HOT NEWS
Main menu
adv

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားသည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ မိန္႔ခြန္းအေပၚ ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာအဖြဲ႕မွ သံုးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

ႏွစ္ (၇ဝ)ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းအား ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာအဖြဲ႕မွ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၃ရက္က ထုတ္ျပန္လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနျဖင့္ ႏွစ္(၇ဝ)ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္သူ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သမုိင္းဟူေသာစကားလံုးမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါသံုးသြားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ယင္းစကားလံုးမ်ားသည္ပင္လွ်င္ စကားလံုးသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးတြင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည့္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Read more...

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 'တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ၾကားမိသည္'ဟု ေျဖဆိုသူ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိဟု PACE အဖြဲ႔ ဆုိ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ ''တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ၾကားမိသည္''ဟုေျဖဆိုသူ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ရေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE)ထံမွသိရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏို ဝင္ဘာလတြင္ တစ္အိမ္တက္ဆင္းစနစ္ျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကိုေကာက္ခံခဲ့ၿပီး ယင္းစနစ္ေကာင္းမြန္မႈ ရွိ၊ မရွိကို စစ္ တမ္းေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း PACE အဖြဲ႕၏ ဒါ႐ုိက္တာဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာသည္။

Read more...

အၾကမ္းဖက္သမား ေဟာင္းတစ္ဦး၏ ဖြင့္ဟ ဝန္ခံခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရး

ခရီးအစ
ေသနဂၤမဟာဗ်ဳဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာနိုင္ေဆြဦးသည္ Senior Leadership Program အရ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ သို႔သြား ေရာက္ခဲ့ သည့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ဦးေဆာင္ သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဆိုင္ ရာသုေတသန အဖြဲ႕ အစည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ လိုက္ပါခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္မွာ ဇန္ နဝါရီ ၂၂ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ မာလူကူျပည္ နယ္ တြင္ ျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို ေလ့ လာရန္ျဖစ္ပါသည္။
Read more...

NCA စာခ်ဳပ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား သတၱိရွိရွိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထပ္မံ တုိက္တြန္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ သတၱိရွိရွိျဖင့္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုက္သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ႏွစ္(၇ဝ)ေျမာက္ ျပည္ေထာင္ စုေန႔အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ယင္းကဲ့သို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ''ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မထိုးရ ေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕ေတြကို ေမတၱာရပ္ခံ ခ်င္ပါတယ္။ သတၲိရွိရွိနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ယံုၾကည္စြာနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ပါ။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ (၂၁)ရာစုပင္လံုထဲမွာ ပါဝင္လိုက္ၾကပါ။

Read more...

မုိင္း ရွင္းလင္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား ေနာ္ေဝႏုိင္ငံမွ ပို႔ခ်မည့္ သင္တန္း တက္ေရာက္မည္ ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဝဏၰေအာင္ ေျပာ

ရန္ကုန္

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း မုိင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ေနာ္ေဝႏုိင္ငံမွ ပို႔ခ်မည့္ မုိင္း ရွင္းလင္းေရးသင္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ ေရးေကာ္မတီ JMC-U မွ အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗုိလ္မွဴးႀကီးဝဏၰေအာင္က ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

Read more...
adv

adv

FacebookG+TwitterRSS