Main menu
HOT NEWS
adv
မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီမွ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင္႕ေတြ႔ဆံုျခင္း

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီမွ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင္႕ေတြ႔ဆံုျခင္း

""ေခ်ာင္းဆံုမဲဆႏၵနယ္ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္မြန္ ဘာလို့႐ံႈးသလဲ""
+++++++++++++++++++++++++

ေမး-ေခ်ာင္းဆံုမဲဆႏၵနယ္မွာ မဲလာေပးသူအေရအတြက္ ကမဲေပးခြင့္ရွိသူရဲ႕တစ္ဝက္ေတာင္မရွိဘူး။ ၾကားျဖတ္ အေပၚေခ်ာင္းဆံုျပည္သူေတြစိတ္ဝင္စားမႈဘာေၾကာင့္ နည္းတယ္လို႔ထင္လဲ။

ေျဖ-ပထမတစ္ခ်က္က ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔လိုမ်ိဳးအေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအႀကီးႀကီးမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရတစ္ခု လံုးအေျပာင္းအလဲအတြက္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရဲ႕ အေျပာင္းအလဲကိုလုပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္လူထုက စိတ္ပါဝင္စားမႈနည္းတယ္လို႔ေျပာရမွာ ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ေပၚမွာျမင္တဲ့အျမင္ကNLD ကိုေထာက္ ခံအားေပးမႈကေလ်ာ့က်လာတယ္။

ေလ်ာ့က်လာတဲ့ အေနအထားမွာအရင္တုန္းကNLD ကိုအၿမဲတေစအားေပးေထာက္ခံတဲ့ပရိသတ္ကမဲ႐ံုကိုလာတာနည္းလာတဲ့ သေဘာမ်ိဳးလည္းပါတယ္။ ဒီအေနအထားအရ က်န္တဲ့ ပါတီေတြကေတာ့ သူ႔ပရိသတ္နဲ႔သူကေတာ့ရွိေနတယ္။USDP ကေတာ့ ပရိတ္သတ္နည္း နည္းပိုလာတယ္။ ဒီ အေနအထားအရဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ကအေနအ ထားသည္ ဒီနွစ္ခ်က္အေပၚအေျခခံၿပီး မဲလာေပးတဲ့ သူေတြနည္းလာတယ္လို႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္ယူဆပါတယ္။

ေမး-၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ေခ်ာင္းဆံုမွာမြန္ေဒသ လံုးဆိုင္ရာကသံုးေနရာ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳး ေရးပါတီကတစ္ေနရာနိုင္တယ္။ ၂၀၁၅မွာက်ေတာ့NLD ကသံုးေနရာ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာကတစ္ေနရာႏိုင္ခဲ့တယ္။  ဒီရလဒ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ေခ်ာင္းဆံုဟာဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြအားေကာင္းခဲ့တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမယ္ထင္တယ္။ အခုၾကားျဖတ္က်မွ NLD ေရာ၊ မြန္ေဒသေရာမႏိုင္ဘဲ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးနိုင္သြား တယ္။ ဒီအေပၚ ေဒါက္တာ့အေနနဲ႔ဘယ္လိုထင္ျမင္မိ ပါသလဲ။

ေျဖ-အမွန္တကယ္က ၂၀၁၀ တုန္းကက်ေတာ့ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ရလဒ္ေကာင္းရခဲ့တယ္ဆိုတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုေထာက္ခံအားေပးတာထက္ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကNLD ကဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တာမရွိဘူး။ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တာမရွိတဲ့ အတြက္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့USDP နဲ႔ ANDP ပါတီႏွစ္ခု တည္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့အေနအထားမွာ NLD ကိုေပး မယ့္ ပရိသတ္ေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ မြန္တိုင္းရင္းသားအင္ အားစုေတြကိုေပးလိုက္တဲ့သေဘာမ်ိဳးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ က်ေတာ့NLDကပါလာၿပီ။NLDကပါလာ ေတာ့ ၂၀၁၀ တုန္းကလို ေခ်ာင္းဆံုရဲ႕ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ ပိုင္းႏွစ္ခုခြဲျခားၿပီးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေျမာက္ျခမ္းေလာက္ မွာပဲ မြန္ရြာအမ်ားစုရွိတယ္။

ေတာင္ပိုင္းက်ေတာ့ ဗမာ ရြာေတြခ်ည္းပဲ။ အဲဒီေတာင္ျခမ္းအားလံုးဟာNLD ရဲ႕ပရိတ္သတ္အမ်ားစုျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ သည္NLDကပိုမိုအားေကာင္းၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္သံုး ရပ္မွာအႏိုင္ရၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မွာပဲေျမာက္ျခမ္းက ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕မဲဆႏၵနယ္(၁)မွာ ကြ်န္ ေတာ္ျပန္ၿပီးအႏိုင္ရတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ၂၀၁၅ အေျခအ ေနေပါ့။

သို႔ေသာ္လည္းဒီ ၂၀၁၇ အတြင္း မွာက်ေတာ့ ျပည္သူေတြကစိတ္ပါဝင္စားမႈအားနည္းတာကတစ္ ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုကတံတားကိစၥနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္သြား တာတစ္ေၾကာင္းေပါ့။NLDကိုေထာက္ခံအားေပးမႈ ကေလ်ာ့က်သြားတယ္။ ေလ်ာ့က်တဲ့အေနအထားမွာ ဒါကေတာ့ ပါတီအေနအထားအရ သက္သက္တစ္ပိုင္း ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ရွိေနတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေပၚမွာ လူထု ရဲ႕စိတ္ပါဝင္စားမႈကလည္း တစ္ဦးခ်င္းကိုၾကည့္တဲ့အခါ က်ေတာ့ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းကပံုရိပ္လွတဲ့အေနအထားရွိ တယ္။

ဒါေၾကာင့္သူ႔ကို ပါတီအေနအထားထက္လူပုဂိၢဳလ္ ကို အားေပးေထာက္ခံတဲ့ရလဒ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ေရခ်ိန္ကေတာ့မက်ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့အားေပးေထာက္ခံမႈ၊ လူထုေရြးခ်ယ္မႈက ျဖစ္လာတဲ့အေျခအေနအေၾကာင္း တရားေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾက တာလို႔ယူဆပါတယ္။

ေမး-မဲေပးတဲ့ဦးေရက သိသိသာသာနည္းျခင္းဟာျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးႏိုင္ဖို႔အေထာက္အကူျပဳသြားတဲ့ အခ်က္အလက္ လို႔ေျပာနိုင္လား။

ေျဖ-မွန္ပါတယ္။ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အကယ္၍သာ ၂၀၁၅ တုန္းကNLDကိုေထာက္ခံအားေပးတဲ့ ပရိသတ္ ေတြက အရင္ကလိုပဲဆက္ၿပီးေတာ့အားေပးေထာက္ခံ မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကေတာ့ႏိုင္ေျခရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ၂၀၁၅ တုန္းကNLD ရဲ႕ မဲေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားကႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္တယ္။ မဲလာေပးတဲ့ ပရိသတ္ ေတြလည္းမ်ားတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ကေတာ့ ၂၀၁၅ မွာ ေပးခဲ့တဲ့ပရိသတ္ေတြေလ်ာ့သြားတာတစ္ပိုင္း၊ တခ်ိဳ႕ ပရိသတ္ေတြကNLDထက္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဘက္ကို ယိမ္း သြားတဲ့သေဘာျဖစ္သြားတယ္။

ေမး-မြန္ပါတီႏွစ္ပါတီမေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ေခ်ာင္းဆံု မွာ မြန္အမ်ိဴးသားပါတီဘယ္လိုမွ မႏိုင္ႏိုင္မွန္းသိရက္ နဲ႔ဝင္ျပိဳင္ျခင္းဟာ ေခ်ာင္းဆံုမွာမြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာမႏိုင္ ဖို႔အဓိကအဟန္႔အတားျဖစ္တယ္မဟုတ္လား။

ေျဖ-ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါကကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီနဲ႔သက္ဆိုင္ တဲ့သံုးသပ္ခ်က္လို႔ယူဆရမွာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီ အေနနဲ႔က်ေတာ့ ၂၀၁၀ တုန္းကက်ေတာ့ ကိုယ္ကတစ္ ဖြဲ႕တည္း၊ ၂၀၁၅ က်ေတာ့ ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္လာတယ္။ ႏွစ္ဖြဲ႕ ဆိုတာက မြန္ပါတီတည္းကိုကႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္လာတာ။ မြန္ အမ်ိဴးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ ဆိုၿပီးေတာ့။

အဲဒီအေနအထားမွာ မဲကတခ်ိဳ႕ဆိုရင္မေပး တတ္ဘူး။ မေပးတတ္လို႔မွားၿပီးေပးမိတာလည္း ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ စိတ္ခ် တဲ့တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေပးလိုက္ၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ခု က လူထုယံုၾကည္မႈေလ်ာ့က်လာတာ။မြန္ႏွစ္ပါတီျဖစ္ ေနရင္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ႏွစ္ပါတီက လူထုၾကားထဲမွာ စည္းစည္းလံုးလံုးမရွိဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းတရားလိုျဖစ္ လာတယ္။ လူထုကဒီလိုအျမင္အရ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္း ရင္းသားပါတီေတြကိုေထာက္ခံအားေပးမႈကလည္း ေလ်ာ့ က်တဲ့အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ပါတယ္ေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီကိစၥကို ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ၾကားျဖတ္မွာ ကုစားဖို႔အ တြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္။

သို႔ေသာ္မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ ဘူး။ မေအာင္ျမင္တဲ့အခါ ႏွစ္ပါတီျဖစ္တာလည္း ကြ်န္ ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ႐ံႈးနိမ့္ေစတဲ့အေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါတယ္။

ေမး-ေခ်ာင္းဆံုတံတားအမည္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ေခ်ာင္းဆံုမဲဆႏၵနယ္ကို ေတာ္ေတာ္စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ ဒီခ်ဳပ္မႏိုင္တာဟာတံတားကိစၥရဲ႕ သက္ေရာက္မႈရွိတယ္ လို႔ျမင္လား။

ေျဖ-ကြ်န္ေတာ့္ထင္ျမင္ခ်က္အရေတာ့ ပတ္သက္မႈရွိ တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေပၚမွာ အရင္အစိုးရလက္ ထက္ကေဆာက္ခဲ့တဲ့တံတားျဖစ္တာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ဒါကေတာ့ ေဒသခံေတြအားလံုးသိတာေပါ့။NLDလက္ထက္မွာ တံတားအမည္ေျပာင္းလဲေပးမယ္ဆိုတာ ျဖစ္လာတာ။ ေဒသခံေတြက ဘယ္လို႔ပဲေျပာေျပာ သူ႔ အမည္ရွိႏွင့္ၿပီးသားကိစၥတစ္ခုကို အစိုးသစ္လက္ထက္ မွာ အမည္ေျပာင္းလဲေပးမယ္ဆိုတဲ့ဟာက ဘာပဲေျပာ ေျပာလူထုၾကားထဲမွာ တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ျမင္သြားလိမ့္ မယ္။

အဲဒီအျမင္အရေသခ်ာတာကေတာ့ အားေပး ေထာက္ခံမႈကေတာ့ေလ်ာ့က်ေစတဲ့ဘက္ကို ဦးတည္သြား ႏိုင္တယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔ NLD မႏိုင္တာလည္း အေၾကာင္းတရားတစ္ခုလို႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္ထင္ျမင္ယူဆ ပါတယ္။

ေမး-ေခ်ာင္းဆံုမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏိုင္တာဟာ ပါတီကို ေထာက္ခံလို႔မဟုတ္ဘဲ လူပုဂိၢဳလ္အမတ္ေလာင္းေပၚေထာက္ ခံလို႔ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုၾကတယ္။
ေျပာရရင္ ေခ်ာင္းဆံုမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ အမတ္ေလာင္းအေရြးမွန္တယ္ လို႔ တခ်ိဳ႕ေတြသံုးသပ္ၾကတယ္။ ေဒါက္တာ့အေနနဲ႔ေရာ ဒီအေပၚဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ-အမတ္ေလာင္းေရြးတာမွန္တာထက္ ပကတိအေျခ အေနအရ အေၾကာင္းတရားကဖန္လာတယ္လို႔ပဲ ယူဆ မိတယ္။ အခု အေရြးခ်ယ္ခံတဲ့ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းဆိုတာ သူရဲ႕မဲဆႏၵနယ္ေျမဟာ သူရဲ႕ေမြးရပ္ေျမပဲ။ ဒါကတစ္ပိုင္းေပါ့။
ေနာက္တစ္ခုကသူကိုယ္တိုင္လည္း ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအလုပ္အမႈ ေဆာင္ဥကၠ႒ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီဘက္ကNLD နဲ႔တိုင္းရင္းသားပါတီေတြဘက္ကလည္းအားေလ်ာ့လာ တာက သူတို႔အတြက္အခြင့္ေကာင္းရလာတာ တစ္ပိုင္း ေပါ့။ ဒီအေၾကာင္းတရားေတြကပဲသူ႔ကိုေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ မဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့တစ္ခုျဖစ္လာ တယ္။ အခုေရြးေကာက္ပြဲမွာဝင္ေရာက္အေရြးခံတာပါ တီငါးပါတီရွိတယ္။ ဒီအေရြးခံတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ငါးဦးထဲမွာၾကည့္လိုက္ရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကကိုယ္စားလွယ္ ကပံုရိပ္လွတယ္။ မြန္ျဖစ္တယ္။

ဝန္ထမ္းအၿငိမ္းစား ျဖစ္တယ္။ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔လူေတြကယူဆတယ္။ အဲဒီ ယူဆခ်က္ေတြအရ သူ႔ကိုလူပုဂိၢဳလ္အရအားသာတယ္ လို႔ယူဆတယ္။ ဆိုလိုတာကပါတီထက္ကိုလူကိုပိုၿပီး ေဇာင္းေပးၿပီးေတာ့ေပးၾကတယ္လို႔ယူဆတယ္။

ေမး-ၾကားျဖတ္ဟာ ၂၀၂၀ အတြက္အခ်က္ေပးခရာသံ မဟုတ္လား။ ၂၀၂၀ မွာေခ်ာင္းဆံုအတြက္ေရာ မြန္ ျပည္နယ္မွာ တိုင္းရင္းသားတိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ဖို႔ဘာေတြျပဳျပင္ဖာေထးဖို႔လိုမယ္ ထင္ပါ သလဲ။

ေျဖ- NLD ေရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အေနနဲ႔ေရာ ဘာပဲေျပာေျပာအခ်က္ေပးလိုက္တဲ့ျပယုဂ္ တစ္ခုလို႔ယူဆရင္လည္းယူဆလို႔ရတာေပါ့။NLDအတြက္ကစဥ္စားရမွာက ဘာေၾကာင့္အားေပးေထာက္ ခံမႈေလ်ာ့က်လဲဆိုတာရယ္။

ေထာက္ေပးေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့က်သြားတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲဆိုတာေသ ခ်ာေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ဖို႔လိုတာေပါ့။ ဒါကေတာ့သူတို႔အပိုင္းေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က တိုင္းရင္းသားပါတီေတြအေနနဲ႔လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီ ေတြ အခ်င္းခ်င္းမညီၫြတ္တာကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ေနတာ ကိုျပဳျပင္ဖို႔လိုတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြက တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ခ်ည္းပဲမဟုတ္ ဘူးဆိုတာကိုလည္း ေဒသခံေတြအားလံုးၾကားထဲမွာ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္လည္းလုပ္ျပႏိုင္ဖို႔လို တယ္။

ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ႏိုင္ျခင္းက ၂၀၂၀ အတြက္အမ်ားႀကီး ကိုယ့္အတြက္ျပင္ဆင္သြားရမယ့္သင္ခန္းစာတစ္ခုလို႔ ယူဆလို႔ရတာေပါ့။
ေနာက္တစ္ခုကေသခ်ာတာက ေတာ့ ေနာက္ေနာင္လာမယ့္ ၂၀၂၀ လိုေရြးေကာက္ပြဲ လိုေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခ်ာင္းဆံုအတြက္က ပါတီထက္ လူကိုပိုၿပီးေတာ့ၾကည့္လာမယ္ဆိုတာေကာက္ခ်က္ခ် လို႔ရတယ္။

ပါတီကဘယ္ေလာက္ပဲအင္အားႀကီးေနပါ ေစ။ ပါတီက ဘယ္ေလာက္ပဲေဒသခံတိုင္းရင္းသားျဖစ္ ေနပါေစ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမယ့္ပုဂိၢဳလ္ေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေတြေရာ၊ သူရဲ႕လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေတြေရာ၊ သူရဲ႕ပံုရိပ္ကလည္းအင္မတန္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္က ဒီပြဲမွာ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔အေရးႀကီး တယ္ဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္မိတယ္။

ေမး-၂၀၂၀ မွာ ဒီမိုကေရစီေရးအျမင္ရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြနဲ႔ NLD ေရြးေကာက္ပြဲမဟာမိတ္ဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ဘယ္လိုေနမလဲ။

ေျဖ-အဲဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ တစ္နည္း အားျဖင့္ေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔NLD နဲ႔ကလုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္လို႔ပဲ အၿမဲတမ္းခံယူထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တံတား ကိစၥမွာNLD က ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကို သေဘာထားႀကီးမႈေတာ္ေတာ္ေလးအားနည္း ခဲ့တယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ေတာ္ေတာ္ေလး ခံစားရတဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးကို သူတို႔ဘက္ကထဲထဲဝင္ဝင္ မခံစားတတ္တာလည္းပါတယ္။

၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔NLD နဲ႔ၾကားထဲမွာထင္သေလာက္မဟာမိတ္ဆန္ဆန္ ျဖစ္လာတာမ်ိဳးမရွိခဲ့ဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္မျဖစ္ လာဘူး။ ပိုၿပီးဆိုးတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေတာင္သက္ေရာက္ သြားတယ္။ ဒါကေတာ့တံတားကိစၥနဲ႔အေျခခံၿပီးေတာ့ ၾကည့္ၿပီးသံုးသပ္မိတာေပါ့။

ဒါကျပင္လို႔မရတဲ့ကိစၥမ်ိဳး ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြဘက္ကလည္း ေသခ်ာခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ တကယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းဖြဲ႕တဲ့ေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြနဲ႔ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာရယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ပင္လံုတို႔၊ အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ေရး တို႔ျပင္ဆင္ ေရးတို႔ကအစ ဆက္ၿပီးလုပ္ရမယ့္အပိုင္းမွာ တိုင္းရင္း သားအင္အားစုေတြကပဲ NLD ကိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ လာလိမ့္မယ္။

အဲဒီအေထာက္အပံ့ျဖစ္လာမယ့္ တိုင္း ရင္းသားအင္အားစုေတြနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက ္ ျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္မလဲဆိုတာကိုNLD က အေလးအနက္စဥ္းစားဖို႔သင့္တယ္။ တစ္ဖက္မွာ ေသ ခ်ာတာကေတာ့ ၂၀၂၀ က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းေလာက္ႏိုင္တာနဲ႔ တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ရင္အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္တယ္။ အဲဒီအေနအထားမွာNLD ကလည္း ၂၀၂၀ မွာ ေရခ်ိန္ထပ္က်လာမယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ေနရာ ေတြရလာမယ္ဆိုရင္NLD ကဘယ္သူနဲ႔ေပါင္းသင့္တယ္ ဆိုတာ ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့သေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီ လို႔ယူဆပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ အခုခ်ိန္မွာNLD အေနနဲ႔ စကားေတြေျပာဆိုေရးသားေနတာထက္ လက္ေတြ႕ က်တဲ့တိုင္းရင္းသားခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္သဖြယ္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ အခ်ိန္ယူသင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အၿမဲတေစလက္တြဲသြားႏိုင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

ZLH
#Democracytoday

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191