Main menu
HOT NEWS
adv

ျပည္႔ဝသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဒီမုိကေရစီေခတ္၌သာ ရႏိုင္ၿပီး လူကိုတန္ဖိုးထားသည့္ ဆက္ဆံေရးျဖင့္သာ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ အႀကံေပး ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၂

ျပည့္ဝ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဒီမုိကေရစီ ေခတ္၌သာရႏိုင္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္၏အႀကံေပးအဖဲြ႕ေခါင္း ေဆာင္ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကား လိုက္သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္(MICC-2)တြင္ ဒုတိယေန႔အ ျဖစ္က်င္းပသည့့္္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြး ပဲြညေနပုိင္းအစီအစဥ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးပတ္သက္၍ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အႀကံေပး အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ဦးေအာင္ၾကည္ က ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read more...

'ဝ' အဖြဲ႔ ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖြဲ႔ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိၿပီး ေတြ႔ဆံုရန္ ကမ္းလွမ္းထား ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၁

UWSA  'ဝ'အဖြဲ႕ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖြဲ႕ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိၿပီး ေတြ႕ဆံုရန္ကမ္း လွမ္းထားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး ဖြင့္ထားဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားပါဝင္သည့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ(UNFC) ၏ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ ရာညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕(DPN) တို႔၏ႏွစ္ရက္ တာေဆြးေႏြးမႈအၿပီး သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ယင္းသို႔ေျပာျခင္းျဖစ္ သည္။

Read more...

သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ေပးႏိုင္ေရး စီစဥ္ေန

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၁


သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေပးႏိုင္ေရး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေပါင္း စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သစ္ေမွာင္ခိုသမားမ်ား၏သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ခံေနရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စီမံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Read more...

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးကို အႏုတ္ လကၡဏာေဆာင္သည့္ ပံုစံျဖင့္ သံုးစြဲေနသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၁

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးကို အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ပံုစံျဖင့္ အသံုးျပဳေနသူမ်ားရွိသလို အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ပံုစံျဖင့္ သံုးစြဲေနသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြမွာ အခြင့္အေရးနဲ႔ထပ္တူ တာဝန္ေတြပါလာမယ္ဆိုတာ ေျပာေလ့ရွိတယ္။ ဒီအခြင့္ အေရးေတြကိုသံုးတဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္မတို႔အစိုးရတာဝန္ယူတဲ့ တစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေတြ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ပံုစံနဲ႔ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ပံုစံနဲ႔ သံုးစြဲၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးကို အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ပံုစဲနဲ႔ သံုးစြဲၾကပါတယ္။”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

Read more...

UNFC အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းကို အၿပီးတိုင္ လွမ္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သတင္းစကားပါး

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁ဝ

ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းကို အၿပီးတိုင္လွမ္း ႏုိင္လိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးေသာ UNFC ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ သတင္းစကားပါးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

Read more...

620 200

620 200 2

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616

For Information - 09 400471100 , 09 964010191