Main menu
HOT NEWS
adv
တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ

တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ

Featured

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္း သား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆုိ ေသာအခ်က္ကို လူထုေခါင္းေဆာင္ သို႔ မဟုတ္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဦးေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မတူညီေသာ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ မ်ားျဖင့္ ေရာယွက္ေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ ခက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးမွာ ထင္သေလာက္ ခရီးမ ေပါက္ဘဲ ျဖစ္ေနစဥ္ တခ်ဳိ႕ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားေၾကာင့္လည္း တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ပ်က္ျပားသြားမည္ ကို စုိးရိမ္ေနရသည္။

တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရး ပ်က္ျပားေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီး အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ လူသားအရင္း အျမစ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ပညာမဲ့ လူတန္းစားမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ ရွား ပါးလာျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္း၊ အမုန္းတရားမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္း စသည့္ ေနာက္ဆက္ တြဲဆုိးက်ဳိးမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထုိသို႔ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ား အဆံုးသတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူထုေခါင္း ေဆာင္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုက မဲေပးေရြးခ်ယ္ တင္ ေျမႇာက္ ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အား ဦးေဆာင္ ေစခဲ့သည္။
 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးကုိ ျပည္သူႏွင့္အတူဆုိေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ တခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားက သူမ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဟန္႔ အတား ျဖစ္လာခဲ့သည္။  ဤအခ်က္က တျခားမဟုတ္ ေပ။ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ ဗမာမ ဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အျမတ္တႏုိး တန္ဖုိးထားေသာ ႐ိုးရာဝတ္ စံုမ်ားကို ဝတ္ဆင္ကာ မူးယစ္ရမ္းကား သည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္း၊ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္း၊ ရန္ျဖစ္ သည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္း စသည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္း မ်ားတြင္ အႏုပညာရွင္မ်ားမွ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္း ရင္းသားမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်မ္းသာစ ရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 

''အခုလုိ သ႐ုပ္ေဆာင္တာက ေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြ ရဲ႕ ႐ိုးရာဝတ္စံုကို အရက္မူးခန္း၊ ရန္ျဖစ္ တဲ့အခန္းေတြမွာ ႐ုိက္တာက ရွမ္းလူမ်ဳိး ေတြရဲ႕႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို အေလးမထား ဘဲ ႏွိမ့္က်သလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ တုိင္းရင္း သား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ပ်က္ျပား ေစတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရး သြားေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္လုိ႔ ထိခုိက္လာႏုိင္တယ္''ဟု ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္း (ေတာင္ႀကီး)၏ ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း စုိင္းေမာင္ တင္က ''ဘုန္းကညာ ႏွစ္ပါး'' ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ဝင္ခန္းတခ်ဳိ႕တြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဖြးေဖြး မွ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာဝတ္စံု ကိုဝတ္ဆင္၍ မူးယစ္ရမ္းကားသည့္ ကာ ႐ုိက္တာမ်ား၌ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားျခင္း

''ဘုန္းကညာႏွစ္ပါး''ဇာတ္ ကားကို ႐ုိက္ကူးေသာ ဒါ႐ုိက္တာကိုေဇာ္ (အ႐ုဏ္ဦး)ကေတာ့ အေကာင္းဘက္က ဝင္ၾကည့္၍ အဆုိးဘက္မွ မေျပာၾကရန္၊ ခ်ည္အက်ႌကို ဝတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္း အက်ႌအား ဝတ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္မွတ္ခ်က္ ျပဳ ေျပာသည္။
 

''ပင္နီအက်ႌပဲေလ ရွမ္းအက်ႌ မဟုတ္ဘူး။ ပင္နီအက်ႌဆိုတာ ျမန္မာ ေတြလဲ ဝတ္တာပဲ။ စာေတြ ျပန္ဖတ္ၾကည္႔ လိုက္ရင္ သိမွာပါ''ဟု ၄င္းကေျပာသည္။  ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ႐ိုးရာဝတ္ စံုကို အျမတ္တႏုိး တန္ဖုိးထားၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားမ်ား အပါ အဝင္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္၊ အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာ ေဆာင္၊ အစည္းအေဝး၊ ညီလာခံ ( ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး-ႏုိင္ငံေရး)၊ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား၊ ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ား၊ ဂီတပြဲေတာ္မ်ား၊ ႐ုပ္ ရွင္အကယ္ဒမီ ဆုေပးပြဲမ်ား စသည့္မတူ ညီေသာ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ဂုဏ္ယူ ဝင့္ၾကြားစြာဝတ္ဆင္၍ တက္ေရာက္ေလ့ ရွိၾကသည္။
 

သို႔ေသာ္ တျခားေသာသူမ်ား သည္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ိုးရာဝတ္စံုမ်ားကို ေထာက္ ခံဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ တလြဲဝတ္ဆင္၍ အသံုးခ်ေနၾကသကဲ့သို႔ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ား၌လည္း ¤င္းတုိ႔မႏွစ္သက္ သည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားမွာ ဝတ္ဆင္ကာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္း သားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ အဟန္႔အတား ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေန ၾကသည္။
 

''လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ကို သတိထားဖုိ႔လုိတယ္။ အထြတ္အျမတ္ ထားတဲ့ ဝတ္စံုဝတ္မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို မထိခုိက္ဖုိ႔လုိမယ္။ သူတုိ႔က အခမ္းအနားေတြ၊ ႐ုပ္ရွင္ပြဲ ေတာ္ေတြ၊ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္အဆင့္ပြဲေတြ၊ ဒီလုိေနရာေတြမွာ ဝတ္ၾကတာ။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔မႀကိဳက္တဲ့ ေန ရာေတြမွာ ဝတ္တာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး'' ဟု တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္း ႏုိင္က ေျပာသည္။

 ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာဝတ္စံု မ်ားကို ဝတ္ဆင္၍ ¤င္းတုိ႔မႀကိဳက္ေသာ အခန္းမ်ား၌ ဝတ္ဆင္ကာ ႐ုိက္ကူးေန ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္ လည္း မိမိတုိ႔ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တရားဝင္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးရန္ တုိင္ၾကားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေဆာင္ ရြက္မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တရားဝင္တုိင္ၾကားလာ မည္ဆုိလွ်င္ မိမိ တို႔ဝန္ႀကီးဌာနမွ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ ရွိသူမ်ားကုိ အသိေပးၿပီး မလုပ္ရန္ ေဆြး ေႏြးေပးသြားမည္ဟု ၄င္းကဆုိသည္။
 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆင္ဆာအဖြဲ႕အ တြင္းေရးမွဴးက ''ဘုန္းကညာႏွစ္ပါး''ဇာတ္ ကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆင္ဆာအဖြဲ႕မွ မွတ္ခ်က္ေပးစရာမရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။ အလားတူ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ဆင္ဆာအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ သာသ နာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက မိမိတုိ႔ ဆင္ဆာအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိ ေတာ့ေၾကာင္း၊ ¤င္းတုိ႔ မသိလုိက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ိုးရာဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ¤င္းတို႔ မႏွစ္ သက္ေသာေနရာ၊ ပံုစံမက်ျခင္း (ဒီဇုိင္ နာတီထြင္ျခင္း)၊ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ဝင္ခန္း မ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ား (သက္ဆုိင္ရာ လူမ်ဳိး မဟုတ္သူမ်ား ဝတ္ျခင္း) စသည့္ မတူညီ ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ ဝတ္ဆင္ေန ျခင္းအေပၚ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ေပးရန္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္း စိန္အစိုးရလက္ထက္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆင္ျခင္ခုိင္းမည္ ဟုသာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း စုိင္းေမာင္တင္ (ယခုရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈအသင္း (ေတာင္ႀကီး-ဥကၠ႒)က ဆုိသည္။
 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါး ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္၌ လက္နက္စြဲကုိင္ တုိက္ခုိက္ေနၾကေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူ ညီမွ် အခြင့္အေရး မရရွိျခင္း၊ မိမိတုိ႔၏ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အကာအ ကြယ္မေပးျခင္း၊ အခြန္ခြဲေဝမႈ မမွ် တျခင္း၊ အာဏာခြဲေဝမႈ မမွ်တျခင္း စသည့္ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ မေက်လည္ မႈမ်ားျဖစ္ကာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တုိက္ ပြဲဝင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပ ေဒ အခန္း(၁) အေျခခံမႈမ်ား ပုဒ္မ ၆ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ (က) ျပည္ေထာင္စု မ ၿပိဳကြဲေရး၊ (ခ) တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီ ၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး အပါအဝင္ မူေျခာက္ ခ်က္ကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ အလားတူ ပုဒ္မ ၂၂ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ (က) တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏု ပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္၊ (ခ) တုိင္း ရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫြတ္ ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ႐ုိင္းပင္း ကူညီေရးတုိ႔ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကူ ညီေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
 

ပုဒ္မ ၆ အရဆုိလွ်င္ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိးအၾကား တုိင္းရင္း သား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး ႏုိင္ငံသားတုိင္း ေစာင့္ထိန္းရန္ လုိအပ္ သကဲ့သို႔ ပုဒ္မ ၂၂ အရ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လည္း ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစရန္ ကူညီေပးရန္လုိၿပီး တုိင္းရင္းသား စည္း လံုးညီညြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရး ႏွင့္ ႐ုိင္းပင္းကူညီေရးတုိ႔ တုိးတက္ျဖစ္ ထြန္းေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိ အပ္ေနသည္။
 

ပုဒ္မ ၃၆၅ ႏုိင္ငံသားတုိင္း သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မိမိတို႔ အျမတ္တ ႏုိးထားရွိေသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏု ပညာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းတုိ႔ကို လြတ္လပ္ စြာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိ သည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္း ရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ထိပါး မႈမရွိေစရန္ ေရွာင္ၾကည္ရမည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အျခားတုိင္း ရင္းသားလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးကိုျဖစ္ေစ၊ လူမ်ဳိး မ်ားကိုျဖစ္ေစ ထိခုိက္နစ္နာေစႏုိင္လွ်င္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ညိႇႏႈိင္း၍ ေျပလည္မႈရရွိၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
 

ဤသို႔ဆုိပါက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေလာကသားမ်ား အပါအဝင္ မိမိလူမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ တျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလူ မ်ဳိးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး၏ ႐ိုးရာဝတ္စား ဆင္ယင္ မႈမ်ားကို ဝတ္ဆင္ကာ ေထာက္ခံဆႏၵျပ ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ သတိ ထားရန္ လုိအပ္သလို ႏုိင္ငံေတာ္မွလည္း တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေရွး ႐ႈကာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သတိျပဳႏုိင္ပါေစသတည္း။

Last modified onMonday, 10 July 2017 14:56
Rate this item
(1 Vote)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191