ျမဝတီ၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

မတရားခိုင္းေစ ျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ထိုင္းရွိ ေရလုပ္ငန္းစက္႐ံုႏွင့္ ေစ်းဆိုင္တို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၁ဝဝ ေက်ာ္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေနရပ္သို႔ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  ၎အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎လုပ္သားမ်ားထဲတြင္ CI ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၊ အ ေထာက္အထားမဲ့လုပ္သားႏွင့္ MoU လုပ္သားတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း မဟာခ်ိဳင္အ ေျခစိုက္ AAC အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

 

မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ေတြ႕ရွိေသာ လင္းယုန္ငွက္သည္ Mongolia ႏိုင္ငံ INST-BIOL အမည္ရွိ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက လင္းယုန္ငွက္၏ပ်ံသန္းႏိုင္ႏႈန္းသိရွိရန္အတြက္ စမ္းသပ္ခဲ့ေသာ လင္းယုန္ငွက္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရိွ ညစ္ပတ္စုတ္ခ်ာေသာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕သည္ လူသစ္မ်ားစုေဆာင္းေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာပဋိပကၡ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ICG) က ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ ေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အခ်ိန္မေရြးတိုက္ခိုက္လာႏိုင္သျဖင့္ လံုၿခံဳေရးကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လာနိုင္ေအာင္ လဝကက ပုံစံမ်ားပို႔ ထားေၾကာင္း၊ ဆႏၵရွိမွ ျပန္လာလို႔ ရေၾကာင္း၊ အတင္းသြားဟုေျပာမရ၊ အတင္းျပန္လာပါဟုလည္း ေခၚမရ ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၊ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း (UEHRD) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စီမံကိန္းအား သံတမန္ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေၿခစိုက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းပြဲအၿပီး မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

 

ေဒသအလိုက္၊ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးတြင္ က်င္းပႏုိင္ရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ (CSFoP) က ႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ (CSFoP) ကို ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွ ၅ ရက္အထိက်င္းပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြး ပြဲအၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္၌ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕  Orchid Hotel တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ကာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးဆိုတင္ ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

 

ကမၻာ့စစ္တုရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ စာရင္းသြင္းထားေသာအဆင့္ျမင့္ၿပိဳင္ပဲြျဖစ္သည့္ စံနန္းထက္ဖလား(စံနန္းထက္အိုးပင္း)စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲကို ျပင္ဦးလြင္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ စံနန္းထက္ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ ၂ဝ၁၈ စတုတၴႀကိမ္ေျမာက္ စံနန္းထက္ဖလား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစစ္တုရင္ အလြတ္တန္းဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပဲြကို ဇန္နဝါရီ၂၇ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ထိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕စံနန္းထက္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

ၾသစေတးလ်မင္းသား ဟုခ်္ဂ်က္ခ္မန္းက ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းအျဖစ္ ႐ိုက္ကူးရန္ကမ္းလွမ္းမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အသက္(၄၉)ႏွစ္အရြယ္ မင္းသား ဟုခ်္ဂ်က္ခ္မန္းကို အထူးလွ်ိဳ႕ဝွက္ေအးဂ်င့္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းအေနျဖင့္ မင္းသားႀကီးပီးယာ့စ္ဘေရာ့စနန္ေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဇာတ္ၫႊန္းမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာမရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိမင္းသား ဒန္နီယယ္ကေရ႕ဂ်္ထံ ယင္းဇာတ္႐ုပ္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဆိုးလ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆ 

အဆိုေတာ္၊ မင္းသား ေဆာအင္ဂုႏွင္႔ မင္းသမီးပတ္ဘိုရမ္တို႔ ေမတၱာမွ်ေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ''Superstar K" အစီအစဥ္မွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ခဲ႔ဖူးသည္႔ ၎တို႔ႏွစ္ဦးမွာ အသက္ခုနစ္ႏွစ္ကြာျခားသည္ဟုသိရသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ TV Report ၏အဆိုအရ ၎တို႔သည္ ေဆာအင္ဂုႏွင္႔ ပတ္ဘိုရမ္တို႔ ခ်ိန္းေတြ႕ ေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ႔ရသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ေလာ႔စ္အိန္ဂ်လိစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

အဆိုေတာ္ ဟီလာရီဒက္ဖ္သည္ ဆယ္လီနာဂိုးမက္ဇ္ႏွင္႔ ဂ်က္စတင္ဘီဘာ စံုတြဲကဲ႔သို႔ပင္ ရည္းစား ေဟာင္း မက္သရူးကိုမာႏွင္႔ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို ျပန္ေပါင္းထုပ္ေတာ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ၿပီးခဲ႔သည္႔မတ္လတြင္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကေသာ္လည္း အသစ္တဖန္အခ်စ္ေရးကို ျပန္လည္စတင္ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 'The Talk' အစီအစဥ္တြင္ ဟီလာရီက ''ကြၽန္မတို႔ ခ်ိန္းေတြ႕တာ ဒါဟာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ဆိုတာ အေပးအယူႀကီးတစ္ခုပါပဲ၊ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္မွာေတာ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ ေတာ္ေတာ္ရွိပါတယ္။ အတိတ္တုန္းက တစ္ ေယာက္ေယာက္နဲ႔ခ်စ္ခဲ့ၿပီး အခ်စ္သမိုင္းေဟာင္းေတြရွိခဲ႔ေပမယ့္ ပထမနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြမွာ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ထိခိုက္နာက်င္မႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိခဲ႔ေပမယ္႔လည္းထပ္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ေနႏိုင္ပါေသးတယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ဗန္းေမာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမစ္ ေၾကာင္းအတြင္း ေရႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ တရားမဝင္ေရႊေဖာင္မ်ား ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း တရားမဝင္ ေရႊလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြား ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔မွ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီအထိ သဖန္းပင္ေက်း႐ြာအနီး ခန္႔မွန္း ေျမပံုအၫႊန္း (LG-107946)ေနရာ၌ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ေရႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ေရႊေဖာင္ရွစ္စင္းႏွင့္ ေရႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ ေနသည့္ ေရႊေဖာင္ခုနစ္စင္း၊ စုစု ေပါင္း ၁၅ စင္းေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

Page 13 of 189