Main menu
HOT NEWS
adv
သားေရႊအိုးထမ္းၿပီးျပန္လာႏိုင္မည့္ စက္တင္ဘာ UN ညီလာခံ

သားေရႊအိုးထမ္းၿပီးျပန္လာႏိုင္မည့္ စက္တင္ဘာ UN ညီလာခံ

စက္တင္ဘာလေရာက္တိုင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံ ေထာင္အသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရ စီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ အေျဖကို ရင္ခုန္လႈပ္ ရွားစြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအား မည္သို႔ေသာ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရ စီအေျပာင္းအလဲကို ကမၻာက ဘယ္လိုပံုေဖာ္ ေပးႏိုင္မလဲဆိုသည္ကို ေထာင္တြင္းေရာက္ ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီခရီးကား ၂ဝ၁၂ တြင္ စတင္ အခ်ဳိးအေကြ႕တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ အာဏာရလာခဲ့သည္။ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သတင္းသမားမ်ား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရမႈမ်ား ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၆၆(ဃ)ပယ္ ဖ်က္ေပးေရးအသံမ်ား က်ယ္ေလာင္လာခဲ့သည္။

၆၆(ဃ)ပယ္ဖ်က္ေရး အသံမ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၆၆(ဃ)အေရး ေဆြးေႏြးဆံုး ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ၆၆(ဃ)အား အာမခံေပးရမည္။ ႏွစ္ႏွစ္ ထက္မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္ သာျဖစ္ရမည္။ တရားမစြဲမီ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးကို တင္ျပရမည္။ ဝန္ႀကီးက ခြင့္ျပဳမွသာ တရားစြဲခြင့္ရွိမည္ဟု လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ တရားစြဲခံထားရသည့္ သတင္းသမားတို႔ အာမခံရခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ သတင္းသမားမ်ား ဖမ္းဆီးခံေနရမႈမ်ားအေပၚ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေဝဖန္မႈမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သတင္းသမားမ်ားအား ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရား စြဲဆိုမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား လည္းရွိခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္ခံရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သတင္းသမားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမႈ ၂ဝ၁၆ ႏွစ္ကုန္တြင္  TNLA ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာ မိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ႏွစ္ဖက္ထိ ခုိက္က်ဆံုးမႈမ်ားျပားခဲ့သလို အရပ္သားအခ်ဳိ႕ ေသဆံုးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထိုျပႆနာမ်ား သာမက TNLA ျပဳလုပ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ အခမ္းအနားသို႔ သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္သံုးဦးကို မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟုဆို ကာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျပန္သည္။

ယခုလ စက္တင္ဘာတြင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ သည္ ကုလသမဂၢညီလာခံ၌ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားတြင္ သတင္းသမားကိစၥ၊ တိုက္ ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ကိစၥႏွင့္ ရခိုင္အေရး တို႔သည္ ေရွ႕ဆံုး၌ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္တခ်ဳိ႕က ရခိုင္အေရးသည္ ျပည္တြင္းေရး သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါေကာ္မရွင္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ကန္႔ကြက္သူတို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးေဇာ္ေဌးက ရခိုင္အေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီးသားျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ကိုဖီအာနန္ဦး ေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို အစိုးရထံ ေပးအပ္ၿပီးေနာက္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ားေပါင္း စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးရန္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ တာဝန္ခံ တစ္ဦးခန္႔အပ္ရန္ အပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈကိစၥ၊ လံုၿခံဳေရးက႑ က တရားမွ်တမႈရွိေရးကိစၥ၊ လြတ္လပ္စြာသြား လာခြင့္ရရွိေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အ ႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါရွိခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ေန႔ ၾသ ဂုတ္ ၂၅ ရက္ နံနက္အ႐ုဏ္တက္တြင္ ေမာင္ ေတာေဒသရွိ လံုၿခံဳေရးရဲကင္းႏွင့္ ရဲစခန္းစုစု ေပါင္း ၃ဝ ကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တစ္ ခ်ိန္တည္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရက (ဗြၽွဗ)တို႔ကို အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ မွလည္း အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ နယ္ေျမမ်ားအား သိမ္းပိုက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လုပ္ရပ္အား ႏိုင္ငံတကာမွ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မွ်မွ်တတေဆာင္ရြက္မည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံမည္ဟုအ ေျဖရခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္အေရးသည္ လာမည့္ UN ညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ စဥ္ စြပ္စြဲေဝဖန္ခံေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအား ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က မီဒီယာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္တို႔ အေပၚ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈမ်ားအား ေက်ေအး႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ အဓိကအပိုဒ္အျဖစ္ ပါရွိသည့္ 'မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရည္ရြယ္ရပ္တည္မႈ တူညီစြာျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္ သူအက်ဳိးကို အတူတကြ သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္ သူမ်ား၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ဆက္လက္၍ အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယခင္က ျဖစ္ ပ်က္ခဲ့မႈမ်ားအား သင္ပုန္းေခ်၍ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္အခ်ဳိ႕တို႔အေပၚ တပ္မေတာ္ က တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈမ်ားကို ေက်ေအး ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္သည္'ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

သည့္အတြက္ သတင္းသမားတို႔ႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္ရွစ္ဦးတို႔ တရားစြဲခံထားရသည့္ အမႈတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္မွ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈသည္ လာမည့္ UN ညီလာခံတြင္ အစိုးရ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ႏိုင္ငံတ ကာစင္ျမင့္ကို ေရာက္ရွိေနသည့္ သတင္းသ မားမ်ား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရမႈမ်ားမွ လြတ္ ေျမာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံု ၾကည္မိသလို သေဘာထားႀကီးရာ ေရာက္ ေၾကာင္း ျပသသည္ဟုလည္း ခံယူမိသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန သည္ကိုေတာ့ ရခိုင္အေရးႏွင့္ သတင္းသမား မ်ား လႊတ္ေပးလိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားက သက္ ေသခံလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မူဝါဒႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ တိုးတက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးမ်ား ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္၏ ပူး ေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သေဘာထားႀကီး ႏိုင္မႈတို႔က ဒီႏိုင္ငံအတြက္ အင္မတန္အေရး ႀကီးသည္ဟု ခံယူမိသည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စိတ္သ ေဘာထားႀကီးမႈသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံအ တြက္ အလိုအပ္ဆံုး ပံုရိပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရကသပ္သပ္ တပ္မေတာ္ကသပ္သပ္ ျဖစ္ ေနသည္ဟူေသာ အျမင္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ျပ ႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူတို႔သာမက ႏိုင္ငံတ ကာကပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီခရီးအတြက္ စိတ္ေအးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားသည္ ထိုအခ်က္ေပၚတြင္ အ ဓိက တည္မီွေနသည္ဟုလည္း ခံယူမိသည္။

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွာပင္ ပြင့္လင္း ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ (OMI)ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆိုပါျပႆနာမွာ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္မွ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ သတင္းသမားမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သုေတသန စာစဥ္အမွတ္ (၃)တြင္ 'ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အလိုက္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ုံးဥပေဒသည္ အမ်ားသူရႏိုင္သမွ်ေသာ အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္'ဟု သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္အား ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္က ခုနစ္ရက္အတြင္း ေတာင္းပန္ရမည္။ မေတာင္း ပန္ပါက တရားစြဲမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုကိစၥအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္။ အခုေတာ့ အဆင္ေျပသြားၿပီဟု ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘက္မွ သိရွိခဲ့ရသည္။ လႊတ္ ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးသား ဥပေဒျဖစ္သည့္အတြက္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္မလိုသည့္ ဥပ ေဒျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ေျပလည္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေနာင္ မရွင္းမလင္းသည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ရွိပါကလည္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းႏိုင္ပါသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္ သိရွိရသည့္အတြက္ ေက် နပ္ခဲ့မိသည္။

ႏိုင္ငံရွိရင္ ျပႆနာရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျပ ႆနာမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာ ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ဒီ မိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ က်င့္သံုး ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ရခိုင္အေရးကို 'အ ၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အျဖစ္ ေဖာ္ ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သတင္းသမားမ်ားအေရး ကိုလည္း ဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သလို တပ္မ ေတာ္မွလည္း အမႈမ်ားကို ေက်ေအး႐ုပ္သိမ္း ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္'လာမည့္ UN ညီ လာခံသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ သားေရႊအိုးထမ္း ၿပီး ျပန္လာႏိုင္မည့္ စက္တင္ဘာ'ဟု ေက်နပ္ စြာ ခံယူမိပါသည္။                   

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191