား

++++++++++++

မင္းဗညား

++++++++++++

 

သံတံခါးႀကီးက ေမာင္းဂ်က္ထိုးထားသည့္ တံခါးအျမင့္ႀကီးျဖစ္သည္။  ဒီတံခါးႀကီးကိုဖြင့္ဖို႔ သားအမိႏွစ္ေယာက္ ရွိသမွ်အားအကုန္သံုးၿပီး ႀကိဳးစားေနသည္။ အခ်ိန္ကား နံနက္ ၄ နာရီခြဲခန္႔ ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္း က်င္ တစ္ခုလံုး တိတ္ဆိတ္လ်က္ရွိေနသည္။ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမေျပာႏွင့္ သာမန္အခ်ိန္မ်ားပင္ ထိုတံခါးႀကီး ဖြင့္လိုက္တိုင္း 'ဂ်ိမ္း'ဟု က်ယ္ေလာင္စြာ ျမည္တတ္သည္။ ထိုအသံေၾကာင့္ အိမ္ေပၚရွိ အိပ္စက္ေနသူမ်ား ႏိုး သြားမည္ကို စိုးရိမ္စြာျဖင့္ပင္ သားအမိႏွစ္ဦး စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာႏွင့္ ဘုရားတလ်က္ ႀကိဳးစားဖြင့္ေနၾကသည္။ 'ဂ်ိမ္း'ဟု တံခါးေမာင္း ဂ်က္ပြင့္သြားခ်ိန္၌ပင္ အိမ္ေရွ႕မွ ေထာ္လာဂ်ီတစ္စီး အသံဆူညံစြာ ေမာင္းႏွင္လိုက္ ခ်ိန္ႏွင့္ ႀကံဳခဲ့သည့္အတြက္ တံခါးဖြင့္သံႏွင့္ ေထာ္လာဂ်ီအသံ ေရာေႏွာသြားၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပံုကို အသက္ ၄ဝ ခန္႔ရွိ မဝါဝါ(အမည္လႊဲ)က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။

Read more...

ADV

 ymg adv 6

FacebookG+TwitterRSS