Main menu
HOT NEWS
adv

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒေပါင္း ၂ဝ ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့

ရန္ကုန္

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား စတင္က်င္းပခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဥပ ေဒစုစုေပါင္း ၂ဝ ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ သိရသည္။ ''ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြမွာ ႏိုင္ငံ ေရးက႑အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၆/၂ဝ၁၆)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (၃၈/၂ဝ၁၆) အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးက႑မွာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ(၄ဝ/၂ဝ၁၆) တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးက႑အေနနဲ႔ ဆိုရင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၄၄/၂ဝ၁၆) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒတို႔ကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္း ခုိင္သန္းက ေျပာသည္။

Read more...

လူမႈကြန္ရက္ေပၚ ဘာသာေရးဆိုင္ရာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ အားေပး အားေျမႇာက္ျပဳေနေသာ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းရွိေနဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅

လူမႈကြန္ရက္စာ မ်က္ႏွာေပၚ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေဝ ဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ အားေပး အားေျမႇာက္ျပဳေနေသာပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕ အစည္းရွိေၾကာင္းသာသ နာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကိုကေျပာသည္။

Read more...

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေရြးေကာက္ပြဲေတြက အၿမဲတမ္း လုပ္ေနဖို႔လိုတယ္၊ လုပ္ေနတဲ့ ဟာေတြကိုလည္း ျပည္သူေတြက စိတ္ဝင္စားသင့္တယ္၊ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီလို ခ်င္တဲ့လူေတြအတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးတဲ့ စာေမးပြဲေတြပါ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ေအာင္လြန္း ေမးျမန္းသည္


ေမး - ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္(UEC) ရဲ႕ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ UEC ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြအေပၚ ဘယ္လိုသံုးသပ္ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ - ယခင္အေထြေထြေရာ၊ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ခဲ့တဲ့ေကာ္မရွင္ အဲဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕အေမြကို သူကဆက္ခံတာမို႔လို႔သူက အမ်ားႀကီးသက္သာပါတယ္။ အမ်ားႀကီး တီထြင္စရာမလိုဘူး။ တိတိက်က်လိုက္နာတတ္ဖို႔ပဲလိုတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမင္တာက ေတာ့ ေကာ္မရွင္က၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကေတာ့ လူတိုင္းရွိတာေပါ့။ ေကာ္မရွင္မွာလည္း တခ်ိဳ႕ေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ေတာ့ တရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနမွာရွိတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

Read more...

တုိင္းရင္းသား အားလံုး ကိုယ္စားျပဳသည့္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အမည္ေပးျခင္းကို NLD ကိုယ္စားလွယ္ေထာက္ခံ ဟုဆို၊ မီတာ ၅ဝဝ ေက်ာ္ရွိ တံတားေလးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အမည္ေပးျခင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ႏွစ္ခါသတ္ျခင္းျဖစ္၍ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္ ကန္႔ကြက္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တံတားအမည္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမည္ျဖင့္ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ရန္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္က ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမည္ေပးရန္ ကန္႔ကြက္သူ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုျဖင့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တံတားအမည္အား အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမည္နာမျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ရန္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။ မတ္ ၁၄ရက္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဒၚမိကြန္ခ်န္းတင္သြင္းသည့္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕တို႔အၾကား သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္တံတားအမည္အား အမ်ိဳးသားေခါင္း ေဆာင္ႀကီး ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း'' ၏ အမည္နာမျဖင့္ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ဦးက ေဆြးခဲ့ၿပီးယင္းကဲ့သို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read more...

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတားဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ေဒသခံ တစ္ေသာင္းေက်ာ္က ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္

ေမာ္လၿမိဳင္၊ မတ္ ၁၅

ေမာ္လၿမဳိင္-ေခ်ာင္းဆုံျမစ္ကူးတံတားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟုအမည္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းအေပၚ ေဒသခံအင္အား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ မတ္ ၁၄ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အထက္ပါအတုိင္း အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေန႔မွာပင္ သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆုံ) အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအသြင္ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမွ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ ရွိ ဓာတုမာလာေက်ာင္းတုိက္၌ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ကာ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Read more...
adv

adv

Business Info

The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.

Mission

The Free Press is a Cornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.

Facebook G+ Twitter RSS

Find Us

တိုက္ (ဘီ) အမွတ္ (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗႏၶဳလတာ၀ါ ၊ ဗႏၶဳလတံတား အနီး ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔  ။

Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616