အင္းေတာ္

 

သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ သည့္ဝါးပင္မ်ား ေဒသတြင္း သုံးမကုန္ေအာင္ ရွိေနေသးသျဖင့္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္လူးရွိ ဝါးလက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး လုပ္ငန္းအဆင္ေျပစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္

 

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၁၆ ခုအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၈၆ဝဝ ေက်ာ္ လ်ာထားသတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ''မိုးမက်မီေရမတက္ခင္လုပ္ငန္းအား လုံးၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သြားမွာပါ။ အခုေတာ့ အႀကိဳအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း ေတြကို စတင္လုပ္ကိုင္ေနပါၿပီ။ ဧရာဝတီတိုင္းမွာက သဲဆန္တဲ့ကမ္းပါးေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကမ္းၿပိဳမႈကလဲ ႏွစ္စဥ္ဆိုသလိုမ်ားျပားေနပါ တယ္''ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္း အျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းလိႈင္က ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္း

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေအာင္ျမင္ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ငါးႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ေျပာသည္။ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေရးဆြဲရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အႀကံျပဳထား၍ ၂ဝ၁၈ မွ ၂ဝ၂၃ အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္း၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈

 

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕ေဒသတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ ေသာ အုတ္မ်ားထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အုတ္ထင္းတန္ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ အုတ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ထင္းထုတ္လုပ္ခြင့္ကို ကေလးၿမိဳ႕အုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က သက္ဆုိင္ရာခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ ႀကိဳတင္ ေလွ်ာက္ထားကာ သက္ဆုိင္ရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည့္သစ္ ေတာေနရာတြင္ အုတ္ထင္းထုတ္ လုပ္ၾကရသည္။

မေကြး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈

 

၂ဝ၁၇- ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မုိးရာသီတြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၌ နည္းလမ္းရွစ္မ်ဳိးအသုံးျပဳကာ စိုက္ဧက ၂၁၇ဝ၄ ဒသမ ၆၆ ဧကအတြင္း သစ္ပင္ ေပါင္း ၆၃၈၂၈၆၂ ပင္စိုက္ပ်ဳိးၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးျမင့္သိန္းခုိင္၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈

 

လာမည့္ႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွစတင္၍ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္၏ ATM စက္၌ မဟုတ္ဘဲ မတူညီေသာဘဏ္မ်ား၏ ATM စက္မ်ားမွ ေငြသားထုတ္ယူပါက ယခင္ေကာက္ခံေနသည့္ ၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၀ဒသမ၅ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ဇန္န၀ါရီလမွစ၍ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ရာ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းလွင္ က်ပ္ ၂၀၀ ေကာက္ခံေနရာမွ က်ပ္ ၅၀၀ အထိ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Payment Union (MPU)မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇

 

ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၇၈၄ဝဝ ခန္႔ကုန္က်မည့္ အရည္အေသြးျမင့္ေရာ္ဘာမိႈင္းစက္႐ံု ၂၈ ႐ံုကို မြန္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သတင္းရရွိသည္။ အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားကို မြန္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မုဒံု၊ သံျဖဴဇရပ္၊ ဘီးလင္း၊ က်ိဳက္မေရာစသည့္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိမႈမ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

မံုရြာ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇

 

၂ဝ၁၈ ခု ႏွစ္ ေျခာက္လတာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ႐ံုး (OSS) ႐ံုး ၁၇ ႐ံုးအတြက္ ႐ံုးသံုးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ထည့္သြင္းေတာင္းခံထားမႈအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္အထိ ဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူရန္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယင္းကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Page 7 of 32