Main menu
HOT NEWS
adv
ထိုင္းရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးတြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေန႔စဥ္ ၆ဝဝခန္႔ ျပဳလုပ္ေပးေနရ၊  ျပဳလုပ္ခ ကုန္က်ေငြ သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ပိုေပးေနရသျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပထားဟုဆို

ထိုင္းရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးတြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေန႔စဥ္ ၆ဝဝခန္႔ ျပဳလုပ္ေပးေနရ၊ ျပဳလုပ္ခ ကုန္က်ေငြ သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ပိုေပးေနရသျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပထားဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးပတ္စ္ပို႔စာ အုပ္ထုတ္ေပးေရးဌာနတြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ေန႔စဥ္ ၆ဝဝခန္႔ လက္ခံျပဳလုပ္ေပးေနၿပီး ျပဳလုပ္ခအေနျဖင့္ အစိုးရမွသတ္မွတ္ထားသည့္ ပတ္စ္ပို႔ျပဳလုပ္ခကုန္က်ေငြထက္ လုပ္သားမ်ားပိုမိုေပးေနရျခင္းမွာ မွန္ကန္သျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔တင္ျပထားဟု အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးမိုးေအာင္ခိုင္က ေျပာသည္။


ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ျမန္မာသံ႐ံုးပတ္စ္ပို႔ ထုတ္ေပးေရးဌာနတြင္ ပတ္စ္ပို႔လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္လုပ္သားမ်ားထံမွ service provider  ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ဓာတ္ပံုဖိုးဘတ္၂၅ဝ (မ႐ိုက္မေနရ)ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္ထည့္သည့္အိတ္ဖိုး ဘတ္၁၂ဝ(မဝယ္မေန ရ) ေကာက္ယူေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါပတ္စ္ပို႔ထုတ္ေပးေရးဌာနကို အလုပ္သမားသံအရာရွိမွ ႀကီးၾကပ္ေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ေကာက္ခံေနသည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပထားေၾကာင္းအလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးမိုးေအာင္ခိုင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ရက္က ေျပာသည္။


''ပတ္စ္ပို႔ထုတ္ေပးေရးစခန္းကို ႀကီးၾကပ္တာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကႀကီး ၾကပ္တယ္။ ပတ္စ္ပို႔႐ံုးထဲက service provider ကုမၸဏီကို ႀကီးၾကပ္တာ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ႀကီးၾကပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ service provider  ေရြးေတာ့ ေနျပည္ေတာ္က ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ မွ တင္ဒါအေနနဲ႔ ေပးထားတာေပါ့။ ပတ္စ္ပို႔လုပ္တဲ့ေစ်းႏႈန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔သတ္မွတ္ထားတယ္ ၁၅၃ဝ၊ စမတ္ကတ္ေၾကး၇ဝ စုစုေပါင္း ၁၆ဝဝပဲ ေပးရမယ္။ အခုအျပင္မွာ သတင္း ေတြျပန္႔ေနတဲ့ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရင္ ဘတ္ ၂၅ဝတို႔၊ ပတ္စ္ပို႔အိတ္ဖိုး ဘတ္၁၂ဝ တို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဲ့ဒါလည္း ကြၽန္ ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ကိုတင္ျပၿပီးသြားၿပီ။ အဲ့ဒါကမွန္ေနတယ္၊ မွန္ေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္လို႔ မရဘူးလားဆိုေတာ့ service provider ကို ေနျပည္ေတာ္ကတင္ဒါေပး ေအာင္တဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတင္းအမွန္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္း ေလာက္ကပဲ ေနျပည္ေတာ္ကိုတင္ျပထားတယ္''ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာ အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးမိုးေအာင္ခိုင္က ေျပာသည္။


ပတ္စ္ပို႔ထုတ္ေပးရာတြင္လည္း ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္မ်ား အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လဝက၊ ျပည္ထဲေရး အစရွိသည့္အဖြဲ႕မ်ားမွ ျပန္လည္စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ စာအုပ္ထြက္ခ်ိန္သည္ သံုး၊ ေလးလ ခန္႔ၾကာျမင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းထက္ပိုၾကာ သည့္သူသည္ အေထာက္အထားမျပည့္ စံုသျဖင့္ ၾကာျမင့္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားစစ္ေဆးမႈကို ျမန္မာႏိုင္ဘက္ သို႔ပို႔ေဆာင္စစ္ေဆးရၿပီး ယင္းသို႔စစ္ ေဆးၿပီးမွသာ သံ႐ံုးသို႔ျပန္ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးမိုးေအာင္ခိုင္က ေျပာသည္။ ထိုသို႔ပတ္စ္ပို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္အစိုးရသတ္မွတ္ေငြထက္ ပိုမိုေကာက္ ခံေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ်ာ့ေပး ေရး ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၄ရက္တြင္ ျမန္မာသံ႐ံုး ပတ္စ္ပို႔ထုတ္ေပးေရးဌာနေရွ႕ တြင္ ပတ္စ္ပို႔လာေရာက္ထုတ္ေပးသည့္ အလုပ္သမား၂ဝဝေက်ာ္ခန္႔က စုေပါင္း ေတာင္းဆိုမူတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။  ယင္းမတိုင္မီတြင္လည္း အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံလိပ္မူကာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအခြင့္အေရးကြန္ရက္(MWRN) မွ တိုင္ၾကားစာႏွစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


အဆိုပါဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ံုးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ လူဦးေရအနည္း ဆံုး၆ဝဝဦးကိုလက္ခံကာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေပးရန္က်န္ရွိေနသူမ်ားႏွင့္၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၅ရက္အထိ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားစာရင္းအား လံုးေပါင္းပါက လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဦးေရသည္ ေလးေသာင္းခန္႔ရွိဟု ပတ္စ္ပို႔ထုတ္ေပးေရးတာဝန္ခံထံမွသိရသည္။ 

 

ZCH

#democracytdoay

Rate this item
(0 votes)
M ဘြယ္

M-Bwel (Online Editor)

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191