Main menu
HOT NEWS
adv
ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို  ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ပင္လံုတြင္ က်င္းပခြင့္ျပဳေရး ေတာင္းဆုိမႈ အစိုးရ အေၾကာင္းမျပန္ေသး

ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ပင္လံုတြင္ က်င္းပခြင့္ျပဳေရး ေတာင္းဆုိမႈ အစိုးရ အေၾကာင္းမျပန္ေသး

ရန္ကုန္

ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA မွ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ UPDJC  ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသုိ႔ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အဆုိျပဳသတ္မွတ္ေပးေသာေနရာမွာ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကိုက်င္းပရန္ အခက္အခဲရွိျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ပင္လံုၿမိဳ႕၌ က်င္းပခြင့္ျပဳေရး ေတာင္းဆုိမႈ အစိုးရဘက္မွ အေၾကာင္းမျပန္ေသးဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးစုိင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။


အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္းလူမ်ဳိး)ကို NCA လက္မွတ္ထုိးထားေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ RCSS/ SSA  ႏွင့္ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဦးေဆာင္က်င္းပခြင့္ရွိရာ က်င္းပႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မံုးေထာ္/ မံုးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ သာက်င္းပရန္ ေထာက္ခံမႈေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ေတာင္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ ေပးရန္ RCSS/ SSA မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ အိတ္ဖြင့္စာ ေပးပို႔ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ''အစုိးရဘက္ကေတာ့ ဘာမွအေၾကာင္းမျပန္ေသးဘူး။ ညႇိႏႈိင္းဆဲရွိ ေသးတယ္။ သူတုိ႔ဘက္က သတ္မွတ္တဲ့ ေနရာက အဆင္မေျပဘူး။ သြားေရးလာေရးကအစေပါ့'' ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးစုိင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ RCSS မွေပးပုိ႔သည့္စာတြင္ RCSS မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ လူမ်ဳိးအလုိက္ (ရွမ္းလူမ်ဳိး) အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို တပ္မေတာ္မွ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မံုးေထာ္/မံုးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္သာ က်င္းပရန္ ေထာက္ခံမႈေပးခဲ့သည့္အေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကမည့္ သူမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလာေရး၊ ေနထုိင္ေရး၊ စားေသာက္ ေရးကအစအခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိလိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္မိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ က်င္းပႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါဟုဆိုထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔မွ သေဘာထား ႀကီးစြာထားရွိၿပီး အားလံုးအတြက္အ ဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ ေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ ခြင့္ျပဳေပးေစလုိေၾကာင္း မိမိတုိ႔ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီမွ ေလးစားစြာ ထပ္မံ၍တင္ျပ ေတာင္းဆုိပါသည္ဟုဆုိထားသည္။


''တပ္မေတာ္ဘက္က ေထာက္ခံ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ေနရာက ေတာႀကီး၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လူ ၄ဝဝ ေက်ာ္ ၅ဝဝ နီးပါး ဖိတ္ဖို႔စီစဥ္ထားတာ သြားေရးလာေရးကအစ ေနထုိင္စားေသာက္ေရး ဘယ္လုိမွ အဆင္မေျပႏုိင္ဘူးေလ။ ဒါ ေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးမဟုတ္ရင္ ပင္လံုၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခြင့္ျပဳဖို႔ ေတာင္းဆုိတာ။ ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခြင့္ မရရင္ ဒုတိယအ ႀကိမ္က်င္းပမယ့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို သြားဖို႔ခက္ခဲတယ္။ ဘာမွ တင္ျပႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဒါကိုနားလည္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္''ဟု RCSS/SSA မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းလက ေျပာသည္။ RCSS/SSA သည္ မူလက လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္းလူမ်ဳိး)ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္မွ မတ္ ၂ ရက္အထိ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေနရာအ ခက္အခဲကို တင္ျပထားမႈ အစိုးရဘက္မွ တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္မလာျခင္း ေၾကာင့္ မက်င္းပႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒါကို အခုက ညႇိႏႈိင္းေနဆဲအဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္''ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 

ခ်စ္မင္းထြန္း

#theflowernews

Rate this item
(0 votes)
M ဘြယ္

M-Bwel (Online Editor)

Login to post comments
back to top

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191