Main menu
HOT NEWS
adv

ေတာင္သူလယ္သမား အာမခံ အမ်ဳိးအစားကို လာမည့္ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းတြင္ ေရာင္းခ်ေပးမည္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အသက္ကို အာမခံေပးႏိုင္မည့္ ေတာင္သူလယ္သမား အာမခံအမ်ိဳးအစားကို လာမည့္ဧၿပီ လဆန္းပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရွိသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားအာမခံအမ်ိဳးအစားကို ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီ ၁၂ ခုမွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

Read more...

ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ အေရးေပၚ ျဖည့္ဆည္းရန္ က်ပ္ ဘီလီယံ ၃ဝ ေတာင္းခံ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ကို အေရးေပၚျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၃ဝ သံုးစြဲကာ ဓာတ္အားေပးစက္ဝယ္ယူတပ္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့သည္။ မတ္ ၁၃ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေပးပို႔ေသာ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြမွခြဲေဝသံုးစြဲမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ယင္းကဲ့သို႔တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေတာင္းခံထားခ်က္မ်ားအရ မဂၢါဝပ္ ၃ဝဝ တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေပး ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး မျဖစ္မေနလိုအပ္ခ်က္မွာ မဂၢါဝပ္ ၂ဝဝခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Read more...

အ႐ံႈးေပၚ စက္႐ံုမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ အလ်င္စလို ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈမ်ား လံုးဝ အဖတ္ဆယ္ မရႏိုင္ေတာ့ ဟု စက္မႈဝန္ႀကီးေျပာ၊ စက္႐ံု ၃၄ ႐ုံအနက္ ၁၄ ႐ံုကိုသာ လတ္တေလာ ရပ္ဆုိင္းသင့္ ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၄

အ႐ႈံးေပၚေနသည့္စက္႐ံုမ်ားကုိ လတ္တေလာရပ္ဆိုင္းရန္ ဘ႑ာေရး႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အလ်င္စလိုဆံုးျဖတ္လွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈမ်ား လံုးဝအဖတ္ဆယ္မရႏိုင္ေတာ့ဟု စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာသည္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ(၂)ပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္ ၁၃ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယင္းကဲ့သို႔ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read more...

ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈမ်ား ရပ္တန္႔လုနီးပါး ျဖစ္ေန

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၄

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၏ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရပ္တန္႔လုနီးပါးျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးကုန္သြယ္ေရးစခန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာေခတၱရပ္နားျခင္း၊ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ေျပာင္းေရႊ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ကုန္စည္စီးဆင္းမႈရပ္တန္႔နီးပါးျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Read more...

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားကို အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးမလဲ

ေမာင္ခိုင္ခန္႔(အမ်ဳိးသားစာေပဆု)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၅၁ သန္း ေက်ာ္အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ မွာ ေက်းလက္ေနေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးမ်ား၏ ပင္မအဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖိုး(GDP)၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ ခန္႔ သည္ လယ္ယာက႑မွရရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီး အမ်ားစုသည္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ လြန္စြာ နည္းပါးလွသည္။

Read more...
adv

adv

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616