ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

 

ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ခတိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ဖိုရမ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ရက္တြင္ ရန္ကုန္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။  အဆိုပါဖိုရမ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ခ်က္ထရီယံဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ပညာရွင္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား၊ ILO ၊ လႊတ္ေတာ္ ၊ CSO မ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တူး ေဖာ္ရရွိခဲ့ေသာ အင္ၾကင္းေက်ာက္ႀကီးကို တိုင္းအစိုးရမွသယ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီအ ေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သလို ယင္းေက်ာက္တံုးႏွင့္နီးစပ္ ေသာ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚအခြန္ အထပ္ထပ္ေကာက္ခံမႈစနစ္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားျပား ေနျခင္းကုိ အေမရိကန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဝဖန္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။  အေမရိကန္ႏိုင္ငံ US-ASEAN Business Council မွ President အရ CEO ျဖစ္သူ Mr. Alexendar Feldman  ဦးေဆာင္ေသာ အေမရိကန္ကုမၸဏီ ၁၅ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္၃၅ ဦးသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္က UMFCCI မဂၤလာခန္းမတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးလက္ရွိႏုိင္ႏွစ္ငံစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

မေကြး

 

အခြန္အေကာက္မ်ား အျပည့္အဝ ေကာက္ခံရရွိေစေရးႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ရန္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က က်င္းပသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ မ်ား ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မေကြးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္

 

ေမာင္ေတာ-ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ပို႔ကုန္က႑ကို အထူးဦးစားေပး ကုန္သြယ္မႈျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ သံုးမိုင္ခန္႔ကြာေဝးေသာ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္ကို ယခုအခါ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၅ဝဝဝ ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇ဝဝဝ၊ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၂ဝဝဝ ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ နတ္ျမစ္လင္းကုမၸဏီတို႔မွ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္

 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိမ္ ေမြ႕ညင္သာစြာ စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဆာင္ခလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ၊ ထိုင္းစစ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ား သည္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ဆာ ဒါအိုခ႐ိုင္ရွိ အငွားေနအိမ္ႏွစ္လံုး ကိုစီးနင္းရွာေဖြခဲ့ရာ အခြန္မေပး ေဆာင္ရေသးေသာ စီးကရက္ဘတ္ ၁၁ သန္းဖုိးခန္႔ကို ဖမ္းမိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅-တြံေတးၿမိဳ႕ နယ္ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ပ်က္စီး ေနသည့္ အဓိကကုန္ထုတ္လမ္းမ ႀကီးျဖစ္ေသာ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းကို ယခုဘ႑ာႏွစ္မွစတင္ ကာ ျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Page 3 of 31