Main menu
HOT NEWS
adv

ေရနဲ႔ ေရေဘး

ပညာေခတ္ႀကီးမွာ ပညာတတ္ေတြဟာ တရားေရး၊ ဥပေဒေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးေတြမွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာေတြကို တိုးတက္သည္ထက္ တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာသင္ၾကား ေနၾကတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးထဲမွာ ထိပ္ဆံုးကပါဝင္တဲ့ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ေက်ာင္းေတြ၊ သင္တန္းေတြမွာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲၿပီး ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားေပးတာ လည္းမရွိခဲ့ဘူး စီးပြားျဖစ္သင္ၾကားတာလည္း မရွိေသးဘူး။

Read more...

ပထမဆံုး အရပ္သားအစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းကစားပြဲ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီစြာ ေရာက္ရွိေန ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မီဒီယာသမား မ်ားလည္း ေရာက္ရွိေနၿပီး ကင္မရာမ်ား၊ အသံဖမ္း စက္မ်ားအျပင္ ႐ိုက္ကူးေရးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွား သြားလာေနၾကသည္။

 

ထိုေန႔သည္ အျခားမဟုတ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းကတည္းက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရ သည့္ အရပ္သားအစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သမၼတေလာင္းသံုးဦးအား မဲခြဲဆံုး ျဖတ္မည့္  ေန႔ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

 

Read more...

ဦးထင္ေက်ာ္ အတြက္ လံုးလံုးရဲ႕ အၿပံဳးမ်က္ရည္

မဲလံုး ေရးသည္

ကၽြန္ေတာ္သည္ ႐ုံးတြင္ ၁ဝ နာရီခြဲ အစည္းအ ေဝးရွိပါလ်က္ တီဗြီမွ လႊတ္ေတာ္လုိင္းကိုသာ အာ႐ုံက်ေနပါသည္။ ယေန႔တြင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတ အသစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ သမၼတေရြးခ်ယ္ရန္ အဆင့္ဆင့္ေသာ အေျခအေနေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မီဒီယာဂ႐ု(ပ္)မွ အဆက္မျပတ္ တင္ျပခဲ့ ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ သမၼတအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ အဝါေရာင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵမဲ လက္မွတ္မ်ားအား ေရတြက္ပံု ကို တင္ျပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အေခါင္းဗလာျဖင့္ ဆႏၵမဲပံုး ကုိ တင္ျပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပထမဆံုးလွ်ဳိ႕ဝွက္ ဆႏၵမဲရွင္ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ဆႏၵမဲေပးေနၾကပံုကို တင္ျပ သည္။ ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးကုိယ္ တုိင္ ဆႏၵမဲေပးေနပံုႏွင့္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ စိစစ္ပံုကို တင္ျပသည္။ ၿပီးေတာ့ ဆႏၵမဲျပားမ်ားအား ေရတြက္ပံုႏွင့္ နာမည္စာရင္းခြဲကာ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ရသည္ ကုိ အသံထြက္ ေရတြက္ေနပံုကို ႐ုပ္သံဗီဒီယုိဖုိင္ျဖင့္ တင္ ျပခဲ့ပါသည္။ ေတာ္ေတာ္ေက်နပ္အားရဖုိ႔ ေကာင္းပါသည္။

Read more...

မၾကာမီ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေတာ့မည့္ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းေရး

၂ဝ၁၆ အစိုးရအသစ္အတြက္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥမ်ား မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔စတင္ေဆာင္ရြက္ လာသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ယေန႔အထိ တစ္လခြဲေလာက္တာကာလ အတြင္း ျပန္ သုံးသပ္ၾကည့္ၾကလၽွင္ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥမ်ားၿပီးဆုံး ခဲ့ၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေတာ္ အသင့္ ခရီး ေရာက္ေပါက္ေျမာက္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

Read more...

ခ်ဳပ္သုံး အုပ္တစ္ သတိ

(၁)
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအပါအဝင္ ကိစၥအား လုံးအတြက္ ေထာက္မေပးထားတဲ့ ေဒါက္တိုင္(မ႑ိဳင္ )ႀကီးသုံး ခုရယ္၊ အဲဒီ ေဒါက္တိုင္သုံးခုရဲ့အေစာင္းအရြဲ႕ကို ေဝဖန္ပဲ့ျပင္တဲ့ စတုတၳအင္အားစုရယ္ ရွိၾကရတာသိၾကၿပီးသားျဖစ္မွာ ပါ။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုမွာ လူလားေျမာက္ လာၾကတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေလးေတြ ကံေကာင္းပါတယ္။

Read more...

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191