ကေလး၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

 

ခ်င္းျပည္ နယ္၏အမွတ္တရေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဝိညာဥ္မ်ားစုေပါင္းေနထုိင္ရာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ယုံၾကည္မႈရွိရာ ရိဒ္ေရကန္သို႔ ဒီဇင္ဘာလဆန္းခ်ိန္မွအစျပဳ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ားေန႔စဥ္မျပတ္လာ ေရာက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ရိဒ္ေရကန္၌ ဧည့္သည္မ်ားသြားလာေရးႏွင့္ေနထုိင္ေရးလမ္းၫႊန္ေဆာင္ ရြက္ေပးေနသူ ဦးသန္းၫြန္႔က ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဆတ္႐ိုးက်ရပ္ကြက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္း ၇၂ ခန္းကို အိုးအိမ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအား အရစ္က်စနစ္ ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွသိရသည္။ သံုးထပ္အေဆာက္အအံုျဖစ္ ေသာ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးလံုးရွိ အခန္းေပါင္း ၇၂ ခန္းကို အမွန္တကယ္အိုးအိမ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား ဦးစားေပးေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေျမညီထပ္အစြန္ဆံုးအခန္း တစ္ခန္းလွ်င္က်ပ္သိန္း ၂၂ဝ၊ အတြင္းဘက္ အခန္းတစ္ခန္း လွ်င္က်ပ္သိန္း ၂ဝဝ၊ ပထမထပ္ ရွိ အစြန္ဆံုးအခန္းတစ္ခန္းလွ်င္က်ပ္ ၁၈၅ သိန္း၊ အတြင္းဘက္အ ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၇ဝ၊ ဒုတိယထပ္တြင္ အစြန္ဆံုးအခန္း တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၆ဝ ႏွင့္ အတြင္းဘက္အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၅ဝ ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

 

ငါးခု ေျမာက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ျဖစ္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ TMH Telecom Public ကုမၸဏီမွ ရွယ္ယာ အေရအတြက္ ငါးသိန္းနီးပါးမွ ငါးသိန္းေက်ာ္အၾကားကို ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ရွယ္ယာဝယ္ယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္စတင္လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ျဖစ္ကာ ရွယ္ယာဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း Administration Department  မွ Executive Senior Manager  ဦးသက္ထြန္းဦးက ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

 

ေနာင္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမ်ားတြင္ ဝယ္ယူမည့္ေက်ာက္တန္ဖိုး၏ ၁ဝရာခိုင္ႏႈန္းကိုအခြန္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမ်ားတြင္ ဝယ္ယူသည့္ ေက်ာက္တန္ဖိုး၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္အျဖစ္ေကာက္ခံေနၿပီး ေနာင္ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲမ်ားတြင္ ဝယ္ယူမည့္ေက်ာက္ တန္ဖိုး၏ ၁ဝရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္တြင္ ေန ျပည္ေတာ္မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမတြင္က်င္းပေသာ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွသိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္ ကမာၾကည္တံတားအဆင္းရွိ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားပိုင္ YPL အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇ဝဝဝ ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

အစိုးရ၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားရွင္းလင္း ျပတ္သားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာယံုၾကည္မႈ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ႐ိုလင္ဘာဂါ(Roland Berger)၏ ၂ဝ၁၇ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါးျဖစ္ေသာ ဦးေရ ၁၅ ဒသမ ၈ သန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္အေျခအေနတြင္ ေနထိုင္ေန ရေၾကာင္းကမၻာ့ဘဏ္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းလူဦးေရ ၁၅ ဒသမ ၈ သန္းအနက္ ဦးေရ ၁၃ ဒသမ ၈ သန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၿပီး က်န္ႏွစ္သန္းမွာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၌ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအ ေျခအေန ေလ့လာစိစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ဒုတိယတြဲထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနား ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္အထက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခတၱမႏၵဴ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

နီေပါႏိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုရရွိခဲ့သျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေကာင္းခဲ့ ေၾကာင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းအနည္းစုကသာ ထုတ္လုပ္မႈက်ခဲ့ၿပီး ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို မ်ားစြာေျပလည္ခဲ့ေၾကာင္း နီေပါဗဟိုဘဏ္ကေျပာ ၾကားလိုက္သည္။

Page 1 of 31