Main menu
HOT NEWS
adv
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေန ဦးေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေန ဦးေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ေက်ာ္အား  ၄င္း၏႐ုံးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္က သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားသည္မ်ားအား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္ ။


လက္ရွိ တရားေရးမ႑ိဳင္ အေျခအေနကို သံုးသပ္ေပးပါဦး ခင္ဗ်ာ။

လက္ရွိ တရားေရးမ႑ိဳင္အေျခအေနကို ေျပာရရင္ နဂိုအေျခအေနအတိုင္းပါပဲ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုတာ အားလုံးဟန္ခ်က္ ညီမွေျပာင္းလဲမွာပါ။ တာဝန္ရွိတဲ့ ဌာနတိုင္း ေပါ့။ အားလုံးကေတာ့ ေျပာင္းလဲေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ ေျပာင္းလဲမႈကို သိပ္မေတြ႕ရဘူး။ တရားစြဲတင္ပို႔မႈေတြကလည္း အရင္ထက္ ပိုၾကာလာသလိုပဲ။ ၿပီးေတာ့ အမႈတစ္ခုျဖစ္ ရင္ အမႈတည္ေဆာက္ေနတယ္ဆိုၿပီး ႐ုံး ေပၚေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာေနတယ္။ ရာဇ ဝတ္မႈေတြကို ေျပာတာေနာ္။ တရားလိုသက္ ေသေတြ မအားလို႔၊ မလာလို႔၊ အစည္းအေဝး ရွိလို႔နဲ႔ ၾကာတာေတြလည္းရွိတယ္။ တစ္ခါ တေလမွာ လူေတြကထင္ၾကတယ္။ ရာဇဝတ္ မႈေတြမွာ တရား႐ုံးက ၾကာတယ္ေပါ့။ အမွန္ က ခုနက ေျပာခဲ့သလိုေတြေၾကာင့္ပါ။ တရား မသေဘာကေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ေတာ့ အမႈက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ သြားေတာ့ ၾကာတယ္လို႔ ထင္ျမင္ရေပမယ့္ သြားေနက်ပုံစံအတိုင္း မွန္ မွန္ေလးသြားတာေပါ့။ သက္ဆိုင္ရာဌာနနဲ႔ သက္ဆိုင္သူေတြက ဟန္ခ်က္ညီညီသြားမယ္ ဆိုရင္ အားလုံးေကာင္းလာမွာပါ။

ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢပြဲမွာ ဆရာ့ကို ေတြ႕လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီပြဲက ဘာအတြက္လုပ္ တာလဲ။ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသလဲ။

ဟုတ္ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢပြဲကိုေတာ့ အားျဖည့္တဲ့အေနနဲ႔ ဆရာ ေတြနဲ႔လိုက္သြားတာပါ။ ပြဲကေတာ့ 'ေတာင္ သူလယ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ား စြမ္းရည္ ျမႇင့္သင္တန္း'ပါ။ လယ္သမားေခါင္းေဆာင္ ေတြကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးတဲ့ပြဲ ေပါ့။ သူတို႔ကို 'လယ္ယာေျမဥပေဒ'နဲ႔ 'ရပ္/ ေက်းဥပေဒ'ေတြနားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္း ေျပာျပတဲ့ပြဲပါ။ အဲဒီမွာေတာ့ အားျဖည့္တဲ့ အေနနဲ႔'ရပ္/ေက်းဥပေဒ'အနက္ အဓိပၸာယ္ နဲ႔ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား တိုင္းကို တန္းတူအခြင့္အေရးေပးသလို ဥပေဒ အရလည္း ကာကြယ္ထားေၾကာင္းတို႔ကို ေဟာေျပာပို႔ခ် ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ 'ရပ္ေက်းဥပေဒ'နဲ႔ 'ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္”အခန္း(၈) ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့တာပါ။ အသိပညာ မွ်ေဝေပးတဲ့ သေဘာပါ။

လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာ ဆရာ့ဆီကို အမ်ားဆံုးလာအပ္တဲ့ အမႈေတြက ဘာမႈေတြ ျဖစ္မလဲခင္ဗ်ာ။

အခုလာအပ္တဲ့ အမႈေတြကေတာ့ အဓိကအခ်က္က တူညီတာမ်ားတယ္။ ေငြ ေၾကးက်ပ္တည္းလို႔ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြ၊ ေငြ ေၾကးမေျပလည္ေတာ့ ရရန္ရွိတာကလည္း မရ၊ အတိုးကလည္း မေပးႏိုင္၊ အရင္းျပန္ ေတာင္းေတာ့လည္း မေပးႏိုင္တဲ့အမႈေတြ မ်ားပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ေျပလည္ၾက တာမဟုတ္ေတာ့ ေနာက္အလုပ္ကို ေမွ်ာ္ၿပီး အေၾ<ြကးေတြ ယူၾကတယ္။ ေနာက္အလုပ္ ကလည္းမလာ၊ အေၾ<ြကးေတြကလည္း ပူ လာေတာ့ ဒီလိုနဲ႔ ရရန္ေပးရန္ေတြအတြက္ တရားစြဲတာ မ်ားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခန္း ေပး၊ အခန္းယူ၊ တစ္ျခမ္းေပး၊ တစ္ျခမ္းယူနဲ႔ ေဆာက္တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြ ဆက္မ ေဆာက္ႏိုင္လို႔ စြဲတဲ့အမႈေတြ၊ ေျပာရရင္ ေတာ့ ေငြေၾကးမလည္ပတ္လို႔ စြဲတဲ့အမႈေတြ မ်ားပါတယ္။

တရားေရးမ႑ိဳင္ကေန က်န္တဲ့မ႑ိဳင္ႏွစ္ ရပ္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဘယ္လိုထိန္းညႇိလို႔ ရမယ္ဆိုတာလဲ ေျပာျပ ေပးပါဦး ခင္ဗ်ာ။

က်န္တဲ့ မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္ကလည္း ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ လိုေသးတယ္။ အားလုံးက တက္ညီလက္ညီနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ ကေလးရွိရင္ အဆင္ေျပမွာပါ။ ေျပာေနတဲ့ မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္ကလည္း အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနရင္ ဟန္ခ်က္ညီလာ ပါလိမ့္မယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အားလုံးက ေခတ္ပညာတတ္ေတြျဖစ္ေနသလို အရွက္ နဲ႔လူလုပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း သင့္တင့္ေနမယ္ဆိုရင္ ေနာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ဂုဏ္ယူေစဖို႔ သမာသမတ္ က်တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဆိုတဲ့ သမိုင္းကို ခ်န္ခဲ့ႏိုင္ မွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကိုလည္း မ႑ိဳင္ ေတြထဲမွာ ေနရာေပးမယ္ဆိုရင္ အထင္အ ျမင္လြဲမွားမႈေတြ နည္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က မွတ္မိေသးတယ္။ ရပ္ ကြက္ထဲမွာ ျပႆနာတက္ရင္ ႐ုံးေရာဂတ္ ေရာက္သြားရတာနည္းတယ္။ ဘာလို႔လဲဆို ေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲက ယုံၾကည္အားကိုးရတဲ့ လူႀကီးက ေျဖရွင္းေပးတာကို အားလုံးကနာ ခံၾကတယ္ေလ။ အဲဒီလို လူႀကီးမ်ဳိးေတြက က႑တိုင္းမွာပါဝင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လာရင္ အားလုံးက အျမင္ရွင္းလာၾကမွာပါ။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန တစ္ဦးအေနနဲ႔ လက္ ရွိအားနည္းေနတဲ့ ဥပေဒေတြကိုလည္း သံုး သပ္ေပးပါဦး။ ဘယ္လိုဥပေဒေတြကို ထပ္ ၿပီး ျပ႒ာန္းသင့္လဲ။

အားနည္းတဲ့ ဥပေဒရယ္လို႔ေတာ့ မရွိ ေပမယ့္ အတိုးအေလွ်ာ့လုပ္ရမယ့္ ဥပေဒေတြ ေတာ့ ရွိပါတယ္။ အခု ေခတ္စားေနတဲ့ ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆(ဃ)ေပါ့။ အဲဒီဥပေဒ မထြက္ခင္မွာ ၂ဝ-၉-၁၉၉၆ ရက္စြဲနဲ႔ ဥပေဒ အမွတ္ ၁ဝ/၉၆ အျဖစ္ 'ကြန္ပ်ဴတာ ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒ'ထြက္ခဲ့တယ္။ ၃၁-၄- ၂ဝဝ၄ရက္စြဲနဲ႔ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂ဝဝ၄ အျဖစ္ 'အီလက္ထရြန္နစ္ဥပေဒ'ထြက္ခဲ့ၿပီး ၈-၁ဝ-၂ဝ၁၃ရက္စြဲနဲ႔ ဥပေဒအမွတ္ ၆၆ ဆိုၿပီး အခုေခတ္စားေနတဲ့ 'ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ'ထြက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ဥပေဒထဲမွာေတာ့ “The Myanmar Telegraph Act, 1885”  နဲ႔  “The Myanmar Wirelesss Telegraph Actç 1934” တို႔ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္။ ၿပီး ေတာ့ (၂၆-၂-၂ဝ၁၄)ရက္စြဲနဲ႔ ဥပေဒအမွတ္ ၆မွာေတာ့ 'အီလက္ထရြန္နစ္ဥပေဒ'ရဲ႕ ျပစ္ ဒဏ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်တဲ့ ဥပေဒထြက္ခဲ့တယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ အခုဥပေဒေတြက ဆက္စပ္ ေနတယ္။ ဒီေတာ့အားလုံးေပါင္းၿပီး ျပစ္ ဒဏ္ေလွ်ာ့ခ်မလားဆိုတာေတြ စဥ္းစားသင့္ တယ္။ ဆက္စပ္ဥပေဒေတြထုတ္ရင္ အရင္ ဥပေဒေတြဖ်က္သိမ္းသင့္တယ္။ ဒါေတြက ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ပါ။ တစ္ေတာင္ထက္ တစ္ေတာင္ျမင့္သလိုကြၽန္ေတာ့္ထက္ေတာ္ တဲ့ တတ္တဲ့သူေတြရွိပါတယ္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနတဲ့ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေပၚကို ဆရာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနတဲ့ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေရွ႕ေန၊ ေရွ႕ရပ္ေတြပါပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ အရွိန္ယူေနတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာလုပ္လုပ္ ျပည္သူလူထု အတြက္လို႔ စိတ္ထဲမွာထား ေပးရင္ပဲ ျပည္သူလူထုက ေက်နပ္ေနမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ သမိုင္းသစ္ေရးထိုး ေစလိုပါတယ္။

မီဒီယာေတြအေပၚ တရားစြဲဆိုမႈလုပ္လာတဲ့ အေပၚကိုလည္း ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

မီဒီယာေတြအေပၚ တရားစြဲဆိုမႈကိစၥ ေတြကေတာ့ေျပာရရင္ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာဟာ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ နက္နဲတယ္။ ဒီေတာ့ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ အဓိကေတာ့ ဥပေဒ၊ ဥပေဒရဲ႕ အနက္ အဓိပၸာယ္ေတြကို မီဒီယာက နားလည္ထား ရင္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

တျခားျဖည့္ၿပီးေျပာလိုတာမ်ား ရွိရင္လည္း ေျပာေပးပါဦးခင္ဗ်ာ။

ျဖည့္ၿပီးေျပာခ်င္တာကေတာ့ မင္းသား၊ မင္းသမီးကိုႀကိဳက္လို႔ ဇာတ္ပြဲလက္မွတ္ ဝယ္ ထားၿပီးပါၿပီ။ ဒီေတာ့ လူရႊင္ေတာ္ေတြ ေျပာ ေျပာေနသလို အေျပာေလးေတြေလွ်ာ့ၿပီး အလုပ္ နဲ႔ သက္ေသျပၾကပါလို႔ ေျပာပါရေစ။  

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191