Main menu
HOT NEWS
adv
၁၃ ႏွစ္နဲ႔ ၂၉ ပတ္သား  ပန္းမင္းသမီးရဲ႕ ကံၾကမၼာ

၁၃ ႏွစ္နဲ႔ ၂၉ ပတ္သား ပန္းမင္းသမီးရဲ႕ ကံၾကမၼာ

အရိုးစုတစ္ခုသည္ သန္စြမ္း ေသာလက္၌ တံစဥ္တစ္ ေခ်ာင္းကိုင္လ်က္ လူမ်ားကို ရိတ္ျပေနသည့္႐ုပ္ပံုမွာ ၁၃ ဂဏန္း ၏ အထိမ္းအမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ ၁၃ ဂဏန္းကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေၾကာက္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂဏန္းေဗဒင္ နားလည္သူမ်ားက ပို၍ေၾကာက္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလာကီပညာရပ္အရ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၃ ဂဏန္း၏ အထိမ္းအမွတ္ လကၡဏာ႐ုပ္ပံုမွာ လူနည္းစုသာ နားလည္ သည့္ပံုျဖစ္သည္။ ဆရာကိုင္႐ို၏ ဂဏန္း ေဗဒင္ (Book of Numbers by CHEIRO) စာအုပ္တြင္ ၁၃ ဂဏန္း၏ အ ထိမ္းအမွတ္လကၡဏာပံုႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အ႐ိုးစုတစ္ခုသည္ ကြင္းျပင္တစ္ခု အတြင္း၌ လူမ်ားကို တံစဥ္ျဖင့္ရိတ္သိမ္း လ်က္ရွိစဥ္ ျမက္မ်ားၾကားမွ ေျခႏွင့္လက္ ထြက္လာၿပီး သရဖူေဆာင္းထားသည့္ လူတစ္ေယာက္ဦးေခါင္းသည္ တံစဥ္ႏွင့္ ရိတ္ခံ၍ ျပတ္က်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆံပင္ အလယ္တည့္တည့္ခြဲထားေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္၏ ဦးေခါင္းေပၚထြက္လာျခင္း လကၡဏာဟုဆိုသည္။ အမ်ားစုက ေသျခင္းတရား၏ လကၡဏာကို ၫႊန္းဆို သည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။

ယင္းမွာ ဆရာကိုင္႐ို၏ ဂဏန္းေဗဒင္နည္းအရ တြဲဂဏန္း ၁၃ ျဖစ္ၿပီး ေပါင္းျခင္း ၄ ရသည့္ သီးျခား ဂဏန္းျဖစ္သည္။ ၄ ဂဏန္းသည္ အ ျခားေသာ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဟု ေဟာကိန္းထုတ္ သည္။ ၄ ဂဏန္းသည္ ၁၃ ဂဏန္း၊ ၂၂ ဂဏန္း၊ ၃၁ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ တူညီသည္။ ယင္းဂဏန္းမ်ား ေအာင္ျမင္သည့္ ေန႔ မ်ားမွာ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာေန႔ မ်ားျဖစ္သည္ဟု ရည္ၫႊန္းထားသည္။

ယင္းအတြက္ တြဲဂဏန္း ၁၃  အပါအဝင္ ၄ ဂဏန္းမ်ား လာဘ္ေကာင္း ေစရန္ ၾကားေရာင္ အျပာႏု၊ အညိဳေရာင္ မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ အေရာင္ တစ္ေရာင္ေပၚ အျခားတစ္ေရာင္ျဖင့္ ေရာစပ္၍လည္း သံုးစြဲၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ တြဲဂဏန္း ၁၃ သည္ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဂဏန္းျဖစ္သျဖင့္ မသံုး တတ္လွ်င္ ပ်က္စီးေစသည့္ သေဘာရွိ သည္။ ထုိ႔အတူ အနာဂတ္အတြက္ မ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ ခန္႔မွန္းရခက္ေသာ ဂဏန္းဟု ဆိုသည္။ ယင္းအတြက္ ၁၃ ဂဏန္းကို ေကာင္းက်ဳိးမေပးသည့္ ဂဏန္း ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ဂဏန္းဟု ယူဆၾက သည္။ ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။ ၁၃ ဂဏန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ ေဟာ ကိန္းထုတ္ႏိုင္သည္မွာ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိျခင္း ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ၿပီးဆံုး ျခင္းရပ္နားျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ ယူႏိုင္သည္။

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါ ရီလ ၁၃ ရက္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး လုပ္ႀကံခံရ သည့္အခါ က်ည္ဆန္ ၁၃ ခ်က္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သျဖင့္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္မွာ ထင္ ရွားသည့္ သာဓကျဖစ္သည္။

၂၉ ဂဏန္းမွာ အနာဂတ္အ တြက္ ေကာင္းက်ဳိးမေပးသကဲ့သို႔ မေရ ရာမေသခ်ာေသာ ဂဏန္းျဖစ္သည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။

တြဲဂဏန္း ၂၉ သည္ ေပါင္း ျခင္း ၁၁ ရသည့္ တြဲဂဏန္းအျဖစ္ ေကာက္ ယူပါက ၁၁ တြဲဂဏန္း၏ သေကၤတ လကၡဏာမွာ ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ လက္ တစ္ဖက္ႏွင့္ ပါးစပ္ပိတ္ထားည့္ ျခေသၤ့ တစ္ေကာင္၏ ပံုျဖစ္သည္။ ယင္းသေကၤ တလကၡဏာအရ ၁၁ တြဲဂဏန္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ပါက ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ မလြယ္ကူသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။

၁၁ ဂဏန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာကိုင္႐ို၏အဆိုအရ ၁၁ ဂဏန္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ပါက နိမိတ္မေကာင္းျခင္း၊ အႏၲရာယ္မ်ားျခင္း၊ အမႈအခင္းျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဂဏန္းအျဖစ္ အဓိ ပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ ၁၁ ဂဏန္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အေနာက္တိုင္း သခ်ၤာေဗဒနည္း အရတြက္ခ်က္လွ်င္ တြဲဂဏန္းႏွင့္ ေပါင္း ဂဏန္းကို တြက္ခ်က္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ စနစ္တက် တြက္ခ်က္ၿပီးမွသာ ေဟာကိန္း ထုတ္သင့္သည္။

ယင္းဂဏန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အအံု WTC အေဆာက္အအံုႏွစ္ခု၊ ေလယာဥ္ ႏွစ္စင္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ဘာလင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို ေလယာဥ္ တစ္စင္းႏွင့္ အေသခံ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း တို႔ကို အေနာက္တိုင္း ဂဏန္းေဗဒင္နည္း အရ တြက္ခ်က္လွ်င္ ၁၁ ဂဏန္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

အေနာက္တိုင္း ဂဏန္းေဗဒင္သခ်ၤာနည္းအရ နယူးေယာက္ (New York City) ၏ေပါင္းျခင္း ၁၁ နယူး ေယာက္သည္ ၁၁ ခုေျမာက္ ျပည္နယ္၊ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အမွွတ္ ၁၁၊ ေလယာဥ္ ေပၚပါရွိသည့္ ခရီးသည္ ၉၂ ဦးမွာ ၁၁၊ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အမွတ္ ၁၇၅ ေပၚတြင္ ပါရွိသည့္ ခရီးသည္မွာ ၆၅ ဦးမွာ ၁၁၊ Twin Tower ၏ ပံုသဏၭာန္ ၁၁၊ အ ေဆာက္အအံုႏွစ္ခု၏ အထပ္ေပါင္း ၁၁ဝ မွာ ၁၁ ဂဏန္းျဖစ္ေနသည္။

ထို႔အတူ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Pentagon ၏ စာလံုးအေရအတြက္မွာ ၁၁၊ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အက်ယ္အဝန္း  ၂၉ ဟက္တာမွာ ၁၁ ျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အ ေဆာက္အအံုႏွင့္ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ေန႔မွာ ၁၁.၉. ၂ဝဝ၁ ရက္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး၏ ၂၄၅ ရက္ေျမာက္မွာ ၁၁ ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ႏွစ္တာရွိ ရက္ေပါင္း ၃၆၅ ရက္မွ ၂၄၅ ရက္ႏုတ္လွ်င္ ရက္ေပါင္း ၁၁ဝ က်န္ရွိေနျခင္းမွာလည္း ၁၁ ျဖစ္ေနျခင္း မွာ တိုက္ဆိုင္လြန္းလွသည္။ ယင္းအ တြက္ ၁၁ ဂဏန္းေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ခံ ရၿပီး လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ႀကီးေပၚ၌ လင္းတငါးေကာင္နားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေနာက္တိုင္း ဂဏန္းေဗဒင္နည္းကို အတုယူ၍ ျမန္မာ့ ေဗဒင္နည္းပညာအရ တြက္ခ်က္ရာတြင္ ၁၁ ဂဏန္းတိုက္ဆုိင္ေနသည္။ ျမန္မာ့ ေဗဒင္ကိန္းဂဏန္းအရ လင္းတမွာ ၁၁၊ တာဝါ ၁၁၊ ဗဟန္းမွာ ၁၁ ဂဏန္း အျဖစ္ ေကာက္ယူရရွိသည္။ အေနာက္တိုင္း သခ်ၤာေဗဒနည္းႏွင့္ ရတနာပံုေခတ္ အယူေတာ္မဂၤလာအမတ္ႀကီး ဦးႏိုး၏ လင္းတနားနိမိတ္ ေဟာကိန္းမွ ၁၁ ရက္ အတြင္း ရက္ေပါင္း ၁၁ဝ အတြင္း၌ ဆက္ သြယ္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္မည္ဟု ႀကိဳတင္ေဟာ ကိန္းထုတ္ခဲ့ရာ ၁၁ ရက္ အတြင္း ဗဟန္း စာတိုက္တြင္ စာအိတ္ဗံုး ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။

ယခု ေနာက္ဆံုးထုတ္ေဝသည့္ ဖလားဝါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္မွာ အတြဲ ၁၃ ျဖစ္ၿပီး အမွတ္မွာ ၂၉ ျဖစ္သည္။ Flower ကို အေနာက္တိုင္းသခ်ၤာ ေဗဒနည္း တြက္ခ်က္လွ်င္ ၃၁ ရသည္။ ၄ ဂဏန္း အျဖစ္ေပါင္းျခင္းရသည္။ ကိန္းဂဏန္း အရ အတြဲ ၁၃ ႏွင့္ Flower ၃၁ သည္ ကက္ကင္းက်ေနသည္။

အထူးသျဖင့္ ယခုတစ္ပတ္ထုတ္ ဖလားဝါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္၏ ထူးျခားသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၃ ဂဏန္း၊ ၂၉ ဂဏန္း၊ ၁၁ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္း၊ ၃၁ ဂဏန္းမ်ားပါဝင္ေနသည္။ ဖလားဝါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳ တင္တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အတြဲ ၁၃၊ အမွတ္ ၁၃ ႏွင့္ အတြဲ ၁၃၊ အမွတ္ ၄၉ တြင္လည္း ေျပာင္းလဲျခင္း ရပ္နားျခင္း သို႔ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားသည္။ ယင္းအတြက္ ေျပာင္းလဲျခင္းအျဖစ္ လူႏွင့္ Logo စာလံုးအျပာရင့္မွ အျဖဴေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး ေအာက္ခံအနီေရာင္ေပၚတြင္ အဝါ ေရာင္Logo တစ္ခု မထင္မရွားတင္၍ ေျပာင္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဖလားဝါးနယူးစ္ဂ်ာ နယ္၏ ကံၾကမၼာအရ အမွတ္ ၁၃၊ အတြဲ ၂၉၊ ၁၁ ဂဏန္း Flower အား အေနာက္ တိုင္းသခ်ၤာေဗဒနည္းအရ တြက္ခ်က္ရာ မွရသည့္ ဂဏန္း ၃၁ ေပါင္းျခင္း ၄ ၏အညံ့အား ေကာင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရပ္နားျခင္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရေပေတာ့ =သည္။

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါ ေစ။              

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191