Main menu
HOT NEWS
adv
မုိက္က႐ိုလႈိင္းယဥ္ေက်းမႈ

မုိက္က႐ိုလႈိင္းယဥ္ေက်းမႈ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘိုလ္ဒါၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ ေကာ္လိုရာဒိုတကၠသိုလ္က  ႏ်ဴကလီးယား ႐ူပေဗဒဌာနမွာ သုေတသန လက္ေထာက္တာဝန္ဝတၱရားေတြကို ထမ္း ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပညာရွင္ေတြထဲမွာ Matthew Kohler ''မက္သယူးကိုလာ'' လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ သူက မိုက္က႐ိုလႈိင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာနယ္ဇင္းေတြမွာ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးသား ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကမွာ အေျခစိုက္တဲ့ကုမၸဏီေတြ ထဲမွာ ''မိုတို႐ိုလာ''ကုမၸဏီဟာ Micro Wave ''မိုက္က႐ိုလႈိင္း'' ဆားကစ္နည္းပညာကို အသုံး ျပဳတဲ့ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းပညာနဲ႔ ဆယ္လူလာဖုန္းေတြကို ဖန္တီးခဲ့တယ္။ အဲဒီ ဖုန္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အဲဒီလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တု ''၇၇''လုံးကို သုံးခဲ့တယ္။ လွ်ပ္စစ္ သံလုိက္နယ္ပယ္ရဲ႕ မုိက္က႐ိုလႈိင္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက အံ့မခန္းပါပဲ။

လူေနမႈဘဝပုံစံအရ ေနအိမ္ေတြ၊ တုိက္ တာအေဆာက္အအုံေတြကို ထြင္းေဖာက္ၿပီး ဝင္ေရာက္ႏုိင္စြမ္းရွိတာ ေရဒီယိုနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားလႈိင္းေတြပါပဲ။ ဒီလိုလႈိင္းေတြမွာရွိတဲ့ စြမ္းအားကို ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လည္း အသုံးခ်ေနၾကပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ဖန္သားျပင္ေတြနဲ႔ အလင္း လႈိင္းေတြကိုလည္း အသုံးခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မုိက္က႐ိုလႈိင္းဆက္ေၾကာင္းေတြကေတာ့ ရွည္လ်ားလြန္းလွတဲ့ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လႈိင္းေတြနဲ႔ အလြန္တိုေတာင္းလွတဲ့ အလင္း လႈိင္းေတြရဲ႕ၾကားမွာ တည္ရွိေနတာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ မုိက္က႐ိုလႈိင္းဆက္ေၾကာင္းေတြကို ကုိင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ အတတ္ပညာပိုင္းမွာ သမုိင္းေၾကာင္းရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားေနတုန္းက ဓြၽေိေမဓ ''ေရဒါ'' ပုံရိပ္ဖမ္းယူစနစ္ ေကာင္း မြန္လာဖို႔အတြက္ ပညာရွင္ေတြက အင္တုိက္ အားတုိက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတုန္း မွာပဲ မုိက္က႐ိုလႈိင္းအတတ္ပညာဟာ ေပၚ ထြက္လာခဲ့တဲ့သမုိင္းေၾကာင္းရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ရဲ႕ ခပ္ေစာေစာပိုင္းတုန္း ကဆိုရင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံက သိပၸံပညာရွင္ေတြက Magnetron ''မက္ဂနက္ထရြန္''လို႔ ေခၚတဲ့ျ>ြပန္တစ္ခုကို ထူးထူးျခားျခား ဖန္တီး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေလဟာျ>ြပန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေလဟာျ>ြပန္ရဲ႕ဖန္သီးဟာ မုိက္က႐ိုလႈိင္း ေတြကို ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ မက္ဂနက္ ထရြန္နဲ႔ ပုံရိပ္ဖမ္းေရဒါစနစ္အတြက္ လိုအပ္ တဲ့ ေရဒီယိုလႈိင္းေတြေနရာမွာ အစားထိုးၿပီး မုိက္က႐ိုလႈိင္းေတြကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကတယ္။ တုန္ခါႏႈန္း ပိုျမင့္ၿပီး လႈိင္းရဲ႕အလ်ားကလည္း ပိုၿပီးတိုေတာင္းလြန္းတဲ့ မိုက္က႐ိုလႈိင္းေတြနဲ႔ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ေနရာအထိ ေရာက္သြားေအာင္ ပို႔ႏုိင္တယ္၊ လႊတ္ႏုိင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုိယ္ ေတြ႕ခ်င္ျမင္ခ်င္တဲ့အရာဝတၴဳကိုလည္း ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ပိုၿပီးရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဒုတိယကမၻာႀကီး ၿပီးဆုံးသြားတဲ့ကာလ ရဲ႕ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ''မုိက္က႐ိုခ်စ္ပ္ျပား'' ေလးေတြ ေပၚလာပါၿပီ။ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ လည္း ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ စိတ္ခ်ရတယ္။ ဒါ့ အျပင္ ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလဟာျ>ြပန္ဖန္သီးေတြကို မသုံး ေတာ့ဘဲ အီလက္ထရြန္းနစ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့လုပ္ငန္း ေတြမွာ ''ခ်စ္ပ္ျပား''ေတြကိုပဲ သုံးလာခဲ့ၾက တယ္။ ေရဒါပုံရိပ္ဖမ္းစနစ္ေတြမွာေတာ့ တစ္ မ်ဳိးစဥ္းစားၾကရျပန္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ တုန္ႏႈန္းျမင့္မားတဲ့ မုိက္က႐ိုလႈိင္း အခ်က္ျပတဲ့အခါမွာ မိုက္က႐ိုခ်စ္ပ္ျပားေတြ ရဲ႕ တုံ႔ျပန္ခ်က္က လိုအပ္သေလာက္ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ရွိမလာတာေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ေငြေၾကးအကုန္အက် အမ်ားႀကီးခံ ၿပီး မိုက္က႐ိုခ်စ္ပ္ျပားအသစ္တစ္မ်ဳိးကို တီ ထြင္ဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရျပန္တယ္။

ခ်စ္ပ္ျပားအသစ္ကေတာ့ M.M.I.C လို႔ ေခၚတဲ့ "Monolithic Microwave Integrated Circuit" ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ျပားတည္း နဲ႔ စုစုစည္းစည္းရွိတဲ့ ''ဆားကစ္''တစ္မ်ဳိးျဖစ္ ပါတယ္။ မုိက္က႐ိုလႈိင္းရဲ႕ တုန္ခါႏႈန္းေတြကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္တဲ့ဆားကစ္ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေရးစစ္ရာအရာမွာလည္း ပုံရိပ္ဖမ္းေရဒါ စနစ္နဲ႔ အသုံးျပဳရတဲ့ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ကိရိယာေတြမွာ အဲဒီမုိက္က႐ိုခ်စ္ပ္ျပားေတြ ကို ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ''ပက္ ထရိေယာ့'' အမ်ဳိးအစား ဒုံးခြင္းဒုံးေတြမွာ လည္း ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ မိုက္က႐ို ခ်စ္ပ္ျပားေတြျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္တဲ့ ပင္တာဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က အဲဒီမုိက္က႐ိုခ်စ္ပ္ျပားေတြ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္လည္း ေဒၚလာေငြ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး အကုန္အက်ခံဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔အဆုိအရ ဒီပစၥည္းေတြကို ကာကြယ္ေရးအပုိင္းက႑မွာ လိုအပ္သလို အသုံးျပဳေနရင္းနဲ႔ တစ္ေျပးညီ ပစၥည္းေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းဟာလည္း တျဖည္း ျဖည္း က်လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးေစ်းကြက္မွာလည္း ျပည္သူလူထု အတြက္ အေရာင္းသြက္လာမယ့္အေနအ ထားရွိလာပါတယ္။ ဒါကလည္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ အစဥ္အလာရွိခဲ့သမွ် သေဘာသဘာဝကို မူတည္ၿပီး ပညာရွင္ေတြက သုံးသပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ အစဥ္အလာတုိင္း မွာ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းေတြက တီထြင္ဖန္ တီးလိုက္တဲ့ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ၿပီးၿပီဆုိရင္ အီလက္ထရြန္း နစ္ပစၥည္းမ်ဳိးစုံ သုံးစြဲတဲ့ ျပည္သူလူထုလက္ထဲ ကို မ်ားမ်ားစားစား ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာ သာနဲ႔ ဒီပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမွန္သမွ် ေရာက္ လာတတ္တဲ့အစဥ္အလာရွိခဲ့လို႔ပါပဲ။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ပညာရွင္ေတြက ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးခါစမွာ  "Transister" ပစၥည္းကို တီထြင္ခဲ့ၾကတယ္။

ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ အဲဒီ ''ထရန္စစ္ စတာ''ပစၥည္းကို စိတ္ဝင္တစားအသုံးျပဳခဲ့ တာကေတာ့ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရး အသုိင္းအဝိုင္းကပါပဲ။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျပည္သူ လူထု အသုံးျပဳတဲ့ပစၥည္းျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေရဒီယိုေတြ၊ ကက္ဆက္ေတြ၊ တိပ္ရီေကာ္ဒါ ေတြ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ကိရိယာေတြထဲမွာ ထရန္စစ္စတာကို ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာသာနဲ႔ ဆက္ၿပီးသုံးႏုိင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဥပမာအစဥ္ အလာေတြရွိခဲ့တာကိုး။ ဒါေၾကာင့္ ပညာရွင္ တုိင္းဟာ လူထုအတြက္သာျဖစ္တယ္လို႔ ဒီမို ကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးတဲ့ႏုိင္ငံတုိင္းလိုလိုပဲ ခံစားနားလည္ခြင့္ရွိခဲ့ၾကတယ္။ ပညာရွင္တုိင္း ကလည္း လူထုအက်ဳိးျပဳဖို႔သာ စဥ္းစားတီထြင္ ေပးၾကတာ မ်ားပါတယ္။

သမုိင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာတစ္ခုကို ျပန္ၾကည့္ဦးမယ္ဆုိရင္လည္း ဟိုး ..လြန္ခဲ့ တဲ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ေလာက္ကဆုိရင္ သခ်ၤာတြက္ တဲ့အခါမွာ စာရြက္ေပၚခ်ေရးၿပီး တြက္ခဲ့ၾက တာပဲ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ တြက္ခ်က္လို႔ရတဲ့ ကိန္းဂဏန္းအမွတ္အသား ေတြပါတဲ့ေပတံေတြကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကတယ္။ Information သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ တိုးတက္ေနတဲ့ ဒီေန႔ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ အဲဒီေခတ္ကာလတုန္းက အျပဳအမူေတြဟာ ႐ိုးစင္းလြန္းခဲ့တယ္လို႔ ထင္မယ္ဆုိရင္လည္း ထင္စရာပါပဲ။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးခါစကာလ စီးပြား ေရးက်ဆင္းမႈဒဏ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္ အမ်ားစုဟာ စစ္မဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလအပိုင္း အျခားအတြက္ လူထုအက်ဳိးျပဳႏုိင္မယ့္ သုေတ သနလုပ္ငန္းေတြဘက္ကို ျပန္ၿပီးအာ႐ုံျပဳခဲ့ ၾကတယ္။ သူတုိ႔ထဲက တစ္ေယာက္ကို ေရြး ထုတ္ျပရမယ္ဆုိရင္ ပညာရွင္ ''ဝီလ်ံေရွာ့ ကေလ''ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကလည္း ထူးျခား ခဲ့ပါတယ္။ သူက ''ဆီမီးကြန္ဒတ္တာ'' လွ်ပ္ စစ္ပစၥည္းေတြကို စမ္းသပ္တီထြင္ခဲ့တယ္။ အမ်ားသုံးစြဲေနၾကတဲ့ေလဟာျ>ြပန္ရဲ႕ ဖန္သီး ေနရာမွာ သူက ''ပုံေဆာင္ခဲ''ေတြနဲ႔ အစား ထိုးဖို႔ စိတ္ကူးေပၚခဲ့တယ္။ ေလဟာျ>ြပန္ဖန္ သီးေနရာမွာ ''ထရန္စစ္စတာ''ကို အစားထိုး ခဲ့တယ္။ ''ေရွာ့ကေလ''ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မိတ္ေဆြေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ''ဂြၽန္ဘာဒီး''နဲ႔ ''ေဝၚလ္ တာဘရက္ထိန္''တုိ႔ကလည္း ပုံေဆာင္ခဲပစၥည္း တစ္မ်ဳိးကို စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဝင္လွ်ပ္စီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ထပ္ ဆင့္ၿပီး အထြက္လွ်ပ္စီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ၾက တယ္။ ဒါဟာ ''ထရန္စစ္စတာ''ရဲ႕ အပုိင္း က႑ပါပဲ။

ပညာရွင္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕စမ္းသပ္ေတြ႕ ရွိခ်က္ကို တစ္ႏွစ္နီးပါး လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားၿပီးမွ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပခဲ့ၾကတယ္။ ျပည္သူလူထုကိုလည္း ''ထရန္စစ္စတာ''ရဲ႕ အသုံးျပဳပုံ၊ အသုံးဝင္ပုံကို အသိေပးဖို႔ ဆုံး ျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္အတြက္ ႐ူပ ေဗဒဆုိင္ရာႏိုဘယ္လ္ဆုကို ပညာရွင္သုံးဦး ျဖစ္တဲ့ ေရွာ့ကေလ၊ သာဒီးနဲ႔ ဘရက္ထိန္တုိ႔ ပူးတြဲခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ၾကရပါတယ္။       

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191