Main menu
HOT NEWS
adv
ပါတီ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမွ  ျပည္သူ  ကိုယ္စားျပဳျခင္းသို႔

ပါတီ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမွ ျပည္သူ ကိုယ္စားျပဳျခင္းသို႔

ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားကေန ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေၾကာင္း မွတ္သားမိသေလာက္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆို တာ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ သူကလြဲရင္ မိမိတို႔ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီအေပၚ သစၥာခံၾကရစၿမဲ။ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒနဲ႔သေဘာထားမ်ားအေပၚ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးရစၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ပါတီကိုယ္စားျပဳ အေရြးခ်ယ္ခံရသူ ပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တူညီတဲ့ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိး အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ အက်ဳိးျပဳရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္ နည္းေျပာရရင္ မဟာဗ်ဴဟာ ခံယူခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ နည္း ဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ နည္း ပရိယာယ္ သုိ႔မဟုတ္ သီအိုရီနဲ႔ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအၾကားမွာ မထင္မွတ္တဲ့ကြာဟခ်က္ေတြ ေတြ႕ရတတ္ ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာဆိုတာ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေရြး ခ်ယ္မႈမွန္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ ေပမယ့္ အေျခအေနမေပးျပန္ရင္လည္း အဲဒီေရြးခ်ယ္မႈဟာ အေဟာသိကံ ျဖစ္ရ တတ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဖြံ႕ၿဖိဳးစႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးဆိုတဲ့ 'တြင္း နက္ႀကီး' ထဲက ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံ၊ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အရွည္ၾကာဆံုး ေန႔ရက္ထဲမွာ စီးေမ်ာေန တဲ့ႏိုင္ငံ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြက လည္း ၁၃၅ မ်ဳိးရွိၿပီး မိမိရဲ႕ ဇာတိပုည ဂုဏ္မာနေတြအေပၚမွာ အမ်ဳိးသားဆိုင္ ရာ အမွတ္သ႐ုပ္ေတြ ကိုယ္စီရွိၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီလက္ ေအာက္က အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တိုက္ပြဲဝင္စဥ္ကတည္းက စြဲ ၿမဲလာခဲ့တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ ဖက္ ဒရယ္စနစ္ ခြဲထြက္ခြင့္ေဝဒနာေတြနဲ႔ ေရာဂါ သည္းလာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ျဖစ္လာၾကသူေတြအဖို႔ တာဝန္ ႀကီးလြန္းလွပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း စစ္အာဏာရဲ႕ေလာင္းရိပ္က ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ ေသးတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံက လည္း ေျ>ြမပူရာကင္းေမွာင့္ဆိုသလုိ တစ္ ေထာင့္တစ္ေနရာက ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ ေနေစပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရး ျပႆ နာမ်ားအေပၚမွာ ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ ဖန္တီး ေနပါတယ္။

လယ္ယာေျမ ျပႆနာ၊ အလုပ္လက္မဲ့နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပႆနာ၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈနဲ႔ ေငြေၾကးမတည္ၿငိမ္မႈ ျပႆနာစတဲ့ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကလည္း ဂ်ာေအးသူ႔အေမ႐ိုက္ ဆိုသလို လံုးခ်ာလိုက္ေနတဲ့ ေျမျပင္အေနအထား ေတြနဲ႔လည္း နဖူးတြ႕ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ေနရ ဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဘာသာ ေရး ပေယာဂေတြပါတဲ့ လူမ်ဳိးေရး သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးေရးပေယာဂေတြ ပူးဝင္ေနတဲ့ ဘာသာေရး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ ေတြကလည္း အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္ လာတတ္ပါေသးတယ္။ မူးယစ္ေဆး ဝါးနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာေတြ ေခၚဆို ေလ့ရွိတဲ့ ဴငာငအနိ ႊၽေမ  ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ကလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ေကာက္႐ိုးမီးလို ဟုန္းကနဲ႔ ထလာတတ္ပါေသးတယ္။

ဒီလို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ၊ ေပါက္ကြဲမႈေတြက ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ အျခားဘက္ ေပါင္းစံုက ဝိုင္းပတ္မာန္ဖီေနတဲ့ ႏိုင္ငံ မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ ေယာက္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း ဘယ္ ေလာက္ သိမ္ေမြ႕ခက္ခဲလိုက္သလဲဆို တာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ တကယ္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ သေကၤတ၊ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳပံုရိပ္ ''လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားမွ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ဆႏၵနဲ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ထားရသူ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္ေတြကို အေျခခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲရမယ္။ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာ က်င့္သံုးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး နဲ႔ ေနာက္ေက်ာလံုစြာ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း ရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရပါတယ္။ ဥပေဒေတြ၊ မူဝါဒေတြ၊ ၫႊန္ၾကားလႊာေတြ ခ်မွတ္တာ ကိုယ္စား လွယ္ေတြ စုေပါင္းသံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ထား တာေတြကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳး ပမ္းရကာ အစိုးရနဲ႔အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အ စည္းေတြကို တာဝန္ခံရတာ၊ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ ေတာ္အသံ စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၊ တံု႔ျပန္ေပးရတာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို လည္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ေစ တာဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ဟာ ျပည္ သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးျပဳသလား၊ မျပဳ ဘူးလား၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ လႊတ္ ေတာ္ရဲ႕ ပံုရိပ္ေကာင္းေတြ သက္ေရာက္ မႈရွိသလား မရွိဘူးလားဆိုတာ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ မ်ားနဲ႔သာ တိုင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ေရးအရ တိုင္းရမယ့္ေပတံကေတာ့ ဒီမို ကေရစီ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ တိုင္းရမွာပါ။ လႊတ္ ေတာ္တိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ အကဲျဖတ္မႈေတြ အစီ အစဥ္တက်ရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။    

မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ျဖစ္တဲ့ တ ရားဥပေဒျပဳျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္းနဲ႔ စီ မံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေတြကို လႊတ္ေတာ္က ဘယ္ႏႈန္း စံတန္ဖိုးေတြနဲ႔ ဖန္တီးသလဲ။ အကဲျဖတ္သလဲ။ လက္ေတြ႕က်က် ပူး ေပါင္းပါဝင္ ပံ့ပိုးသလဲ။ ေဝဖန္အႀကံျပဳ သလဲ။ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစ သလဲ။
ထပ္မံၿပီးေျပာရရင္ ဥပေဒျပဳ ျခင္းနဲ႔ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအၾကား ကြာဟ ခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြကိုလည္း စနစ္တက် ေလ့လာအကဲျဖတ္ဖို႔ လိုပါ လိမ့္မယ္။ ဥပေဒျပဳမႈဟာ ဥပေဒကို ခ်ဳိး ေဖာက္သူမ ျဖစ္ေစရဆိုတဲ့ ''ေတာ္ဝင္ မိန္႔ဆိုခ်က္''ကို အထူးေလးနက္ရပါ လိမ့္မယ္။    

ဒီေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တို႔ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေဆြးေႏြး လိုပါလိမ့္မယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားကို အခ်ဳိ႕က ခြဲ ျခား႐ႈျမင္တတ္ၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တိုင္း ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္ၾကပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး သမားတိုင္းဟာလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ယူၾကပါသလား။ ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအ ရဆိုရရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တိုင္းဟာ ႏုိင္ငံေရးသမား မဟုတ္ၾကပါ။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္းကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဘဝကို မခံုမင္ တတ္ၾကပါ။    

ထပ္မံဆိုရရင္ ႏိုင္ငံေရးသ မားဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း မ႐ိုေသ၊ မယံုၾကည္၊ အမ်ားအက်ဳိး ျပည္သူ႔အက်ဳိး ကိုလည္း သယ္ပိုးရေကာင္းမွန္း မသိရင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သာ အထင္ ႀကီး၊ ဘဝင္ျမင့္ေနရင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္႐ံုမွ်မက ျပည္သူလူထု ရဲ႕ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကိုပင္ ခံရတတ္ပါတယ္။ ငါသာမွန္တယ္။ ငါလုပ္တာ အားလံုး လက္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ အတၱသေဘာထား ကို လက္ကိုင္ထားက်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သမားအဖို႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးအေပၚ ဘယ္ေသာအခါမွ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလုိ႔ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသမား ေကာင္းဟာ ျပႆနာတစ္ရပ္အေပၚမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕ အႀကံဳ ယထာဘူတနဲ႔ အႏုမာနဆိုတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဖက္၊ ေထာင့္ႏွစ္ေထာင့္အျမင္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ အေျဖထုတ္တတ္သူ ျဖစ္ရပါ မယ္။ သူဟာ အေပ်ာ္တမ္းသမားမဟုတ္ ဘူး။ လက္ေတြက်တဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေတြနဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားတတ္ သူျဖစ္ပါတယ္။

 ျပည္သူလူထု ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ သစၥာႏွံထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုတာက လည္း လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္မ လုပ္၊ ျပႆနာအေပၚမွာ သဘာဝယုတၱိ၊ အာဂမယုတၱိေတြနဲ႔ ခြဲျခားစိတ္ျဖာတတ္ သူမ်ဳိးမွ တကယ့္ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ေယာက္အတြက္ စိန္ေခၚ မႈနဲ႔ ဖိအားအခ်ဳိ႕ကို ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါ တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပါတီကိုယ္စားျပဳၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာသူမ်ားက တစ္ခါ တစ္ရံ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား၊ သို႔ မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား၊ သို႔ မဟုတ္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈအခ်ဳိ႕နဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ မိမိအက်ဳိးနဲ႔ ပါတီ အက်ဳိးယွဥ္လာရင္ မိမိအက်ဳိးထက္ ပါ တီအက်ဳိးကို ၾကည့္ရမယ္။ ပါတီအက်ဳိး နဲ႔ ျပည္သူအက်ဳိး၊ ႏိုင္ငံအက်ဳိးယွဥ္ လာရင္လည္း ပါတီအက်ဳိးထက္ ႏိုင္ငံ အက်ဳိး ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိပဲ ၾကည့္ရမယ္။ ဒါဟာ ဆို႐ိုးစကားပါ။

ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈဟာ ႐ိုးစင္းလွတာမဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ဳိးသားေရး ျပ ႆနာေတြ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ဖိအားေတြ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြအျပင္ အျခားမထင္မွတ္ ထားတဲ့ ျပႆနာေတြကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ ရတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရား နဲ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ အလြန္ထိလြယ္ရွ လြယ္ျဖစ္လာရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ မွာ မိမိကိုယ္စားျပဳခဲ့တဲ့ ပါတီရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ အျမင္က တစ္မ်ဳိး၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ခံစားေနရတာ ဘက္လိုက္ဆံုးျဖတ္ခ်င္ တာကတစ္မ်ဳိးနဲ႔ ဝိေရာဓိေတြ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဟာ သတၱိရွိရွိ ဆံုးျဖတ္ရပါေတာ့တယ္။ ဒီအယူအဆ အက်ပ္အတည္းကို ဘယ္လို ေဖာက္ထြက္ရမလဲဆိုတာ ရဲရဲဆံုးျဖတ္ ရပါေတာ့မယ္။ ရဲစြမ္းသတၱိ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ရဲတဲ့ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ကို တိုင္းတာတဲ့ ေပတံမဟုတ္သလို ကိုယ္စား ျပဳပါတီအတြက္လည္း ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္ ပါလိမ့္မယ္။

''သတၱိကို မလိမ့္တပတ္ လုပ္ လို႔မရသလို ေနာက္ျပန္ဆြဲလို႔လည္း မရ ဘူးဆိုတာ သမိုင္းဆရာတိုင္းသိပါတယ္။ ဥပေဒ စည္းကမ္းနဲ႔ အမ်ားႀကိဳက္ ၿပိဳင္ ဆိုင္ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ဟိုးပေဝသဏီ က တည္းက မိမိယံုၾကည္မႈအတြက္ စြန္႔ လႊတ္စြန္႔စားဝံ့သူေတြဟာ ေနာင္လာ ေနာင္သားေတြရဲ႕ ေလးစားၾကည္ညိဳမႈ ကို ခံစားရတတ္ပါတယ္''လို႔ အေမရိ ကန္သမၼတ Gerald R. Ford က မွတ္ ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။      

Flower News Journal    

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191