Main menu
HOT NEWS
adv
ေက်ာင္းသား မ်ဳိးဆက္မ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း၊ ပါတီမူဝါဒ ၉ ခ်က္ ခ်မွတ္

ေက်ာင္းသား မ်ဳိးဆက္မ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း၊ ပါတီမူဝါဒ ၉ ခ်က္ ခ်မွတ္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၆

ေက်ာင္းသားမ်ိဳး ဆက္အသီးသီးပါဝင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ ေထာင္ရန္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကိုဖြဲ႕ စည္းခဲ့ၿပီး ပါတီအေျခခံမူဝါဒ (၉) ခ်က္ကို ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္က သဃၤန္း ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼပီယေက်ာင္းတိုက္၌ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲအၿပီးသတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာသည္။ ''စည္း႐ံုးေရးလမ္းၫႊန္ေတြရယ္၊ ပါတီအေျခခံမူဝါဒေတြရယ္ကို ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အမ်ားသေဘာတူဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီ။ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္က စည္း႐ံုးေရးကာလၿပီးသြားလို႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္တဲ့အခါက်ရင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္ေရးအတြက္ အဓိကရည္မွန္းထားပါတယ္''ဟု ဦးမင္း ေဇယ်က ေျပာသည္။


ခ်မွတ္ထားသည့္ ပါတီအေျခခံ မူဝါဒမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသားတိုင္းလူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ က်ား/မ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈမရွိေစေရး၊ ႏုိင္ငံသားတိုင္းဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အ ခြင့္အေရးရရွိခံစားႏိုင္ေရး၊ တိုင္းရင္း သားတန္းတူညီမွ်ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာင္ေရး၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျမႇင့္တင္ ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရး မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျမႇင့္ တင္ေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး မ်ား တရားမွ်တစြာခံစားရရွိေရး၊ လူ ငယ္မ်ားအား ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ က်န္း မာဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရး၊ လြတ္လပ္မွ်တ ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ေပၚ ထြန္းေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့၍ မွ်တ ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ထြန္းေရး၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းဆက္ဆံေရးတို႕ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ပါတီအေျခခံမူဝါဒမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားေတာင့္တေနသည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟူသည့္အခ်က္မပါဝင္ေသာ္လည္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္ အေရးရရွိခံစားႏိုင္ေရး စသည့္မူဝါဒ မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ပါက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအား အလိုလိုျပင္ၿပီးသားျဖစ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရးဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ သူ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

 

u ko ko gyi

 

''အေျခခံဥပေဒျပင္ဆaင္ေရးဆိုတာ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒအျဖစ္ထည့္သြင္းဖို႔ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရးတို႔ တန္းတူညီမွ်ေရးတို႔ အစရွိတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ဖြဲ႕စည္းပံု မျပင္ဘဲနဲ႔ မရႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေျခခံမူ ဝါဒေတြကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ သြားၿပီဆိုတာနဲ႔ လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြ ဟာ အက်ဳံးဝင္သြားမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ျမင္ပါတယ္။ ဒါဟာ အခ်က္တစ္ ခ်က္အေနနဲ႔ ထည့္စရာမလိုဘဲနဲ႔ အဲဒီ ကိုေရာက္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီ လိုပဲျမင္ပါတယ္'' ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။ ယင္းမူဝါဒမ်ားမွာ ပါတီမထူ ေထာင္မီ စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း ကနဦးခ်မွတ္ထားသည့္ ပါတီအေျခ ခံမူဝါဒမ်ားျဖစ္ၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္ပါ က လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆက္လက္ ျဖည့္တင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး မင္းေဇယ်ကေျပာသည္။ ယင္းမူဝါဒမ်ားအျပင္ လက္ ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ မဟာမိတ္မူ ဝါဒမွာ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္း သားပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မူဝါဒ အေသးစိတ္အား ပါတီထူေထာင္ၿပီး ပါက ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


''တုိင္းရင္းသားေဒသေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ ပါတီဖြဲ႕စည္း ၿပီးရင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားနဲ႔ ပတ္ သက္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေပါ့။ အဲဒါေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ထုတ္ ျပန္ပါမယ္။ အခုအခ်ိန္မွာက ပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရးကို ပထမတစ္ဆင့္ေဆာင္ ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာ တစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ မဟာမိတ္မူဝါဒ ေကာင္း ေကာင္းရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီမွာ ေနာင္ပါတီ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ မဟာမိတ္မူဝါဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ေတြလည္း ထပ္ၿပီး ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ေအာက္တြင္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၊ စည္း႐ံုး ေရးေကာ္မတီ၊ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကား ေရးေကာ္မတီ၊ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ႐ံုးအဖြဲ႕တုိ႔ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကုိ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးမင္းေဇယ်၊ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ ဦးသက္ထြန္းတုိ႔ ကေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးဖြဲ႕စည္းျခင္း အခမ္းအနားကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔မွလြဲ၍ က်န္တုိင္း ႏွင့္ျပည္နယ္ ၁ဝ ခုတို႔မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ပါတီအမည္ေပး ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားလက္ခံရရွိထားေသာ္လည္း မည္ သည့္အမည္အတည္ျပဳမည္ကိုမူမ ေျပာႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။


HWA

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191