Main menu
HOT NEWS
adv
TMH Telecom Public Company မွ Executive Director ေဒၚနန္းလဲ့ရည္စိုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

TMH Telecom Public Company မွ Executive Director ေဒၚနန္းလဲ့ရည္စိုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

Telecom Infrastructure တည္ေဆာက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခန္းက႑တြင္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာကေန ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ TMH Telecom Public ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းက Public Company အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ  Yangon Stock Exchange မွာ စာရင္းဝင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ယင္းအေနအထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  TMH Telecom Public Company မွ Executive Director ေဒၚနန္းလဲ့ရည္စိုးႏွင့္ ယခုလို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

အစ္မတို႔ကုမၸဏီကေန ဘယ္လိုလုပ္ငန္း ေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ။

ကြၽန္မတို႔ကုမၸဏီကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က တာမိုးညဲခ်မ္းသာထြန္းေဝသာ အမည္နဲ႔ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ Auto Telephone Exchange ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ တစ္ဝန္းလံုးမွာ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ေလာက္ကို ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ အိတ္ခ်ိန္းစက္ ကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ပိုင္းမွာေတာ့ Telecom Infrastructure တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ တာဝါတိုင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ဖိုင္ဘာခင္းက်င္းေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေငြ ျဖည့္ကတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း ေတြနဲ႔ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ISO အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ လည္းရရွိထားပါတယ္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူ လိုင္လမွာ တာမိုးညဲခ်မ္းသာထြန္းေဝသာ ကုမၸဏီမွ TMH Telecom Public Company အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းထား ပါတယ္။ ေျပာင္းလိုက္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ကို ဝင္ခ်င္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Public Company ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ အခါမွာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ဘယ္ လိုေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသလဲ။ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့တာေတြေရာ ရွိပါသလား။

Public Company ေျပာင္း ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖစ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ရွိဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပထမဆံုးကုမၸဏီရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အရင္ျဖည့္ဆည္းၿပီး ဝန္ထမ္းအင္အားေတြလည္း တိုးခ်ဲ႕ထား ပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာ ဝန္ထမ္းအင္အား ၄ဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ ႐ုံးခြဲစုစုေပါင္း ၂၉ ခုရွိပါ တယ္။ ေနာက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေအာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲပါတယ္။ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့လဲ နယ္ပယ္အသစ္ ထပ္မံတိုးခဲ်႕ ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။

Telecom Infrastructure ေတြေရာ၊ အျခား လုပ္ငန္းေတြေရာ လုပ္ေနတာဆို ေတာ့ ဘယ္လုပ္ငန္းေတြက ဦးစားေပး က႑ထဲမွာ ပါဝင္ပါသလဲ။

အဓိကဦးစားေပးက႑ သံုး ပိုင္း ရွိပါတယ္။ ICT Service, Broad- band Internet ISP Service, Metro Fiber Operation Service တို႔ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ICT service ထဲမွာ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ မိုဘိုင္းတာ ဝါတိုင္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ Fiber ခင္းက်င္းေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ပါဝင္ ပါတယ္။ Broadband Internet ISP Service အပိုင္းမွာ ဖိုင္ဘာနဲ႔ေပးတဲ့ ျမန္ႏႈန္း ျမင့္ အင္တာနက္စနစ္ကို ရန္ကုန္မွာစတင္ ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ ပလာဇာ ဒုတိယထပ္မွာ Welink နာမည္ နဲ႔ Showroom ဖြင့္ထားပါတယ္။ ေနာက္ ပိုင္းက်ရင္ တျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ တတိယပိုင္းကေတာ့ Metro Fiber Operation Service အပိုင္းပါ။ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ဖိုင္ ဘာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

တာဝါေတြ တည္ေဆာက္တာမွာ ဘယ္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ထားပါ သလဲ။

တာဝါအပိုင္းက်ေတာ့ Telecom Operator ႀကီးေတြနဲ႔ အဓိကလုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ ေတာ္၊ မႏၲေလး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းနဲ႔ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ  တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ တာဝါတိုင္တည္ေဆာက္ တာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အခက္အခဲေတြႀကံဳ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီကုမၸဏီအေနနဲ႔ေရာ အဲဒီ လိုမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ရတာရွိပါသလား။

တာဝါတည္ေဆာက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အဓိကအခက္အခဲအေနနဲ႔ Site Acquisition အပိုင္းမွာ ႀကံဳေတြ႕ရ တတ္ပါတယ္။ ေျမေနရာညိႇႏႈိင္းရယူမႈအ ပိုင္းမွာ အခက္အခဲျဖစ္ရင္ တည္ေဆာက္ ေရးအခ်ိန္ေတြ ၾကန္႔ၾကာတာေတြရွိတတ္ ပါတယ္။

ႏွစ္ကုန္မွာ listing ဝင္မယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီ အတြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္မႈေတြေဆာင္ ရြက္ထားပါသလဲ။

ကြၽန္မတို႔ျပင္ဆင္ေနတာ တစ္ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ရွိပါၿပီ။ အဲဒီ ထဲမွာ ကုမၸဏီကိုအရင္ဆံုး private က ေန public ကိုေျပာင္းထားၿပီးပါၿပီ။ public ေျပာင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းအစုရွယ္ယာရွင္ သစ္ေတြဖိတ္ေခၚဖို႔ လုပ္ငန္းရဲ႕အလားအ လာၫႊန္းတမ္းေတြ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

အဲဒီလို ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အ က်ိဳးရလဒ္ပိုင္းမွာ ဘယ္လိုကြာျခားမႈေတြ ရွိလာမလဲ။

ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူကို အစုရွယ္ယာထည့္ဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလာ ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိအေနအထားထက္ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ Infrastructure တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Telecom Infrastructure တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခန္းက႑တြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

Public Company ေျပာင္းတုန္းကေရာ အမ်ားျပည္သူကို ရွယ္ယာေခၚခဲ့ေသး လား။

Public Company ေျပာင္း တုန္းကေတာ့ အမ်ားျပည္သူကို ရွယ္ယာ ေခၚယူမႈ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ မၾကာမီအခ်ိန္ မွာ ေခၚယူႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။

ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ေျပာင္းမယ္ဆိုေတာ့လုပ္ ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဝန္ထမ္းပိုင္းဆိုင္ရာေတြ မွာ ဘယ္လိုတိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ရွိပါသလဲ။

လုပ္ငန္းပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းကို အဓိက ထား လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဝန္ ထမ္းပိုင္းကေတာ့ တိုးခ်ဲ႕မည့္လုပ္ငန္းနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

လုပ္ငန္းပိုင္းေတြအတြက္ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာမွာ ျပည္တြင္းက ကြၽမ္းက်င္ဝန္ ထမ္းေတြနဲ႔လား၊ ျပည္ပကေနေခၚရတာ မ်ိဳးေကာရွိပါသလား။

အခု လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နည္းပညာအပိုင္းက ျပည္တြင္း ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္း ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာမ်ားပါတယ္။ အသစ္တိုးခ်ဲ႕တဲ့ နည္းပညာသစ္လုပ္ငန္းဆိုရင္ ျပင္ပကေခၚယူပါတယ္။ နည္းပညာအသစ္ကို ျပည္တြင္းဝန္ထမ္းေတြကိုလည္း သင္တန္းေပး တာေတြရွိပါတယ္။ သင္တန္းေပးၿပီးၿပီဆိုရင္ ျပည္တြင္းဝန္ထမ္း နဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

ကုမၸဏီက ၁၁ ႏွစ္ရွိၿပီဆိုေတာ့ ၾကား ကာလမွာ customer ေတြရဲ႕တံု႕ျပန္မႈ ဘယ္လိုရရွိထားလဲ။

24Hr/7Days ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနရတဲ့အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္ အေသြး ျမႇင့္မားေအာင္ ဝန္ထမ္းေတြလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ရလဒ္ေကာင္းအေနနဲ႔ ကေတာ့ Customer ကေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတြ ကမ္း လွမ္းလာခဲ့ပါတယ္။

ကုမၸဏီအေနနဲ႔ေရာ အျခား CSR လုပ္ငန္း ေတြ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ထားပါသလဲ။

CSR လုပ္ငန္းေတြေနရာေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားမွ လုပ္ထားတာရွိပါတယ္။  ေဆး႐ုံ၊ ေက်ာင္း၊ ေရေဘးေတြမွာ လွဴဒါန္း ထားတာရွိပါတယ္။           

Rate this item
(0 votes)
မိုးဆက္ကို

Thura Soe @ Moe Sat Ko

Latest from မိုးဆက္ကို

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191