Main menu
HOT NEWS
adv
ျပည္႔ဝသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဒီမုိကေရစီေခတ္၌သာ ရႏိုင္ၿပီး လူကိုတန္ဖိုးထားသည့္ ဆက္ဆံေရးျဖင့္သာ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ အႀကံေပး ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

ျပည္႔ဝသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဒီမုိကေရစီေခတ္၌သာ ရႏိုင္ၿပီး လူကိုတန္ဖိုးထားသည့္ ဆက္ဆံေရးျဖင့္သာ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ အႀကံေပး ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၂

ျပည့္ဝ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဒီမုိကေရစီ ေခတ္၌သာရႏိုင္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္၏အႀကံေပးအဖဲြ႕ေခါင္း ေဆာင္ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကား လိုက္သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္(MICC-2)တြင္ ဒုတိယေန႔အ ျဖစ္က်င္းပသည့့္္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြး ပဲြညေနပုိင္းအစီအစဥ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးပတ္သက္၍ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အႀကံေပး အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ဦးေအာင္ၾကည္ က ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


''အဓိကကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္မ်ဳိးေပါ့။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္မ်ိဳးက အေတာ္ေလးအေျခခံက်တဲ့စကားလုံးေလးေတြပါပဲ။ အဲ့ဒီစကားလုံးေလး ေတြမွာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ တကယ္ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေနၾကေတာ့ တစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အယူအဆ ေလးေတြက ကဲြျပားျခားနားေနၾက တယ္။ တကယ္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ယခင္တုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ပေရာ့ဆက္ေတြရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီပေရာ့ဆက္ေတြအားလုံးကစစ္ ပဲြမရွိ႐ံုမွ်ျဖစ္တဲ့ Negative Peace ဆုိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိးပဲလုပ္ေနတယ္။ အဲ့ဒါကုိပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမွတ္ေနၾကတာ။ တကယ္ဆုိရင္ Negative Peace ဆုိတဲ့ဟာက အီဂ်စ္ ျပည္မွာ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ႀကီးေတြ၊ ဖာ႐ုိဘုရင္ေတြ ရွိစဥ္တုန္းကလည္း Negative Peace  ပဲ၊ ေနာက္ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံေတြေခတ္တုန္းက လီရွင္တပ္ ႀကီးေတြဟာ အလြန္အင္အားေတာင့္ တင္းတယ္။

 

လက္နက္အင္အားခုိင္မာ တယ္။ အလြန္ေလ့က်င့္သား ျပည့္ဝတယ္။ ေဘးကၿမိဳ႕ျပနိုင္ငံေတြကသူ႔ကုိ မယွဥ္ႏိုင္ဘူး။ မယွဥ္ႏုိင္တဲ့အခါ မွာလည္း ဘာျဖစ္လဲဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရတာပဲ။ အဲဒီရတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြဟာလည္း ဒါစစ္မဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေန႔ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ေသာ္လည္း ေကာင္း ႀကိဳးပမ္းၿပီးတည္ေဆာက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဒီလုိၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တကယ့္ျပည့္ဝတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး Positive Peace ကုိသြားေနၾကတာျဖစ္ပါ တယ္။ Positive Peace ဆုိတာက လူတစ္ဦးခ်င္းမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူအဖဲြ႕အစည္းတစ္ဖဲြ႕နဲ႔တစ္ဖဲြ႕ေသာ္မွာလည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းနည္းအ သုံးျပဳၿပီးေတာ့မွ သေဘာတူညီမႈရ ေအာင္လုပ္တဲ့နည္းလမ္း မပါဘူး။ အဲဒါ မ်ဳိးမရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊ တရားမွ်တမႈ ေတြ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ၊ တန္းတူညီ မွ်မႈေတြ၊ ေနာက္လူ႔ရဲ႕တန္ဖုိးကုိ တန္ဖုိးထားတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြ ေပါ့။ ဒီလုိဆက္ဆံေရးရွိတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိ သြားတာျဖစ္ပါတယ္''ဟုေျပာသည္။


ယင္းအျပင္ ဦးေအာင္ၾကည္က ''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္မွာလည္းအပစ္အခတ္ရပ္ စဲမႈေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္အဖဲြ႕ အစည္း ၄ဝ ေက်ာ္ေလာက္နဲ႔သက္ ဆုိင္ရာနယ္ေျမေဒသအလုိက္တစ္ စုံတစ္ရာေသာကန္႔သတ္ခ်က္ေလး ေတြနဲ႔ေနလာခဲ့ၾကတာရွိပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့လည္း ဘာရွိလဲဆုိရင္ Political Dialogue ဆုိတာလုံးဝမရွိခဲ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီဥစၥာဟာဘယ္နည္းနဲ႔မွ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေနအထား၊ ျပည့္ဝတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေနအထား ကုိမေရာက္ႏိုင္ဘူး။ ဒါကုိ အားလုံး ျပန္ၾကည့္ရင္ Negative Peace ဆုိတာ ဘယ္အစုိးရ၊ ဘယ္သူမဆုိ၊ ဘယ္ ေခတ္ကာလမွာမဆုိ တည္ေဆာက္ လုိ႔ရႏိုင္ေကာင္းရဲ႕။ သုိ႔ရာတြင္ Positive Peace ျပည့္ဝတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကေတာ့ ဒီမုိကေရစီေခတ္အခါမွာပဲ ရႏိုင္တယ္ဆုိတာေလးကုိ တင္ျပ လုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္'ဟုု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

 

MP

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191