Main menu
HOT NEWS
adv
ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုျခင္း

Featured

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုျခင္း

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)မွ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ USDP ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ပင္စင္ယူၿပီး၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ USDP သုိ့ ဝင္ေရာက္ခဲ႕သည္။ USDP ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံမွ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ၿပီးေနာက္ မြန္ ျပည္နယ္၏ USDP ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ႕သည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႔နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႕ေသာ္လည္း ႐ႈံးနိမ္႕ခဲ႕သည္။

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားတာေတြ ေျပာျပေပးပါဦး။
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ပန္းဖလက္ေတြ ႐ုိက္တာေတာ့ လုပ္ ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒီလကလည္း ပါတီကလုပ္တဲ့ သင္တန္းေတြနဲ႔ ပါတီ ကိစၥေတြ၊ ေကာ္မရွင္ကလုပ္တဲ့ သင္တန္းေတြ သြားတက္ေနရတာ နဲ႔ပဲ ဒီလက အခ်ိန္သိပ္ မအားလုိက္ဘူး။ လုပ္စရာရွိတာေတြေတာ့ လုပ္ၿပီးပါၿပီ။

ဇန္နဝါရီ ၃ဝ ရက္ကစၿပီး မဲဆြယ္ရတာဆုိေတာ့ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတဲ့ အခါမွာေရာ ဘယ္လုိမူဝါဒနဲ႔ မဲဆြယ္သြားမလဲ။
ဒါက ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ပါတီဘက္ကရယ္။ ဦးရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရရယ္ေပါ့။ ပါတီဘက္ကေတာ့ မူဝါဒေတြ ဘာေတြခ်တာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဦးအေနနဲ႔ကေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးနဲ႔ ပင္စင္ယူထားေတာ့ အဲဒီက အေတြ႕အႀကဳံရွိပါတယ္။ ဦးတုိ႔ ေဒသက လည္း ေရာ္ဘာစုိက္တာတုိ႔ ေတာင္သူေတြရွိတယ္။ စုိက္ ပ်ိဳးေရးသမားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသြားမွာေပါ့။ Door to Door သြားဖုိ႔ကေတာ့ ပါတီ အေနနဲ႔ကေတာ့ သြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဦးတစ္ေယာက္တည္းအေနနဲ႔က ေတာ့ သြားဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီမွာက ရြာေပါင္း ၇ဝ ေလာက္ရွိတယ္။ ေက်းရြာအုပ္စုက ၄၆ အုပ္စု၊ မဲ႐ုံက ၆၂ ႐ုံ ရွိတယ္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေရး ႏွစ္လအတြင္းမွာ ရြာေတြအားလုံးကုိ သြားဖုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ အားလုံးကုိ ေရာက္ေအာင္ေတာ့ သြားမယ္။ Door to Door သြား ဖုိ႔ကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ပန္းဖလက္ပဲ အားကုိးၿပီး ေတာ့ေဝရမွာေပါ့။ ရက္ေပါင္း ၆ဝ ဆုိတာက တစ္ရြာ တစ္ရက္သြားရင္ေတာင္ မေလာက္ဘူး။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ကုန္က်စရိတ္ကုိေရာ ဘယ္လုိ သုံးစြဲသြားမလဲ။
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ ဦးအေနနဲ႔ ကုိယ္ ပုိင္ေငြနဲ႔ စုိက္သုံးေနတာေပါ့။ ပါတီက ေပးလား၊ မေပးလားဆုိတာ ေတာ့ ဦးလက္ထဲ မေရာက္ေသးေတာ့ မသိေသးဘူး။ သိန္း ၁ဝဝ ေတာ့ သုံးခြင့္ရွိတယ္ေလ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ပန္းဖလက္ ႐ုိက္ တာတုိ႔၊ ဗီႏိုင္း႐ုိက္တာတုိ႔ သုံးေနရၿပီေပါ့။

ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ေခ်ာင္းဆုံမဲဆႏၵနယ္ က မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္က ဘာေတြလုိ႔ သိထားပါသလဲ။
ဒီေဒသ လုိအပ္ခ်င္ကေတာ့ ဒီမွာက စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ မ်ားေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဟာေတြကုိ တြက္ ေျခကုိက္ဖုိ႔ရယ္၊ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးမႈရယ္ေပါ့။ ဒီေဒသက လူငယ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက ျပည္ပကုိသြားၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ ကုိင္ၾကတယ္။ ထုိင္းတုိ႔၊ စင္ကာပူတုိ႔၊ မေလးရွားတုိ႔ကုိ အမ်ားဆုံး ေပါ့။ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္မွာေပါ့။ ေခ်ာင္းဆုံ ၿမိဳ႕နယ္မွာ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဒသလည္းျဖစ္ေတာ့ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမျဖစ္ေအာင္ ဆည္၊ ေျမာင္း၊ တာတမံေတြလည္း လုိအပ္တာေပါ့။ ဒါေတြလည္း လုပ္ေပး ရမွာေပါ့။ သူတုိ႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း တြက္ေခ် ကုိက္ေအာင္၊ အ႐ႈံးမေပၚေအာင္ လုပ္ေပးရမွာေပါ့။

ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ခံရမယ္ဆုိရင္ ပထမဦးစား ေပးအေနနဲ႔ ဘာေတြ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတာရွိသလဲ။
ပထမဦးစားေပးအေနနဲ႔ကေတာ့ ဦးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိ ေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ေတြ ဘာေတြ တင္ျပမွာေပါ့။ ဒီေဒသက စုိက္ပ်ိဳးေရးေဒသ ျဖစ္တယ္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းရဲ႕ လုိအပ္ ခ်က္ေတြ၊ ထြက္ကုန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြေပါ့။ ဒါေတြကုိ ဦးရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ ဘာေတြလုိေနလည္းဆုိတာ သိေနတယ္။ ဒါေတြကုိ လုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တယ္။ အခု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာေရာ ဘာေၾကာင့္ ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျဖစ္တာလဲ။
ဦးအေနနဲ႔ကလည္း ေညာင္ႏွစ္ပင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကုိ တက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီကတည္းက ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕အႀကဳံရွိတာေပါ့။ ကုိယ္လုပ္ေပးႏုိင္တာေတြကုိ ဝင္လုပ္လုိက္လုိ႔ရွိရင္ ကုိယ့္ေဒသကုိ ေက်းဇူးဆပ္ရာ ေရာက္တာေပါ့။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း တုိင္း ေဒသႀကီးမွာ ဝင္ေရြးတာေပါ့။ မႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အခု ၾကားျဖတ္မွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပန္ၿပီး ႀကိဳးစားၾကည့္တာေပါ့။ ကိုယ္လုပ္ေပးႏုိင္တာေတြကုိ မဲဆႏၵရွင္ေတြအေနနဲ႔ လက္ခံရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ ပါတီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ထပ္ၿပိဳင္တာပါ။ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ လည္း ရွိတာလည္း ပါတာေပါ့။

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအ တြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္က ဘာျဖစ္မလဲ။
ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ကေတာ့ ျပည္သူေတြက ကိုယ့္ကုိ ယုံ ၾကည္စိတ္ခ်ဖုိ႔ေပါ့။ ဒါက အေရးအႀကီးဆုံးပဲ။ အခုအခ်ိန္မွာ ျပည္ သူေတြအားလုံးက ၾကည့္ေနတာပါ။ အခုကလည္း လႊတ္ေတာ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႀကိမ္ရယ္။ အခုက တစ္ႏွစ္ပဲရွိေသးတယ္။ ဒီမွာက လည္း မြန္ပါတီေတြ ဘာေတြရွိတယ္။ ဦးတုိ႔ပါတီကုိေတာ့ ဗမာပါတီ လုိ႔ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ လူေတြက ဟုိပါတီလုိလုိ ဒီပါတီလုိလုိနဲ႔ ျဖစ္ေနၾကတာ။ အခုမွ ဘယ္လုိပါတီမ်ိဳးလဲ။ ဘယ္လုိမူဝါဒေတြ ရွိ တယ္။ ဘာေတြ လုပ္ေနလဲဆုိတာ ေရးေရးေလး ေပၚလာတာ။ အရင္ တုန္းကေတာ့ တစ္ေယာက္ေယာက္က လိမ္ရင္ လိမ္သလုိ ပါသြား တာ။ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီဆုိတာလည္း အခုမွ ေပၚလာတာဆုိေတာ့။ တကယ္ေျပာႏုိင္တဲ့လူ၊ တကယ္လိမ္ႏုိင္တဲ့လူက ရသြားတာေပါ့။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ တျဖည္းျဖည္း နားလည္လာတာေပါ့။ ျပည္သူ ေတြက ကုိယ္စားလွယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ကုိယ္စား သြားလုပ္ေပးေနတယ္ ဆုိတာကုိ နားလည္လာတာ။

ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိေရာ ဘယ္လုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ။

ဦးအေနနဲ႔ကေတာ့ ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာပဲ။ အဓိက ကေတာ့ ျပည္သူေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္တာေပါ့။


၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက လက္ရွိအစုိးရရဲ႕ ပထမဆုံး ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္တယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမွာေရာ ဦးေအာင္ၾကည္ သိန္းအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ သုံးသပ္ပါသလဲ။
အခုေရြးေကာက္ပြဲက ေကာ္မရွင္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ ဆြယ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သင္တန္းေပးတာေတြ ရွိတယ္။ သူ တုိ႔ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စနစ္က်တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာ ရမယ္။ အရင္တုန္းကဆုိရင္ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒီေကာင္ေတြ မဲခုိး လိမ့္မယ္။ ဘာညာေျပာၾကတယ္။ အဲဒီေျပာတဲ့ ေကာင္ကပဲ မဲခုိး ေနတာ။ အခုက အရင္တုန္းကလို မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေကာ္မရွင္ကေန သင္တန္းေတြ ဆက္ တုိက္ေပးေနတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေတြက ေကာင္းတဲ့လကၡဏာ ေတြပါ။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာမ်ား အႀကံျပဳခ်င္ ပါသလဲ။
ေခ်ာင္းဆုံမွာဆုိရင္ လူမ်ိဳးေရးေတြ၊ ဘာသာေရးေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ပ႐ုိဂ်က္တာေတြနဲ႔ ထုိးျပတာေတြရွိတယ္။ ေကာ္မရွင္အ ေနနဲ႔လည္း ေန႔ခင္းဘက္ေတြ မဟုတ္ဘူး။ ညဘက္ေတြမွာပါ ေျမျပင္ ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာေလး လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ အပုပ္ ခ်တာမ်ိဳးေတြကုိ ေျမျပင္အထိဆင္းၿပီး ကိုင္တြယ္ေစခ်င္တာေပါ့။ တာဝန္ရွိတဲ့ လူေတြက ထိန္းလုိက္ရင္ ဘယ္သူမွ တုိင္စရာမလုိေတာ့ ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ္႐ႈံးၿပီးမွ ကိုယ္တုိင္မွ ကုိယ္ျပန္ရရင္ ဦးတုိ႔ အေနနဲ႔ ရွက္တယ္။ ဦးအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွာလည္း မတရား မလုပ္ဘူး။ တုိင္လည္း မတုိင္ဘူး။ လုပ္တယ္ မလုပ္ဘူးဆုိတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာလည္း ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ စိစစ္ေပးရင္ေတာ့ ေကာင္း တာေပါ့။ ဒါကလည္း ေန႔ဘက္ေရာ ညဘက္ေရာ ေျပာတာေနာ္။ ေန႔ဘက္ၾကည့္ၿပီး ညဘက္မၾကည့္ရင္လည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး။ မဲ ေရ တြက္တဲ့ ေနရာတုိ႔၊ မဲေပးတဲ့ အခါမွာတုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာေလး ၫႊန္ ၾကားခ်က္ေပး႐ုံတင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေျမျပင္မွာပါ စိစစ္ေပးေစခ်င္တယ္။


အခုလုိေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။    

Rate this item
(1 Vote)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191