Main menu
HOT NEWS
adv

သမုိင္းတစ္ေခတ္ ဆန္းသစ္ခဲ့ၿပီ

(၁)


၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ေရွ႕ေမွာက္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ဒုတိယသမၼတမ်ားကတိသစၥာဆုိခဲ့ၾကသလုိ၊ အစိုးရသစ္မွာ တာဝန္ယူၾကမယ့္ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ တာဝန္ယူၾကမယ့္သူေတြလည္း ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကပါၿပီ။ သမၼတနဲ႔ဒုတိယသမၼတမ်ားရဲ႕ ကတိသစၥာမွာ ''ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ ဥပေဒကုိလိုက္နာက်င့္သံုးပါမည္''၊ ''မိမိ၏ တာဝန္ ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားကုိ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာျဖင့္ အစြမ္း ကုန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္''ဆုိတဲ့ ကတိျပဳခ်က္ေတြပါသလို ေနာက္ဆံုးပိုဒ္မွာ ''ကြၽႏု္ပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ ငံ ေတာ္အက်ဳိးငွာ ႏိုင္ငံေတာ္အား မိမိ၏အသက္ႏွင့္ကိုယ္ ကိုအပ္ႏွင္းသည္''ဟု ေလးနက္တည္ၾကည္စြာေၾကညာ၍ ကတိသစၥာျပဳသည္လို႔ပါရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သစ္ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ ပထမဆံုးေျပာၾကားတဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ ''ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ ေလးနက္စြာတင္ျပလို႔တဲ့အခ်က္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ မၾကာမီပဲ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Read more...

ပၪၥသိခၤနတ္သား၏ ေစာင္းသံ

မက်န္းမမာျဖစ္ေနသည့္ လူနာတစ္ဦးတြင္ မက်န္း မမာျဖစ္ေနသည့္ေရာဂါလကၡဏာတုိ႔မွာလည္း အျပည့္ အစံုပင္ရွိေနၾကဘိသကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ႏိုင္ငံႀကီးမွာလည္း မက်န္းမမာျဖစ္ေန သည့္လူနာတစ္ဦးပမာျဖစ္ေနခဲ့ရာ မက်န္းမမာျဖစ္ေနသည့္ေရာဂါလကၡဏာတို႔မွာလည္း အျပည့္အစံုပင္ရွိေနသည္ဟုကြၽန္ေတာ္ခံစားေနခဲ့ရသည့္ကာလတို႔မွာလည္း အေတာ္ပင္ ၾကာေညာင္း ခဲ့ေလသည္။မက်န္းမမာျဖစ္ေနသည့္ လူနာတစ္ဦးမွာက်န္းမာလာသည့္အခါ မၾကာမီပင္က်န္းမာသည့္လကၡဏာတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၾကဘိသကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း က်န္းမာလာသည့္ အခါ နာလန္ထစလူနာတစ္ဦးကဲ့ သို႔ပင္ က်န္းမာသည့္လကၡဏာတို႔မွာလည္း မၾကာမီပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာလိမ့္မည္ဟု ေျဖသိမ့္ကာသာေနထုိင္လာခဲ့ရ ပါသည္။

Read more...

ေဆးဝါးအတုႏွင့္အစစ္

မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းအတြင္းက MRTV-4 ႏုိင္ငံ ျခားသတင္းစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း၌ လိုင္စင္မဲ့ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မွ လိုက္လံသိမ္းဆည္း၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၾကည့္႐ႈလိုက္ရသည္။ ကာကြယ္ေဆး၏ သေဘာသဘာဝသည္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ကုသရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ ကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူမ်ား သည္ မက်န္းမာသူမ်ားအလြန္နည္းပါးသည္။ က်န္းမာ ေသာသူမ်ားသာ အသုံးျပဳသည္ကမ်ားပါသည္။ ထိုက်န္းမာေသာသူမ်ားသည္ အရည္အေသြးမမီဘဲ အႏၲရာယ္ ရွိသည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံမိပါက ေရာဂါကိုဖိတ္ ေခၚသလိုျဖစ္ေနပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထုတ္ လုပ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသလို အရည္အေသြး ေကာင္း၊ မေကာင္းစစ္ေဆးသူတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရား သည္လည္း လြန္စြာအေရးပါလွပါသည္။

Read more...

အစိုးရအသစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏အခန္းက႑

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးစီးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကတိသစၥာျပဳျခင္းအခမ္းအနားႏွင့္ တစ္ဆက္ တည္းဆိုသလို ထိုေန႔မွာပင္ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္  သမၼတအေဟာင္းမွ သမၼတအသစ္သို႔လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ အစိုးရအသစ္၏ သက္တမ္းသည္လည္း အစပ်ဳိး စတင္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

Read more...

ဒီႏွစ္သႀကၤန္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္

သႀကၤန္ပြဲေတာ္ရက္ေတြ ေရာက္ဖို႔အခ်ိန္ကလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ နီးကပ္ လို႔လာပါၿပီ။ ဒီရက္ေတြေရာက္ရင္ တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုးက စိတ္႐ႈပ္စရာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ အဆင္မေျပမႈေတြကိုေမ့ကာ အညစ္အေၾကးမွန္သမွ်ကို အတာေရနဲ႔ ေဆးေၾကာေလ့ရွိၾကတာ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးစံတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ ယခုႏွစ္က်ေရာက္မယ့္ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလက တျခား ႏွစ္ေတြနဲ႔ တူညီမႈမရွိဘူးဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီႏွစ္သႀကၤန္ ပြဲေတာ္ရက္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္စြာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွာ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္က ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနပါတယ္။


ဒီလိုရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈနဲ႔အတူ သႀကၤန္ပဲြေတာ္ကို အတူျဖတ္သန္းရမယ္ဆိုေတာ့ က်န္းမာေရးသတိရွိဖို႔အတြက္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းလွတဲ့ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ရက္ေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္း ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း သႀကၤန္ကာလတြင္း ေရွာင္သင့္ေဆာင္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကို The Flower News ဂ်ာနယ္ စာဖတ္ပရိ သတ္ႀကီး အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

Read more...
adv

adv

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616