Main menu
HOT NEWS
adv
၀စီပိတ္ ဆာေသာ္ဒိုး

၀စီပိတ္ ဆာေသာ္ဒိုး

ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္ကား အရင့္အရင္ 'လက္ထက္ေတာ္အဆက္ဆက္' ေခတ္မ်ားႏွင့္ ကြာျခားခ်င္တိုင္းကြာ ျခားခဲ့ေလၿပီ။ စစ္ခံု႐ံုးဥပေဒကာလမ်ား ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားျဖတ္ေက်ာ္လာ ၿပီးေနာက္ ယူနီေဖာင္းအစိမ္းပုပ္ ေဘာင္းဘီရွည္မ်ားကို ေခါက္၍သိမ္းလိုက္ၿပီး ပုဆိုးစိမ္းမ်ားကို ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေကာက္ကာငင္ကာ စြပ္လွ်ဳိလိုက္ၾကကာ 'စစ္မႈထမ္း အၿငိမ္းစားအစိုးရ'ကာလတစ္ ခုကိုလည္း ျပည္သူလူထုမွာ ရင္ဆိုင္ျဖတ္ ေက်ာ္ခဲ့ရပါေပ၏။

လက္ထက္ေတာ္ ကာလရွည္ ႀကီးတစ္ေလွ်ာက္မွာ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ခံခဲ့ၾကရၿပီး ျမန္မာျပည္၏ ေဝးလံ ေခါင္ဖ်ား နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးအသီးသီးမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မၾကားဖူးခဲ့ၾကရသည့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွစ္ဆယ္တို႔၊ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ခုနစ္ ဆယ္ တို႔၊ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ တို႔ အမိန္႔ခ်ခံခဲ့ၾကရပါေပ၏။ အနည္းဆံုး ကား ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ပါပဲခင္ဗ်ာ။

က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္ကား မွန္ ေပ၏။ သို႔ေပမည့္ 'ရာဇဝတ္မႈမ်ား'မဟုတ္မူဘဲ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုအတြက္ 'ဒီမိုက ေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား'ကို ေရွ႕တန္းမွ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါေပ၏။ သို႔ပါေသာ္ျငား သူတို႔ 'တပ္' ထားခဲ့ၾကသည့္ ပုဒ္မ ဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ား၊ ရာဇဝတ္ျပစ္ မႈႀကီးမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားလိုလို ကမၻာကိုအသိေပးကာ သတင္းေတြထုတ္ ျပန္ခဲ့ပါေလ၏။

အႏွီ လူထုအေရးေတာ္ပံုအံု ၾ<ြကမႈႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကာလအလြန္မွာ 'စစ္အစိုးရ'တက္လာ ၿပီး 'အာဏာသိမ္း'ခဲ့ပါေလ၏။ အာဏာ သိမ္းသည္ဆိုေသာ္ျငား ဟိုးအရင္ ဦးေန ဝင္းလက္ထက္ကလိုေတာ့ မဟုတ္ျပန္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းစဥ္အခါ က တည္ဆဲအစိုးရ ဦးေဆာင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သမၼတႏွင့္တကြ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ပါေပ၏။ ယခု '၈၈'မွာကား ယခင္အစုိးရ လူႀကီးမင္းမ်ားမွာ မိမိတို႔ အိမ္ေဂဟာမ်ားတြင္ စားဝင္အိပ္ေပ်ာ္ ေမာ္ ေမာ္ၾ<ြကားၾ<ြကား။

ယခင္အစုိးရကို အေရးမယူခဲ့ ေသာ္ျငား တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွ ဆႏၵျပသူ လူအမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးကာ စစ္ခံု႐ံုးမ်ားစြာမ်ားစြာမွာ 'ေန႔ ခ်င္းၿပီး' ဥညန ွအသစ ွနမလငခန အျပည့္ေပး ၍ နရသိန္အသီးသီးသို႔ ပို႔ခဲ့ပါေလ၏။ ဤ ကာလက ေက်ာင္းသားျပည္သူ အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ ေျပးတိမ္းေရွာင္ကာ 'လက္နက္ကိုင္တပ္ ဖြဲ႕အသီးသီး'ထံမွာ ခိုလံႈဝင္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါ၏။ ၿပီးသည့္အခါ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ကာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကပါေလ၏။

ရဲစခန္းမ်ား၊ အခ်ဳပ္မ်ား၊ စစ္ ေၾကာေရးဌာနမ်ားႏွင့္တကြ အက်ဥ္းေထာင္မႀကီး အသီးသီးမွာ ရက္ရက္စက္စက္ အႏွိပ္စက္ခံရ၍ ကြယ္လြန္က်ဆံုးခဲ့သူဦး ေရႏွင့္ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွာ က်ဆံုးကြယ္ လြန္ခဲ့ၾကသည့္ဦးေရမွာ အေရအတြက္ မ်ားစြာမ်ားစြာ။ စာရင္းအတိအက် ကား ေထာင္မွဴးႀကီးမ်ားသိမည္။ ေရွ႕တန္းစစ္ ေျမျပင္မွာ စစ္ဆင္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား သိမည္။ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ ခ်ိန္မွာေတာ့ ဤစာရင္းအဝဝကို 'သမိုင္း ဇာတ္ဆရာ'က သူ႔မွတ္တမ္းကို ထုတ္ျပ ေပလိမ့္မည္ျဖစ္ပါ၏။

ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္ကား အရင့္အရင္ လက္ထက္ေတာ္အဆက္ဆက္ ဘုရင္စိတ္တစ္ဝက္ႏွင့္ 'အဘေတာ္'မ်ား ကာလႏွင့္ ျခားနားခဲ့ေပၿပီ။ အရင္ေခတ္က အေတာ့္ကို ဆိုးသြမ္းစြာ အုပ္စိုးခဲ့တဲ့ 'သေရာႀကီးကာလ'ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ရပ္ကြက္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ကိုယ့္ဘာ သာကိုယ္ NLD အေၾကာင္းေ လးေျပာမိ။ ညဘက္မွာ 'ကြိ'ခနဲျမည္ကာ အိမ္မွာလာ ဖမ္းၿပီ။ ဆရာေဆာင္းဝင္းလတ္ဆိုလွ်င္ ဆိုင္တစ္ဆုိင္မွာ ထုိင္ေနရင္း မွတ္စုစာ အုပ္ကေလးထုတ္ကာ 'ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ႐ုပ္ပံုကို အၾကမ္းျခစ္ေရးဆြဲေန တာ ေတြ႕တာႏွင့္ 'အရပ္ဝတ္ပုဂၢိဳလ္'အခ်ဳိ႕ ဟာ တစ္ခါတည္း ရဲစခန္းသို႔ ဖိတ္ေခၚ သြားကာ ခ်က္ခ်င္းကိုအမိန္႔ခ်၍ ေထာင္ သုိ႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါေလ၏။

ဤကား မ်ားျပားလွစြာေသာ ျဖစ္ရပ္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းထဲမွ အနည္း ငယ္ကို ဆြဲထုတ္ျပတာပါခင္ဗ်။ ကဗ်ာ ဆရာမ်ား၊ ဝတၴဳတိုရွည္ေရးသူမ်ား၊ ကာ တြန္းဆရာမ်ား၊ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၊ ေတး ေရးဆရာႏွင့္ အဆိုေတာ္မ်ား မ်ားစြာတို႔ က ဤကာလဆိုးႀကီးကို ရွည္လ်ားစြာျဖတ္ ေက်ာ္ခဲ့ရကာ မိမိတို႔၏ 'ေျပာခ်င္ဆိုခ်င္'သည္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေရးခြင့္မရဘဲ 'နိ မိတ္ပံု'မ်ားျဖင့္သာ ကြယ္ကာဝွက္ကာ ေရး သားခဲ့ၾကရပါေလ၏ခင္ဗ်ာ။ သည္အခါ စကားလံုးအသစ္ေတြ အလကၤာအဆန္း ေတြ၊ ဝကၤဝုတၱိ အသစ္က်ပ္ခြၽတ္ေတြ မ်ား စြာမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၾကပါေပေတာ့ ၏။

အခ်ဳိ႕လည္း ဘာဆိုဘာမွမ ေျပာရဲ မေရးရဲျဖစ္ကာ သည္ေျမမွခြာၿပီး အျခား ေရစိမ္းေျမစိမ္းမွာ ရရာအလုပ္လုပ္ ဇာတ္ျမႇဳပ္ပါေလ၏။ အခ်ဳိ႕ကား ေရျခား ေျမျခားမွာေနကာ 'မူရင္းေတာ္လွန္ေရး'ကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ပါေလ၏။ ႏိုင္ငံ တကာ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၏။ ႏိုင္ငံတကာ အသံလႊင့္ဌာန မ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ အသံလႊင့္တုိက္ပြဲ ဆက္၏။ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားမွေန ၍ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ လြတ္လပ္စြာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ သံုးသပ္ခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာကို ေန႔စဥ္ညစဥ္ ပို႔လႊတ္ပါေလ၏။

ျပည္တြင္းမွာကား အဲသလို အားပါးတရ လြတ္လပ္စြာ ပိႆာေလးႏွင့္ ေဘးပစ္သလို 'ေဆာ္'လို႔မရ၊ 'ေအာ္'လို႔ မရ 'ႏွံ'လို႔မရ။ ဒီေတာ့ကာ ဝကၤဝုတၱိအ လကၤာ ဥပမာေပါင္းမ်ားစြာကို ကြၽမ္းက်င္ ေအာင္ ေလ့က်င့္ကာျဖင့္ သမိုင္းဝင္ကာ တြန္းမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ကဗ်ာမ်ား၊ သမိုင္း ဝင္ဝတၴဳမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ပ်က္လံုးမ်ား... စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္ ယခုအခါ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား ရွိခဲ့ေပၿပီ။

အရင္ေခတ္ႏွင့္ အခုေခတ္ကား လြန္စြာမွ ကြာျခားခဲ့ေပၿပီ။ ယခုဆိုလွ်င္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာဟာ ဖန္တီးသူ လူငယ္ ေလးမာခ့္ဇူကာဘတ္၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ လူတိုင္းကိုယ္စီ Facebook ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေလၿပီ။ အရင္ေခတ္လို မေျပာရဲ မဆိုရဲ လုပ္စရာလည္း မလိုေတာ့သည့္ အတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ တက္ကာ မိမိႀကိဳက္သလို ေျပာဆိုေနၾက ၿပီျဖစ္၏။ အဲသည္လို လူတိုင္းလူတိုင္းသံုး စြဲေနသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ 'ထင္ရာစိုင္း' အျဖစ္ 'စုန္းျပဴးကိုယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား'အဖြဲ႕ လည္း မနည္းလွပါေပ။

ေစာင့္ထိန္းအပ္သည့္ 'လူ႔က်င့္ ဝတ္အေျခခံ'နီတိကိုေတာင္မွ မသိရွိၾက ဘဲ အဲ..မသိသလိုလုပ္ မသိက်ဳိးကြၽံျပဳ ကာ အစြမ္းကုန္ မိုက္႐ိုင္းေတာ္မူေနၾကပါ ေပါ့လားခင္ဗ်ာ။ ဘာသာမတူသူမ်ားၾကား လူမ်ဳိးမတူသူမ်ားၾကား..စသည္ျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာ အၾကားမွာ 'အမုန္းစိတ္ဓာတ္' ထိပ္ကပ္လာေအာင္ သာ အစြမ္းကုန္ ေသြးထုိးေသြးခြဲေတာ္မူ ေနၾကတာ ထင္းထင္းႀကီးကို ျမင္ရပါတယ္ ခင္ဗ်။

အယူမွား၊ အမွတ္မွား၊ ေတြး ေခၚပံုမွား၊ အလုပ္မွားေအာင္သာ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ႀကီး 'ေလွာ္'ေနတာပါခင္ဗ်။ သူတုိ႔ ေတြဟာ 'တရားဥပေဒ'ကေန တရားဝင္ 'ကင္းလြတ္' ခြင့္ရေနသူေတြ လိုပါလား။ ဘုရား... ဘုရား...ဘုရား...။ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ ႀကံရာပါ တပည့္ တပန္းေတြကလည္း အျပည့္။ ေျပာတဲ့စ ကားကလည္း 'တရား'နဲ႔ကင္းကြာ။ အဲသ လို 'တရားကင္းကြာ' စကားလံုးေတြမေျပာ ေစခ်င္လို႔ တာဝန္ရွိသူေတြက တရားနည္း လမ္းက်စြာ တားျမစ္တဲ့အခါ ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္ လႊာကိုေစ့ကာ တိပ္ကပ္ေတာ္မူရွာပါသဗ်။ ႏႈတ္က ဘာစကားမွ်မေျပာဘဲ ၤေခနဘသသု ထဲကေန ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး 'ႏႊဲ'ျပန္ပါသဗ်။ ကဲ...။

အဲသည္မွာ ဆာေသာ္ဒိုးဟာ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က ကိုယ္ေတာ္ ႀကီးတစ္ပါးကို သတိရမိတယ္။ သူကေတာ့ ဘုရင္ကို အမွန္အတိုင္းေဝဖန္လို႔ နယ္ အေဝးကို ျမစ္ေၾကာင္းကေန ေလွနဲ႔အပို႔ခံ ရတာပါ။ အခုလိုေတာ့မဟုတ္။ သူလည္း ေလွေပၚမွာ ေျပာမွားဆိုမွား ထပ္ျဖစ္ပြား မွာစိုးတာနဲ႔ ပါးစပ္ထဲေရငံုၿပီး 'ဝစီပိတ္'လိုက္ပါလာတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလိုနဲ႔ ေလွသား ေတြ ထမင္းစားတဲ့အခါ တစ္ဦးကသရက္ သီးခြဲထားတာကို ထမင္းနဲ႔ေလြးေနရင္း က ေျပာခ်လိုက္တယ္။

 'အင္း...အသီးေတြမ်ား မွည့္ရင္ တယ္ 'ခ်ဳိ'တာပါကလား...'

အဲဒါကိုၾကားေတာ့ ဟိုကိုယ္ ေတာ္က 'ဝစီပိတ္'ထားရာကေန သူ႔ေရွ႕ ပန္းကန္ထဲက င႐ုတ္သီးမွည့္ႀကီးကိုယူ ကာ ဟိုလူကို ေထာင္ျပေတာ္မူပါသတဲ့။ အခုလည္း 'ဝစီပိတ္' ႏႈတ္ကိုခ်ဳပ္ထားလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႀကီး ေထာင္ေထာင္ျပမွာျမင္ ေယာင္ေသးရဲ႕ဗ်ာ။          

Flower News Journal

Rate this item
(0 votes)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191