Main menu
HOT NEWS
adv
ေငြသုံးစြဲမႈစာရင္း တင္ျပခ်ိန္ ေနာက္က်သျဖင့္ အေသးစိတ္ မစိစစ္ႏုိင္၊ ႏုိင္ငံအတြက္ ေငြမ်ားစြာ အေလအလြင့္ျဖစ္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ ဆို

ေငြသုံးစြဲမႈစာရင္း တင္ျပခ်ိန္ ေနာက္က်သျဖင့္ အေသးစိတ္ မစိစစ္ႏုိင္၊ ႏုိင္ငံအတြက္ ေငြမ်ားစြာ အေလအလြင့္ျဖစ္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ ဆို

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည့္စီမံကိန္းမ်ား၏ ေငြသံုးစြဲမႈ ဆုိင္ရာစာရင္းတင္ျပမႈအခ်ိန္ ေနာက္က်သည့္အတြက္ အေသးစိတ္မစိ စစ္ႏုိင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးမိုးျမင့္က ေျပာသည္။ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ ဝင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵ နယ္ အမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးမိုးျမင့္က ''ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးႏွစ္အ လိုက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ပါေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအေသးစိတ္ စိစစ္တြက္ခ်က္မႈစာရင္း(Detailed Estimate)ႏွင့္(Drawing) မ်ားကို ဘ႑ာေငြလ်ာ ထားခ်က္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီသို႔ အခ်ိန္မီေပးပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးသို႔ ၫႊန္ၾကားတိုက္တြန္းေပးရန္အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္သြင္းရာ၌ ၎ကအထက္ပါ အတိုင္းေျပာသည္။


''ရန္ကုန္တိုင္းဘတ္ဂ်က္မွာႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းသံုးစြဲတဲ့ ေငြလံု ေငြ ရင္းနဲ႔သံုးစြဲေနတဲ့ တံတားတည္ေဆာက္တဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြ၊ ႀကီးမားတဲ့ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီၿပီး သံုးစြဲတဲ့ပေရာဂ်က္စီမံကိန္း ေတြစစ္တဲ့ေနရာမွာ အေသးစိတ္မသိတဲ့အတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းေလာက္ပဲ စစ္လိုက္ရေတာ့ ေျပာရရင္ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ေငြေတြက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္နစ္ နာဆံုး႐ံႈးတယ္လို႔ထင္ျမင္မိတယ္''ဟု ဦးမိုးျမင့္က ေျပာသည္။ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္စီမံကိန္း၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တင္ခါနီး တစ္ပတ္ခန္႔အထိ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ သို႔မေရာက္သည့္အတြက္ စာရင္းမ်ားစိစစ္ရာတြင္ အေသးစိတ္မက်ဘဲ ေယ်ဘုယ်ဆန္သည့္ စစ္ေဆးမႈသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။


''၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းေလာက္ပဲ စစ္ႏိုင္တယ္။ အခ်က္အလက္ေတြ Detailed တဲ့အတြက္ သူတို႔တင္ျပတဲ့အစီရင္ခံ တဲ့ေငြစာရင္းအေပၚမွာပဲ စစ္ႏိုင္တဲ့အတိုင္းအတာရွိပါတယ္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ BE မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းကေနၿပီးေတာ့ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားစစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ပဲခူး လႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္ ဘီလီယံ၃ဝ ေလာက္ေလွ်ာ့ႏိုင္ေပမယ့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ RE ဘတ္ဂ်က္မွာ ၁ဒသမ၄ဘီလီယံအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေလွ်ာ့ခ်တဲ့ဘ႑ာေငြေတြ ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တင္ျပထားတဲ့ေနရာမွာ မပါဝင္ေသးတဲ့လမ္းတို႔၊ စီမံကိန္းတို႔မွာျဖည့္စြက္ ၿပီးေတာ့ သံုးစြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္''ဟု ဦးမိုး ျမင့္က ေျပာသည္။


ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း၏အဆို ေအာင္ျမင္ပါက ဘီလီယံေပါင္းမ်ား စြာကိုမလိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ကာ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုပိုမိုအစား ထိုးလုပ္ႏိုင္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ဘ႑ာေငြအရသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကိုတင္ျပရာတြင္ သက္ ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေန ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔)ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအ ခန္း၁၃ပုဒ္မ၁၂၉(က)၌ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမက်င္းပမီ အနည္း ဆံုး ရက္ေပါင္း၃ဝႀကိဳတင္ေပးပို႔ရ မည္ဟုေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ¤င္းက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာ သည္။


ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက အဆိုပါကိစၥမွာ ဌာနဆိုင္ရာ၏အခက္အခဲမ်ားအေပၚမူတည္ေၾကာင္း တခ်ဳိ႕ဌာနမွာ စီမံခ်က္ကိုတင္ဒါႏွင့္ ေပးသည့္အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူ႔ေငြစာ ရင္းသို႔ မေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရႏိုင္သမွ်အခ်က္အလက္မ်ားကို ဌနဆိုင္ရာမ်ားမွ ေတာင္းယူေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၎အဆိုကို စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ိဳးက လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ယင္းအဆိုအား စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္၌ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြး ေႏြးရန္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

 

AL

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191