Main menu
HOT NEWS
adv
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီအား  တာဝန္မွ ႐ုုပ္သိမ္းေပးရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံ ေတာင္းဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီအား တာဝန္မွ ႐ုုပ္သိမ္းေပးရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံ ေတာင္းဆို

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁ဝ 

ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီကို ဘက္လုိက္ၿပီး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည္ဟုဆုိကာ ရာထူးမွ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အာ႐ွလူ႔အခြင့္ အေရးဗဟုိအဖြဲ႕ (Asian Centre For Human Rights) က ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဥကၠ႒ထံ ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။


အိႏိၵယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီအေျခစိုက္ အာ႐ွလူ႔အခြင့္အေရး ဗဟုိအဖြဲ႕မွ ဒါ႐ုိက္တာပါရီတုိ႔(ရ္ွ)ခ်ာကမာက ကုလသမဂၢလူ႔အ ခြင့္အေရးေကာင္စီဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဂ်ကြင္းအဲလက္ဇႏၵာမာဇာမာတီလီထံ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီသည္ ၎၏တာဝန္အရ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရာတြင္ ဓမၼဓိ႒ာန္မက်ဘက္လုိက္တင္သြင္းျခင္းျပဳခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပလာခဲ့၍ ပါေမာကၡမစၥယန္ဟီးလီသည္ ကုလ သမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသူ တစ္ဦးလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ ၅/၂ အား သိသာထင္ရွားစြာခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္၍ သူမအားေပးအပ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအထူး အစီရင္ခံတင္သြင္းသူအျဖစ္ တာဝန္အပ္ႏွင္းထားျခင္းကိုျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းေပးရန္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ ေန႔စြဲ ျဖင့္ေရးသားထားေသာစာမ်က္ ႏွာ ၅၁ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္စာကိုေပး ပို႔ ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း Asian Centre For Human Rights ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

မစၥယန္ဟီးလီ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ ေန႔က ၿမိဳလူမ်ဳိးေျခာက္ဦး။ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းဒိုးေက်းရြာတြင္ ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိးငါးဦးႏွင့္ ၿမိဳလူမ်ဳိးခုနစ္ဦးတုိ႔ အား ႐ုိဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မတရားသတ္ ျဖတ္မႈ။ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ခြန္တုိင္းေက်းရြာသို႔ဝင္ ေရာက္တုိက္ခုိက္ကာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကျမန္မာရဲႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကိုသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ ျပမထားျခင္း။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔က ျမန္မာ့လုံၿခဳံေရး တပ္အဖြဲ႕မ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့၍ျမန္မာလုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕ရဲသားကိုးဦးက်ဆုံးခဲ့ရမႈ။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က နယ္စပ္ျမန္မာရဲကင္း ၃ဝ အား တစ္ၿပိဳင္နက္ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့၍ျမန္မာရဲသား ၁ဝ ဦး။ စစ္သားတစ္ဦးႏွင့္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးအရာရွိတစ္ဦးတုိ႔ေသဆုံးခဲ့ရမႈတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင့္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားလက္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ကို အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပမထားခဲ့ေခ်။ မစၥယန္ဟီးလီသည္ အစီ ရင္ခံစာတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္''႐ုိဟင္ဂ်ာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း'' ဟု လုံးဝသုံးစြဲမေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ သူမ၏ဓမၼဓိ႒ာန္မက်ေသာ ဘက္ လုိက္မႈမ်ားတြင္ပင္ျဖစ္သည္ဟု မစၥတာပါရီတုိ႔(ရွ္)ခ်ာကမာ၏ေတာင္းဆိုခ်က္စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။


သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအထူးအစီရင္ခံ စာတင္သြင္းသူမစၥယန္ဟီးလီသည္ ကုလသမဂၢမွ အပ္ႏွင္းထားေသာလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအား သိသာထင္ရွားစြာခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္၍သူမအား အပ္ႏွင္းထားေသာ တာဝန္မွျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္ဟူ၍ အေထာက္ အထားသတင္းမ်ားကိုပါ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ပူးတြဲထည့္သြင္းတင္ ျပခဲ့ေလသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အာရွစင္တာသည္ အာရွေဒသမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားတုိးတက္ခုိင္မာေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ကာ အိႏၵိယႏုိင္ငံနယူးေဒလီတြင္ ႐ုံးအေျခစုိက္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

 

Ref;UN(HRC)

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
M ဘြယ္

M-Bwel (Online Editor)

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191