ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၆

 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကားတင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒအသစ္တြင္ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ကားေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသိုင္းအဝိုင္းက သံုးသပ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကားတင္သြင္းခြင့္မူဝါဒအသစ္ကို ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီမွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လူစီးေမာ္ ေတာ္ယာဥ္၊ကုန္တင္ယာဥ္၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ယာဥ္အမ်ားစုကို ျပည္တြင္းသို႔တင္သြင္းရာတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္ထားေသာ ဘယ္ေမာင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသာတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

 

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၅

 

မြန္ ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္၊ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္(Citi zen's Budget)  စာေစာင္မ်ားခ် ျပရွင္းလင္းပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

 

မႏၲေလး၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားႀကီးတန္ ေဆာင္တိုင္မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္ကာလတြင္ လာေရာက္လည္ပတ္သူပိုမိုမ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ား၏ရွိေနသည့္အေရအတြက္ထက္ ငွားရမ္းလိုမႈက ပိုမိုမ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ ငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈအားထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဟိုတယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ျပင္ဦးလြန္ဇုန္)မွ သိရသည္။

 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ- ၁၅

 

ပဲေစ်း အလြန္အမင္းက်ဆင္းမႈ မျဖစ္ေပၚ ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ အေျခခံႏႈန္း တစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး ပဲစင္းငံု တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းႏွင့္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ သံုးေထာင္ေက်ာ္ကို ဝယ္ယူထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ မတ္ပဲ FAQ 2017 Crop  တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းႏွင့္ ပဲစင္းငံုအနီ ၂ဝ၁၇ Crop တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ေလးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)တြင္ ဝယ္ယူေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

မံုရြာ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄

 

အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ပို႔ကုန္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာတည္ရွိလာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ပဲစင္းငံု၊ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္း မ်ားအား ျပည္တြင္းစားသံုးမႈျမင့္မားလာေစေရး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ပဲစားပြဲေတာ္က်င္းပရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တိုင္း ေဒသႀကီးကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးဦးခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄

 

(၅) ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံအဆင့္ အ ေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားညီလာခံ 5th Asian SME conference in Myanmar-2017  ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC-2  ၌က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုက်င္းပသည့္ညီလာခံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၄

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားကုိ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ဌာန၏ေထာက္ခံခ်က္ပါမွသာ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးေပးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအျပင္ အသစ္ထပ္မံဖြင့္ လွစ္လိုသည့္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ဌာန၏ေထာက္ခံခ်က္ပါမွသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သက္ တမ္းတိုးေပးျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ သိရသည္။

 

ေညာင္ဦး၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၃

 

ခရီးသြားရာသီစတင္ခ်ိန္တြင္ ပုဂံေရွး ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမသို႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားျပားလာၿပီး ပုဂံ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္  E-Bike အငွားယာဥ္ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာတြင္ က်ယ္စြာငွားရမ္းေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

 

Page 1 of 10