က်ိဳက္ထို၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

 

မြန္ျပည္ နယ္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္ရွိ ေကဘယ္ကားေျပးဆြဲေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေသာ မီးသတ္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ဆိုင္ရာသင္တန္းေပးၿပီး ဖြင့္ပြဲမတိုင္ မီကာလ ေဒသခံရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လန္ဒန္

အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ အတြင္း ၾကက္ေသြးေရာင္အင္ပ်ဥ္ထေသာ ကူးစက္အဖ်ားေရာဂါမွာ အျမင့္ဆံုးပမာဏသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကူးစက္အဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူေပါင္း ၁၇ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္ဟု Lancet  သုေတသနျပဳမႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကာဒစ္

ေဝးလ္ရွိ အနည္းဆံုး အရက္ေစ်းႏႈန္းက ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ ေသာက္သံုးသူမ်ားကို ထိခိုက္ေစဖြယ္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာလူငယ္မ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈဘက္သုိ႔ ဦးလွည့္ေစမည္ဟုဆိုသည္။ ေဝးလ္လႊတ္ေတာ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္မႈေကာ္မတီက အဆိုျပဳထားေသာ အနည္းဆံုး အရက္ေစ်းႏႈန္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရာမ

နာတာရွည္ ေနာက္ေက်ာနာက်င္ကိုက္ခဲမႈေဝဒနာသည္ လူ ၁ဝဝ လွ်င္ ၈ဝ ေက်ာ္ခန္႔ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး အဆုိပါေဝဒနာကို ေရဒီယို ႀကိမ္ႏႈန္းကုသမႈ ၁ဝ မိနစ္ခန္႔ ခံယူျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ နာက်င္မႈသက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အသစ္တစ္ခုတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာ့ကရိတ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅- ကရင္ ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ အာရွ လမ္းမႀကီး၏ ျမဝတီေတာင္ေပၚလမ္း တြင္ ကုန္တင္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ဇာတ္ အဖြဲ႕သားမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ယာဥ္တစ္စီးတို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၈ ဦး ဒဏ္ရာရရွိမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ၾကီးနား၊ ဒီဇင္ဘာ ၅-ျမဝတီ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလယာဥ္ပစ္က်ည္ ၁ဝ၂ဝ ေတာင့္အားသိမ္းဆည္ရ မိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅-လုပ္သက္ ေၾကးတိုးျမႇင့္ေပးရန္ အပါအဝင္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုးခ်က္ျဖင့္ အလုပ္ခြင္ရပ္ဆိုင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေနသည့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းအထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွလုပ္သား ၄ဝဝ ေက်ာ္ ကိစၥအလုပ္ရွင္ႏွင့္ညိႇႏိႈင္းဖ်န္ေျဖ ေရးအဖြဲ႕တို႔ သံုးပြင့္ဆုိင္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈသည္ေျပလည္မႈမရ ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ က်င္းပၿပီးစီးကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ စာတမ္းသံုးခု ထြက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိက်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဖိုရမ္တက္ေရာက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၇ ဦးေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္အတူ စာတမ္းသံုးခုရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Page 3 of 30