Main menu
HOT NEWS
adv

ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၁ သန္း ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ ခန္႔သည္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔အားလံုးမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္၍ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးအမ်ားစုမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမပိုင္ယာပိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံ၍ မွီခိုအားထားရ သည့္ ေျမယာမဲ့လူတန္းစားမ်ား၊ သူရင္းငွား လူတန္းစားမ်ား ႏွင့္ က်ပန္းအလုပ္သမား လူတန္းစားမ်ားလည္းရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေတာင္သူလယ္ယာ ဦးႀကီးအမ်ားစုမွာ လယ္ယာေျမ ၁ဝ ဧကႏွင့္ ၁ဝ ဧကေအာက္သာ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္က မ်ားသည္။ လယ္ယာေျမ ဧကရာခ်ီ၊ ေထာင္ခ်ီပိုင္ ဆိုင္ၾကသူမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အနည္းစုသာရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ တိုးတက္မႈမွာ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပံုမွန္တိုး တက္လ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းအတြက္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္ယာဦးႀကီးမ်ား၏ မိသားစုမ်ားမွလည္း လူဦးေရမွာ ႏွစ္စဥ္ မွန္မွန္တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ သည့္ လယ္ယာ ေျမမ်ားမွာ တိုး၍မလာ။

Read more...

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး - အရွိန္

(၁)
ေယာကၡမအိမ္ေပၚကိုတက္ခါစသမက္ဟာရက္ ၁ဝဝ ေလာက္ ေသေသဝပ္ဝပ္ေနျပတယ္။ က်ားကုတ္က်ားခဲႀကိဳးစားျပတယ္။ သမီးေပးရတာတန္တယ္လုိ႔ျမင္လာေအာင္ အစြမ္းျပတယ္။ ဒါကိုမေက်မနပ္ျဖစ္ ခ်င္၊ ေလွာင္ ခ်င္တဲ့သူမ်ားရွိမွာပဲ။ သူတုိ႔သေဘာေပါ့။ သမီးအႀကီးအိမ္ ေထာင္က်တုန္းက သမက္အႀကီးက တိုင္ကပ္နာရီႀကီးျပင္ေပးမယ္ဆုိ ျဖဳတ္၊ ၿပီးေတာ့သူ႔မိဘကိုေပး။ ႏြားခိုးေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး အေကာင္းဆံုးႏြား ကို ေဖ်ာင္၊ သကၤန္းပရိကၡရာဝယ္ဖို႔လႊတ္လိုက္တာ ဖဲ႐ႈံးၿပီးျပန္လာ။ အရက္ကေလးကတျမျမဆုိတာမ်ိဳးႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ေယာကၡမေတြမွာ သမီးငယ္ရဲ႕ ေယာက္်ားက ႀကိဳးႀကိဳးစားစားရွိတာကိုေက်နပ္မွာပဲ။ တုိင္ကပ္နာ ရီႀကီး ျပန္ ထည့္ေပး၊ ႏြားဝယ္ေပး၊ အိမ္ျပင္ေပးေနတာကို မႀကိဳက္ႏုိင္တဲ့လူ ဆိုလုိ႔ သမက္အႀကီးပဲရွိမယ္။

Read more...

ျပည္သူခ်င္းမွသည္ ႏိုင္ငံခ်င္းဆက္ဆံေရးသုိ႔

ႏိုငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအေျခစိုက္ သံတမန္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ၌ ''မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို အင္အားေတာင့္တင္းေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ထူေထာင္ရာတြင္ ျပည္သူ႔အားသည္ အဓိကျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အင္အားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း''စသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Read more...

ကြမ္းဆုိေသာ ကြမ္း

တံတားဦးက ကြမ္းႏုဝါ
ငန္းျမာကေဆး၊ ကြမ္းသီးေတာင္ငူႏွင့္
ကုိင္းထုံးျဖဴ၊ ျပည္ရွား
သာဝါးလုိ႔ေထြး။
          ''လူဦးမင္း''


ကြမ္းရြက္ညႇာေၾကြ၊ ေရစိမ္တဲ့ေဆး
သန္းေခါက္လႈိင္လႈိင္နဲ႔
ခ်ဳိင္လုိက္မယ္ ထုံးျဖဴေျခာက္ကယ္
အာေပါက္မွေထြး။
           ''ဖုိးသူေတာ္ဦးမင္း''


ကြမ္းအေၾကာင္းေရးဖြဲ႕ထားသည့္ ေရွးစာဆုိႏွစ္ဦး၏ ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ လူဦးမင္း၏ ကဗ်ာသည္ မင္းစိုးရာဇာတုိ႔မွစားသုံးႏုိင္ေသာ ေတာ္ဝင္ကြမ္းအေၾကာင္း  ေရးစပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖိုးသူေတာ္ဦးမင္း၏ ကြမ္းကဗ်ာသည္ လူဆင္းရဲမ်ားစားေသာ ကြမ္းအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

Read more...

တိုင္းျပည္အတြက္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဘယ္လိုစခန္းသြားသင့္သလဲ

ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၉ဝ ေက်ာ္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ အထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ရက္ေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္အၾကာတြင္ေတာ့ အႏုိင္ရပါတီ ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သူတို႔ပါတီ၏ အစုိး ရအဖြဲ႕သစ္ကုိ ပံုေဖာ္ခဲ့ပါၿပီ။ အစုိးရေဟာင္းထံမွ အာဏာကုိ စတင္လႊဲေျပာင္းယူခဲ့သည့္ မတ္ ၃ဝ ရက္မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ အစုိးရသစ္၏ သက္တမ္းသည္ တစ္လတင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီမုိ႔ သူတုိ႔၏ ရက္ေပါင္းတစ္ရာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ႐ုပ္လံုးေပၚေပၚ ခရီးဆက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။

Read more...

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191