ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

အစိုးရ၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားရွင္းလင္း ျပတ္သားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာယံုၾကည္မႈ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ႐ိုလင္ဘာဂါ(Roland Berger)၏ ၂ဝ၁၇ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါးျဖစ္ေသာ ဦးေရ ၁၅ ဒသမ ၈ သန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္အေျခအေနတြင္ ေနထိုင္ေန ရေၾကာင္းကမၻာ့ဘဏ္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းလူဦးေရ ၁၅ ဒသမ ၈ သန္းအနက္ ဦးေရ ၁၃ ဒသမ ၈ သန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၿပီး က်န္ႏွစ္သန္းမွာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၌ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအ ေျခအေန ေလ့လာစိစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ဒုတိယတြဲထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနား ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္အထက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခတၱမႏၵဴ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

နီေပါႏိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုရရွိခဲ့သျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေကာင္းခဲ့ ေၾကာင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းအနည္းစုကသာ ထုတ္လုပ္မႈက်ခဲ့ၿပီး ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို မ်ားစြာေျပလည္ခဲ့ေၾကာင္း နီေပါဗဟိုဘဏ္ကေျပာ ၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

 

အခြန္အမွတ္ တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္းမရွိသည့္အရက္၊ စီးကရက္၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္တရားမဝင္တင္သြင္းထားသည့္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝုိင္တို႔ကို ရွာေဖြသိမ္းဆည္းအေရးယူေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ရွာေဖြသိမ္းဆည္း အေရးယူမည့္အသိေပးေၾကညာခ်က္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းေန႔မွစတင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

 

ယမန္ ႏွစ္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႀကံရာသီ ကသၾကားေစ်းက်သည့္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၄ဝဝဝ ခန္႔အ႐ႈံးေပၚခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ႀကံရာသီတြင္ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ သၾကားစက္ကို ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ စတင္၍ စက္လည္ပတ္္ၿပီး သၾကားတန္ခ်ိန္ ၆၃ဝဝ ထြက္ရွိမည္ဟုခန္႔မွန္း ထားေၾကာင္း ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ သၾကားစက္မွ ဦးေဇာ္ထြန္းက ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ

 

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းခြဲေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအား ပိုမိုရရွိေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္းခြဲေက်ာ္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က မီဒီယာမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ေျပာသည္။

ေရႊဘို၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀- ယခုႏွစ္ဆန္ ေဈးကြက္တြင္ ေဈးေကာင္းရလ်က္ ရွိေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေရႊ ဘိုေဒသထြက္ ေပၚဆန္းေမႊးစပါး စိုက္ကြက္မ်ားတြင္ စပါးစားလယ္ ၾကြက္မ်ား ပိုမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ၾကြက္ႏွိမ္နင္းေရးမ်ားကို အထူးလုပ္ ေဆာင္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀- ပုဂၢလိက က႑တစ္ခုလုံး၏ ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္သည့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္း ခ်ဳပ္ကသာ ခိုင္မာေသာရပ္တည္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးပါ က ခက္ခဲေနသည့္စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လြန္နိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိအမ်ား သားဇာတ္႐ုံ၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္ လည္ အသင္းသားစုံညီအစည္းအေဝး တြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက""ကုန္သည္ ႀကီးမ်ားနဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ က႑နယ္ပယ္အသီးသီး မွာ ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားျပဳရပ္ တည္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။ အစိုးရ နဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအၾကား၊ လုပ္ငန္း ရွင္ေတြနဲ႕ ျပည္သူလူထုၾကားေပါင္း ကူးတံတားေတြအျဖစ္နဲ႕ ရပ္တည္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကတာမ်ားစြာရွိပါတယ္။ဒီအခ်ိန္ကာလမွာ အခြင့္အ လမ္းေတြမ်ားစြာရွိေနသလို စိန္ေခၚ မႈေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ျပ ႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြအား လုံးကို ေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ဆို ရင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းေဆာင္ ႐ြက္ဖို႔ အလြန္အင္မတန္ခက္ခဲနိုင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ညီေနာင္အသင္း ေတြအားလုံး ေပါင္းစည္းထားတဲ့ အ သင္းခ်ဳပ္ႀကီးကသာ ခိုင္မာတဲ့ရပ္ တည္ခ်က္ေတြနဲ႕သာေျဖရွင္းေဆာင္ ႐ြက္ေပးမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ခက္ခဲေနတဲ့စီးပြားေရး ျပႆနာ ရပ္ေတြဟာ ေက်ာ္လြန္သြားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အသင္းအ တြင္းမွာ ညီၫြတ္မႈတိုးျမင့္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္"" ဟု ေျပာသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အ ေနျဖင့္ ၂၆ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ အေျခအေန မ်ိဳးစုံကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ သက္တမ္းရင့္က်က္လာ သည္ႏွင့္အမွ် အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ ေဆာင္႐ြက္နိုင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္မွာလည္း ပိုမိုတိုးျမင့္လာၿပီး ယင္းအ သင္းခ်ဳပ္ႀကီးသည္ ပုဂၢလိကက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အေရး ႀကီးတဲ့အခန္းက႑တစ္ခုတြင္ရွိေန ေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက""နိုင္ငံတ ကာကို ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ကို ေျခဆန႔္နိုင္ဖို႔အတြက္ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ အခန္း႑ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ အစိုးရဘက္ က ေပၚလစီ၊ မူဝါဒနဲ႕ပဲ့ထိန္းေပးနိုင္ တဲ့ အေျခအေနကလြဲၿပီး လက္ေတြ႕ ေမာင္းႏွင္ရမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြပါဝင္ ေနတဲ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကေန ေမာင္း ႏွင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေမာင္းႏွင္ နိုင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ကူညီနိုင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ေလွ်ာက္ လွမ္းနိုင္ဖို႔အတြက္က အသင္းသူ၊ အသင္းသားေတြအားလုံးေရာ၊ အ သင္းရဲ႕ညီေနာင္အသင္းေတြအားလုံးေရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးမွာဦးေဆာင္ ေနတဲ့သူေတြအားလုံးက ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္""ဟု ေျပာသည္။

TEEP
#Democracytoday

Page 1 of 31