Main menu
HOT NEWS
adv
ေႏြရာသီအတြက္ ကေလးမိတ္ဆက္

ေႏြရာသီအတြက္ ကေလးမိတ္ဆက္

တေပါင္းေႏြက ပူလွ၏။
ေႏြေရာက္ပါၿပီ။
မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ေတြမွာ စာေမးပဲြေျဖဆုိၿပီး၍ ေက်ာင္းမ်ားရက္ရွည္ပိတ္ ေလၿပီ။
ေကာင္းၿပီ...။

ကေလးေတြအတြက္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္အ ခ်ိန္ေတြကုိ အက်ဳိးရွိစြာ ဘယ္လုိကုန္ဆံုးေစမည္နည္း။  ျဖတ္သန္းၾကရမည့္ အားလပ္ရက္မ်ားကုိ အက်ဳိးရွိေစဖုိ႔  စီမံေပးရမည့္သူတုိ႔မွာ မိဘဘုိးဘြားမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ သည္ေနရာတြင္ မိဘအမ်ဳိးအစား၊ ဘဝရပ္တည္မႈအ ေနအထားကုိ အၾကမ္းဖ်င္းခဲြၾကည့္လွ်င္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယအလႊာအတန္းအစားဟူ သံုးမ်ဳိးေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
ပထမအလႊာအတန္းအစားမွာ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသည့္ မိဘမ်ားႏွင့္ဌာနဆုိင္ရာအရာရွိႀကီးမ်ား ပါဝင္ႏုိင္မည္။
ဒုတိယအလယ္အလတ္အတန္းအစားမွာ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမိဘမ်ားဟု ဖြင့္ဆုိႏိုင္ပါသည္။
တတိယအမ်ဳိးအစားမွာေတာ့ ေစ်းေတာင္းေခါင္း ရြက္က်ပန္း လက္လုပ္လက္စားသမားမ်ားႏွင့္ယာဥ္ ေမာင္းမ်ား၊ ဆိုက္ကားသမားမိဘတို႔ ပါဝင္ေပမည္။
ကေလးမ်ားသည္ သည္အတန္းအစားသံုးရပ္မွေမြး ဖြားလာၾကသူကေလးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ စ႐ုိက္အသြင္အမ်ဳိး မ်ဳိးႏွင့္သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သူ၊ သူ႔အေလ့အထႏွင့္သူေန ထုိင္ေလ့ရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ သည္ေနရာတြင္ တံငါနား နီး၊ တံငါ၊ မုဆုိးနားနီးမုဆိုး အေလ့အထမ်ားလည္း ေရာယွက္ ပါဝင္လာႏုိင္ပါသည္။ ေပါင္းသင္းမႈဝန္းက်င္ေကာင္း လွ်င္ ေကာင္းေသာအေလ့အထႏွင့္အက်င့္စ႐ုိက္မ်ား ကေလးတြင္ ဗီဇအျဖစ္ သက္ဝင္သြားႏုိင္သလုိ၊ မသင့္ေသာ၊ မေတာ္ေသာဝန္းက်င္ႏွင့္ထိေတြ႕မိပါလွ်င္ မေကာင္း ေသာ အေလ့အထဗီဇမ်ား စဲြၿငိသြားႏုိင္သည္ကုိ ကေလးကုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိသည့္ မိဘ၊ ဘုိးဘြားမ်ား အေနႏွင့္သတိခ်ပ္ရပါမည္။ ကေလးတုိ႔၏ဝါသနာဗီဇ စ႐ုိက္မ်ားကို ေလ့လာအကဲခတ္ရေပမည္။
ခုေႏြရာသီေက်ာင္းႀကီးပိတ္ၿပီ။
ကေလးတုိ႔အတြက္ ဤေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္ကုိ ဘယ္လိုကုန္ဆံုးေစမည္နည္း။ မိဘေတြမွာတာဝန္ရွိလာၿပီ။
အထက္ကဆုိခဲ့ေသာ ထုိအလႊာအတန္းအစားအ ရ ေယဘုယ်အျမင္ႏွင့္သံုးသပ္ရလွ်င္ အထက္တန္းမိဘ မ်ားမွေပါက္ဖြားလာသည့္ သားသမီးအနည္းအက်ဥ္း ေလာက္သာ မိဘကထိန္းေက်ာင္းေပးခ်င္ေပးပါမည္။
ဒုုတိယအတန္းအစားမွ ေပါက္ဖြားလာသူအမ်ားစု မွာလည္း သမား႐ုိးက်အတုိင္း ေနေလ့ရွိသလုိ ေနေလ့ရွိ ပါမည္။
တတိယအတန္းအစားမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလး ေတြအဖုိ႔မွာေတာ့ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ စားဝတ္ေနေရးအ တြက္ ဝုိင္းကူေနၾကရသည္မ်ားရွိသည္။
ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ ၄၊ ၅၊ ၈ ရက္ေလာက္ကပင္ ျဖစ္သည္။ ကေလးတခ်ဳိ႕ကုိ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္အသီးသီး မွာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ တစ္လစားပဲြထုိးလုပ္ခက်ပ္ ၆ဝဝဝဝ  ရသည္ဟု ဆုိၾကသည္။

ယေန႔ကေလးတုိ႔အေၾကာင္းေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ဖုနး္ အေၾကာင္း၊ အြန္လုိင္းအေၾကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းေတြ အေၾကာင္းကမပါ၍ မျဖစ္ပါ။ ယေန႔သည္ ဆက္သြယ္ ေရးနည္းပညာေခတ္ဟု ဆုိရပါမည္။ ကေလးေတြ၊ လူ ငယ္ေတြ၊ လူလတ္ေတြ၊ လူႀကီးေတြပါမက်န္ ေခတ္ေပၚ ဗန္းစကားေတြသံုးၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ (ၤေခန ဘသသု) အြန္ လိုင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းေတြ၊ စီဒီ၊ ဗီဒီယုိဂိမ္းေတြတြင္က်ယ္  ေနေသာအခါ စာအုပ္စာေပလူ႔မိတ္ေဆြဆုိသည့္ ရည္ ၫႊန္းစကားမွာ ကေလးလူငယ္အမ်ားစုအတြက္ ရယ္စ ရာျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးေတြ စာမ ဖတ္ႏိုင္ၾကေတာ့။ စာထဲစိတ္မဝင္စားၾကေတာ့ပါ။ ဖုန္း ေရာဂါပူးကပ္၍ အခ်ိန္ကုန္ေနေတာ့သည္။ ဖုန္းျဖင့္ခ်ိန္း ဆက္ကာ ရည္းစားသနာရွာသည္။ မျမင္အပ္၊ မၾကည့္ အပ္စရာေတြၾကည့္သည္။ ဆိတ္ကြယ္ရာတြင္ ခ်ိန္းဆက္ ေတြ႕ၾကျပန္သည္။ သည္ကိစၥေတြ ေက်ာင္းစာသင္ခန္း ထဲအထိ ေရာဂါကူးစက္လာရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၄ ရက္က (၁၃)ႏွစ္အရြယ္ ခုနစ္တန္းေက်ာင္း သူကေလး ႀကိဳးဆဲြခ်ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈကုိ သတင္း စာ၌ဖတ္ရသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ညေနက စာသင္ခန္းတြင္ သိပံၸစာအုပ္ေနာက္ေက်ာဖံုးအလြတ္၌ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္၏အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးထားသည့္စာကုိ အတန္းပိုင္ဆရာမကေတြ႕ရွိၿပီး မိဘကိုေခၚခိုင္းသည္။ မိဘအဆူအႀကိမ္းခံရမည္စုိးေသာ ေၾကာင့္ အခုလုိ ေသေၾကာင္းႀကံမိပါသည္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ရဲသတင္းမႈခင္းမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သတင္းစာကုိဖတ္ၿပီး ရင္ထဲမွာနင့္ခနဲခံစားရသည္။ မိမိေျမးအရြယ္ေတြ၊ ေက်ာင္းေနဆဲကေလးေတြ မိဘ၊ ဘိုးဘြားက ျပန္လွည့္မၾကည့္ႏုိင္ေသာအခါ ကေလးတခ်ဳိ႕ စာည့ံၿပီးရင္းည့ံလာသည္။ လစဥ္စာေမးပဲြေတြမွာ အ မွတ္ေလ်ာ့လာသည္။ ပညာအရည္အခ်င္းျပမွတ္တမ္း  တြင္ အဆင့္က်လာသည္။ ေက်ာင္းမွာ ဆရာေတြ၊ ဆရာမ ေတြက ကေလးေတြကို ဂ႐ုတစုိက္စာမသင္ေပးဘူးဟု အျမင္ေစာင္းကာ အျပစ္ဆုိလာၾကသည္။

ေက်ာင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမေတြမွာ အျပစ္မရွိ၊ စာ သင္ခန္းထဲအထိ ဖုန္းေတြဝွက္ယူလာသည့္ကေလးေတြ ေၾကာင့္ ကေလးတစ္သုိက္ႏွင့္ ဆရာမတစ္ေယာက္။ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ႏွင့္ၾ<ြကက္တစ္အုပ္လို ထိန္းမႏုိင္ျဖစ္ ေနရသည္မ်ားကုိ စာေရးသူကုိယ္ေတြ႕။ စာေရးသူ၏  သမီးႏွင့္ေခြၽးမမွာ ေက်ာင္းဆရာမေတြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏေတြ႕ျမင္ေနရသည့္အျဖစ္။

သို႔ေသာ္ ကေလးေတြကို လက္လြန္ေျခလြန္သြား ၿပီး ႐ုိက္ႏွက္မဆံုးမနဲ႔။ သူတုိ႔မိဘေတြက ဟုိတုိင္ဒီေတာ ျဖစ္ရင္ မေကာင္းဘူးဟု ေျပာထားရ၏။ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက သားသမီးခ်င္းကုိယ္ခ်င္းစာနာ စိတ္ျဖင့္ သြန္သင္ဆံုးမပါေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕မိဘေတြ က မႀကိဳက္ၾက။ တခ်ဳိ႕မိဘေတြကလည္း ကေလးေတြ ကုိ အကုိင္အတြယ္မတတ္၊ ကေလးေတြစာညံ့လာလို႔၊ စာမက်က္ၾကလုိ႔ လစဥ္စာေမးပဲြမေအာင္လုိ႔ အဆံုးအမ  မတတ္သည့္အခါ ႀကိဳးဆဲြခ်ေသသည့္ သတင္းေတြလည္း ၾကားလာရသည္။ စာညံ့လာေသာ ကေလးမ်ားကုိ ကုိယ့္ သားသမီး၊ သူမ်ားသားသမီးႏွင့္အၿပိဳင္ စာေတာ္ခ်င္၍ နာမည္ႀကီးပုဂၢလိကက်ဴရွင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေစ်းႀကီးေပး ၍ သင္ၾကားေပးၾကသည္။ ကေလးေတြတုိးတက္၍မ ေတာ္။ ညံ့ၿမဲညံ့ဆဲပါ။ ဘာေၾကာင့္သည္လိုျဖစ္သနည္း။  ကေလးေတြ က်ဴရွင္တစ္လွည့္၊ ေက်ာင္းတစ္လွည့္ႏွင့္  စာက်က္ခ်ိန္မရွိၾက။ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးသာ ႀကီးလာသည္။

ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ က်ဴရွင္မတက္ဘဲ စာေတာ္သည့္ ကေလးေတြရွိသည္။ မိဘ၊ ဘိုးဘြားကေက်ာင္းစည္းကမ္း၊ အိမ္စည္းကမ္း၊ စာက်က္ခ်ိန္၊ လြတ္လပ္ခ်ိန္စည္းကမ္း စနစ္တက် စီစဥ္ေပးထားေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

ကေလးဆုိတာ ပန္းပင္ကေလးမ်ားႏွင့္ပမာတူသည္။ အပင္ငယ္ေလးကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရေလာင္းေပါင္းသင္းစိုက္ပ်ဳိးေပးကာမွ အခ်ိန္တန္၊ အရြက္၊ အပြင့္ႏွင့္အသီး ႏွင့္လွပေဝဆာလာမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးတုိင္းမွာ နဂုိက တည္းက Óဏ္ရည္Óဏ္ေသြးထက္ျမက္ေစဖုိ႔ အရာရာ ကုိ စူးစမ္းစံုစမ္းေလ့လာသင္ၾကားခ်င္စိတ္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

မိဘ၊ ဘိုးဘြား၊ ဆရာသမားစေသာ လူႀကီးမ်ားက ကေလးတုိ႔၏ဝါသနာပါရာ အေလ့အထကုိ ေလ့လာအ ကဲခတ္၍ အားေပးသင့္လွ်င္ အားေပးရပါမည္။ မသင့္ ရာမေတာ္ရာ ဝန္းက်င္စ႐ုိက္ဆုိးအသြင္ရွိလွ်င္ အခ်ိန္မီ တားဆီးေပးရပါမည္။ သူတုိ႔သေဘာအတုိင္းလႊတ္ထား ၍ မရပါ။
ကေလးအရြယ္ လိမၼာပါမွ ႀကီးေတာ့လိမၼာမည္။ လိမၼာေသာ လူႀကီးေတြ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မွ တုိင္းျပည္  ေကာင္းစားေပမည္။

ေကာင္းၿပီ။
ကေန႔ ေႏြရာသီေက်ာင္းႀကီး ရက္ရွည္ပိတ္ေလၿပီ။

အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တာဝန္ရွိသူတခ်ဳိ႕က ကေလးစာေပဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္ ကေလးစာေပပဲြေတာ္ေတြ  က်င္းပ၊ ကေလးစာဖတ္ဝိုင္းေတြထူေထာင္ၾက။ ကေလး အားကစားသမားေတြ ေပၚထြက္လာဖုိ႔ အားကစားသင္  တန္းေတြေပးၾက၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းေတြဖြင့္ၾက။  အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ပညာဒါနအခမဲ့ေက်ာင္းေတြ အရပ္ရပ္အနယ္နယ္မွာ စီစီေဝေဝဖြင့္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံရွိကေလးမ်ား အမ်ဳိးေကာင္းသားသမီးေလး ေတြျဖစ္လာေအာင္ သူတို႔သူတုိ႔ရည္ရြယ္လာၾကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ဤသုိ႔ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္မွာ ဖုန္းပြတ္၍ အက်င့္ဆုိးစဲြေနသည့္ကေလးေတြကုိ ပညာရနံ႔ သင္းပ်ံ႕ေသာ ထုိထုိေနရာသစ္မ်ားကုိ ပို႔ေဆာင္ေပးၾက ပါေလဟု ေစတနာေ ကာင္းျဖင့္ ေရးသားရပါသည္။

#DemocracyToday

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191