Main menu
HOT NEWS
adv

ရခိုင္ျပည္နယ္ အက်ပ္အတည္းကအာဆီယံ၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီလား

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မူဆလင္ျပႆနာက အာဆီယံအုပ္စု၏ စည္းလံုးညီ ၫြတ္မႈကို စိန္ေခၚသကဲ့သို႔ ရွိေနခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီကမူ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇက္က ျမန္မာအစိုးရ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း မႈျပဳေနသည့္ ရခိုင္အေရးကိစၥအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈ ျပဳလာခဲ့သည့္နည္းတူ ျမန္မာအစိုးရကလည္း မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈ အေပၚ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔ ေစလႊတ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းျဖင့္ တံု႔ျပန္မႈျပဳခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မူဆလင္မ်ား၏အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလာခဲ့သည္။

Read more...

ျမန္မာဆိုတာ အဖ်က္ခံ အမဲ မဟုတ္ဘူး

ေနဇင္လတ္

-----------------

မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့ ျမန္မာဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲ တကယ္ျဖစ္လာခဲ့ပါ ၿပီ။ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ဆႏၵျပပြဲမွာပါဝင္တာဟာ အေတာ့္ ကို ေတြ႕ရခဲတဲ့ ျမင္ကြင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အားေပး ဆႏၵျပပြဲ (State sponsored) လားလို႔ေတာင္ ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ေနတယ္။ အာဏာရပါတီဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ လက္ထက္မွာသာ အားေကာင္းခဲ့ၿပီး နာဂ်စ္လက္ထက္မွာ ပါတီရဲ႕အရွိန္အဝါ အေတာ္ က်ဆင္းေနတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ကိုယ္တိုင္က တရားမဝင္ေဒၚလာ သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာ လႊဲေျပာင္း လက္ခံမႈအေပၚမွာ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမား ရွိေန သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မေလးရွားရဲ႕ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရဖို႔ မေသခ်ာမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနပါ။ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီသာ အႏိုင္ရသြားမယ္ဆိုရင္ အေျခခံမူဝါဒ၊ ရပ္တည္ခ်က္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ အားေကာင္းပါတီျဖစ္တာမို႔ နာဂ်စ္ရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ အေတာ့္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္ႏိုင္ တယ္လို႔ သံုးသပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

Read more...

ေတာပါးစပ္ ေတာင္ပါးစပ္

- တစ္ -

-----------
ကူး စက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားထဲ၌ ဆိုရွယ္အဖဲရား(Social Affair)ေခၚ လူမႈေရးေရာဂါမ်ားသည္လည္း လူထုအတြင္း၌ အလြန္တရာ ကူးစက္မႈ ျမန္ဆန္လွေခ်၏။ တစ္ေနရာက ဆံပင္ေတြ ေထာင္လိုက္ၿပီဆို သည္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ေနရာက ဆံပင္ေတြလိုက္၍ ေထာင္ၾကစၿမဲ။ တစ္ေနရာက ကိုရီးယားထမင္းလိပ္ စားၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ေနရာက ကိုရီးယားထမင္းလိပ္လိုက္၍ စားၾကစၿမဲ။ တစ္ေနရာက တရားပြဲ က်င္းပ ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ေနရာက တရားပြဲလုိက္၍ က်င္းပစၿမဲ။ တစ္ေနရာက ငါကဗိုလ္ေအာင္ဒင္ဟုဆိုသည္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ေနရာကလိုက္၍ ငါက ဗိုလ္ေအာင္ဒင္စၿမဲ။ သပြတ္အူခမ်ာ ကေလးသည္လည္း ေလာကီ ထုပၸတ္ လူတို႔ဇာတ္ထဲ၌ ပါဝင္သည့္ လူေနရြာကေလး တစ္ရြာပင္ ျဖစ္ဘိေခ်ရာ ဆိုရွယ္အဖဲရားေခၚ လူမႈေရးေရာဂါတို႔ ကူးစက္ခံရသည့္ေဘးမွ မလြတ္ကင္းႏိုင္ေခ်။ သို႔ေၾကာင့္ အရပ္တစ္ပါးက လုပ္သမွ် ကိုင္သမွ် တုပ ၍ လိုက္လုပ္ၾကသည္မွာ ဘဇာမွ မဆန္းပါေလ။

Read more...

ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူရန္ လိုအပ္ေနေသးေသာ ေဆး႐ံု ၊ ေဆးခန္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈ

ယေန႔ေခတ္တြင္ ေရာဂါျပင္းထန္ေသာ  ဖ်ားနာျခင္းမ်ိဳးကိုမဆိုထားႏွင့္ သာမန္အဖ်ားရွိ၍ ပုဂၢလိကေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ျပသလွ်င္ပင္ က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ကုန္က်စရိတ္ရွိေနသည္။ ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျပင္ ပေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈအတြက္ အနည္းဆံုး က်ပ္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္မွ သိန္း ၂ဝ ေက်ာ္အထိ ကုန္က်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုပမာဏမွာ အႀကီးစားခြဲ စိတ္ကုသရသည့္ ေရာဂါမ်ား မပါဝင္ေသးေပ။ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ႀကီးေဆး႐ံုတစ္ခုတြင္ဆိုလွ်င္ လူေလးဦးစုေနရသည့္ အခန္းခတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၅ဝဝဝ၊ တစ္ေယာက္ခန္း အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၁ဝဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိကာ အျခားအထူးကုေဆး႐ံု၏ အျမင့္ဆံုး အခန္းေစ်းႏႈန္း ခ ျဖစ္ေနသည္။

Read more...

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေရာင္းၾက ဝယ္ၾကေသာအခါ...

ယေန႔ေခတ္တြင္ နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ Social Media သည္ ေနာက္က် က်န္ရစ္မေနပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း နည္းပညာတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ Social Media တစ္ခုျဖစ္သည့္ Facebook ကို တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ Facebook is the Internet ဟုဆိုလွ်င္ပင္ မမွားႏိုင္။

Read more...
adv

adv

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616