ရန္ကုန္

 

ျပည္တြင္း၌ ေရာ္ဘာကုန္ေခ်ာထုတ္ လုပ္ႏိုင္မည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိရန္မွာ အစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈရရွိမွသာ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေရာ္ဘာထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိေသာ ေရာ္ဘာမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝ ခန္႔ကို ျပည္ပသို႔ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ တင္ပို႔ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး နည္းပညာေပါင္းစပ္၍ Value Added ထုတ္ကုန္အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

ရန္ကုန္

 

တညင္းကုန္း သစ္သီးဝလံႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီးအား ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းမႈမ်ားကို အထူးေလွ်ာ့ ေစ်းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာအက္ဂ႐ိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္းပတ္ဘလစ္လီမိတက္(MAEX) မွ CEO  ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ ႀကီးက ေျပာသည္။ အဆိုပါေစ်းတြင္ သစ္သီးဝလံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပန္းမန္မ်ားကို လက္ကားေရာင္းခ် ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ သစ္သီးလက္ကား ေစ်း႐ံု၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စားဖိုေဆာင္သံုး၊ ဝလံပစၥည္းလက္ကားေစ်း႐ံုႏွင့္ ေတာင္သူလက္ လီေရာင္း(Ground Market)ေစ်း႐ံုသံုး႐ံုရွိ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၅၆ဝဝ ေက်ာ္အား တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ငွားရမ္းမႈမ်ား စတင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ

 

ျပည္တြင္း ပဲစားသံုးမႈျမင့္တက္လာေစရန္ ပဲစင္းငံုႏွင့္မတ္ပဲကို ခြဲျခမ္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္တြင္း ပဲစားသံုးမႈျမင့္လာ ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းႏွင့္ စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းပဲမ်ားကို ခြဲျခမ္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ရန္ကုန္ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး႐ံုးတြင္ ပဲခြဲ ျခမ္းမ်ားကို အထုပ္ငယ္မ်ားထုပ္ ပိုးကာခ်က္ျပဳတ္သည့္နည္းလမ္း စာရြက္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး ကုန္တိုက္အခ်ိဳ႕တြင္ေရာင္းခ် ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ ဥကၠ႒ဦးထြန္းလြင္က ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ ရက္က ေျပာသည္။

 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္အတည္ျပဳမိန္႔ရယူျခင္းမရွိဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္သက္သာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ ရက္တြင္ အမိန္႔ ေၾကညာစာအမွတ္-၈၄/၂ဝ၁၇ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ

 

မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းအခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ ရန္ကုန္တြင္ၾကက္သြန္နီေစ်း အနည္းငယ္ျပန္ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၾကက္သြန္နီေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။ လက္ရွိၾကက္သြန္နီလက္ကား ေစ်းကြက္အတြင္း ပထမတန္းစား ၾကက္သြန္နီတစ္ပိႆာလွ်င္ ၇၅က်ပ္ ခန္႔တက္ေနၿပီး လတ္ႀကီးႏွင့္လတ္ သန္႔အမ်ိဳးအစားတို႔သည္ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္၅ဝႏႈန္း ျမင့္တက္ေန ေၾကာင္း ၾကက္သြန္နီေစ်းကြက္မွ သိရသည္။

 

ေညာင္ဦး၊ ေအာက္တိုဘာ ၉

 

မႏၲေလးတိုင္းေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေက်း လက္ေတာရြာမ်ားတြင္ ယခုရက္ပုိင္း အတြင္းသဘာဝမႈိအမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိ ေသာ္လည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးမႈိထက္ သဘာဝမႈိေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉

 

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းသစ္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားစနစ္အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းသယ္ ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္စနစ္ေဖာ္ ေဆာင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက Oxford Bus-iness Group(OBG) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲ ရာယ္ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏိုင္ငံ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္န ရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္က ေန ျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘးအႏၲရာယ္ ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

Page 3 of 10