HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

တစ္ခုေသာ တန္ဖုိးအား ခုတ္လွဲလုိက္ရေသာအခါ

တစ္ခုေသာ တန္ဖုိးအား ခုတ္လွဲလုိက္ရေသာအခါ

ျပည္သစ္ဟန္

***************

 

တန္ဖုိးရွိေသာအရာႏွစ္ခုယွဥ္လာခိုက္ တစ္ခု ခုကို စြန္႔လႊတ္လုိက္ရမည္ဆုိေသာအခါ...။

အုန္းပင္ႀကီးတစ္ပင္ ကြၽန္ေတာ္၏အိမ္ေရွ႕ လမ္းေဘးတြင္ သက္တမ္းရွည္ၾကာစြာေပါက္ေရာက္ ရွင္သန္ေနခဲ့တာၾကာလွပါၿပီ။ ေလခြင္းလွ်င္ အလက္တုိ႔ျပဳတ္က်ၾကသည္။ ၾကြက္ကုိက္လွ်င္ အုန္းသီးႏုႏုေလးေတြပါ အေခါင္းေပါက္ေတြႏွင့္မၾကာခဏျပဳတ္က်ၾကသည္။ ေလလြင့္သြားေသာအသီးမ်ားေပါ့။ ၾကြက္မ်ားအတြက္ေတာ့ အသိုက္ျဖစ္သလို အစားအစာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ျပဳတ္က်ေသာအုန္း လက္မ်ားကေတာ့ ထင္းအေနႏွင့္အသုံးဝင္ပါသည္။ အုန္းလက္မ်ားက အခ်ိန္တန္လာလွ်င္ ရင့္ေရာ္ ေျခာက္ေသြ႕ကာ သူ႔အလုိလုိလည္းျပဳတ္က်တတ္ ပါသည္။ အုန္းအလက္အသစ္မ်ား အစားထုိးဝင္ ေရာက္လာသည္ေပါ့။ ဒါသဘာဝပင္မဟုတ္လား။


အုန္းပင္တစ္ပင္လုံးကို ေစ့ငုၾကည့္လွ်င္ အသုံးမဝင္သည့္ေနရာဟူ၍မရွိ။ အုန္းအလက္အတံကေလးမ်ားသည္ တံျမက္စည္းလုပ္ရာတြင္ အသုံး ျပဳၾကသည္။ အုန္းအလက္အရြက္ျပားေလးမ်ားကို တခ်ဳိ႕ဆုိဖ်ာရက္ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ အုန္းအလက္တံႀကီးမ်ားကေျခာက္လာလွ်င္ ထင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳ၍ရျပန္သည္။ အုန္းခြံကိုလည္း ႀကိဳးက်စ္၍ရျပန္သည္။ အုန္းအပင္အလုံးမွာလည္း ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာကာ လုိသလုိအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အုန္းသီးကေတာ့ ဆုိဖြယ္ရာမရွိေတာ့။ အုန္းသီးမာလာခြံဆုိလွ်င္ တခ်ဳိ႕ဆုိ အႏုပညာလက္ရာမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးတတ္ၾကေသးသည္။ ဟိုးေရွးကာလကဆုိလွ်င္ ေသာက္ေရခြက္ေလးမ်ားအျဖစ္ပင္ အသုံးျပဳ ၾကသည္။ အုန္းပင္ႏွင့္လူ႔အသုံးအေဆာင္၊ လူ႔အသုံး အေဆာင္ႏွင့္ အုန္းပင္ေပါ့။ လုိအပ္မႈကိုျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္လွ်င္ တန္ဖုိးတစ္ခုဟုဆုိရမည္ပင္။


က်န္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္အတြင္းက ကြၽန္ ေတာ့္အိမ္ေရွ႕လမ္းေဘးက အုန္းပင္ႀကီးမွာ ရွင္လ်က္ႏွင့္ ေသရေတာ့မည့္ကိန္းဆုိက္လာပါသည္။ သူ႔အလုိလုိသက္တမ္းကုန္ဆုံးကာ ေျခာက္ေသြ႕ေသဆုံးသြားရျခင္းမဟုတ္ပါ။ အရွင္လတ္လတ္ခုတ္လွဲ ပစ္ရမည့္ကိန္းဆုိက္လာျခင္းေပါ့။ လမ္းႏွင့္အုန္းပင္၊ အုန္းပင္ႏွင့္ လမ္းေပါ့။ လမ္းအသစ္လုပ္ဖို႔ရန္ အုန္းပင္ႀကီးကို မျဖစ္မေနခုတ္လွဲပစ္ဖုိ႔ရန္ အိမ္က ကြၽန္ေတာ့္အား တုိက္တြန္းလာပါသည္။ သစ္ပင္မ်ားကိုလွဲပစ္ရမွာ ႏွေျမာေသာ ကြၽန္ေတာ္ကျပန္လည္ျငင္းဆန္ပါသည္။ လမ္းအသစ္လုပ္မည့္ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္လည္း အုန္းပင္အရင္းက အျမစ္ဖ်ားေလးမ်ားသာ ျဖတ္ပစ္လွ်င္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ကအတင္းခုတ္လွဲခုိင္းေနပါသည္။ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းမည္ဆုိေသာေၾကာင့္ အုန္းပင္ကို ႏွေျမာေနစရာမလုိဟု ကြၽန္ေတာ့္ကိုေျပာပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ျငင္းဆန္ဖို႔ရန္ ခက္ေနပါသည္။ လမ္းအသစ္ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ၾကေသာအလုပ္မွာ ေကာင္းေသာအလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္အဘယ့္ေၾကာင့္ ခုတ္လွဲပစ္ဖုိ႔ရာ တြန္႔တုိေနရပါသလဲ။ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေမးခြန္းထုတ္ေနမိသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သံသယျဖစ္ေနမိသည္။


အုန္းပင္ႀကီးကိုခုတ္လွဲပစ္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စိတ္ထဲမွျငင္းဆန္ေနမိသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္လည္း စိတ္ထဲမွာယာယီခုတ္လဲွပစ္ၾကည့္ေနမိသည္။ ထိုသို႔ခုတ္လွဲတုိင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ဝမ္းနည္းေနမိသည္။ လမ္းအသစ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ေနသည္။ အုန္းပင္ႀကီးကိုခုတ္လွဲပစ္ဖို႔ ႏွေျမာ တသရင္း ျငင္းဆန္မိေနျခင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ ဦးတည္း၏ ဆႏၵျဖစ္ေနသည္။ တစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ တစ္ခါတစ္ရံသည္လုိပဲ အ႐ႈံးေပးရတတ္ပါသည္။ ေလတုိ႔က ပါးပါးလ်ားလ်ားတုိက္ခတ္ေန သည္။ အုန္းပင္ႀကီး၏အလက္ကေလးမ်ားက လႈပ္႐ုံမွ်သာ။ တစ္စုံတစ္ရာကို စြန္႔လႊတ္ရေတာ့ မည္ဟူေသာအသိႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္စိတ္လက္တို႔ ႏြမ္း ေနပါသည္။ အုန္းပင္ႀကီးမွာလည္း အသီးသီးႏိုင္ခြင့္မ်ား၊ အလက္တုိ႔ေဝဆာႏုိင္ခြင့္မ်ားဆုံး႐ႈံးရ ေတာ့မည့္အရိပ္အေယာင္ႏွင့္ ေလအတုိးမွာေအး စက္စြာအလက္ငယ္ေလးမ်ား လႈပ္ခတ္ေနပါသည္။ ထုိအရိပ္အေယာင္မ်ားက စြန္႔လႊတ္ရမည့္ရွင္သန္ ျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္ရမည့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ စြန္႔လႊတ္ရမည့္ ကြၽန္ေတာ့္ထံကို တစ္စုံတစ္ရာမ်ားေျပာ ၾကားခ်င္ ေနသလားဟူ၍ ကြၽန္ေတာ္ေတြးေနမိပါသည္။


အုန္းပင္ႀကီး၏အသီးမ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ လမ္းေပၚသို႔ေၾကြက်လွ်င္ ကြန္ကရစ္လမ္းပ်က္စီးမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ အိမ္မွခုတ္လွဲခုိင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္လက္ခံပါသည္။ လမ္းေရွ႕ ေရးအတြက္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္လက္မခံႏုိင္သည္က အုန္းပင္ႀကီး၏ အနာဂတ္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕တြင္ ခ်ထားေသာလႊမ်ား၊ ပုဆိန္မ်ားမွာ မႈန္ဝါးေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး အမွန္တရားႏွစ္ခုအျဖစ္ ပုံရိပ္မ်ားထင္ေန ေတာ့သည္။ လမ္းမပ်က္စီးေရးအတြက္ဆုိသည္မွာလည္း တန္ဖိုးတစ္ခုအတြက္ ေရွး႐ႈေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အုန္းပင္ႀကီးဆက္လက္ရွင္သန္ေနေရး မွာလည္း တန္ဖိုးတစ္ခုအတြက္ ေရွး႐ႈမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တစ္ခုကို က်ိမ္းေသစြန္႔လႊတ္ရ ေတာ့မည္။ လႊသံမ်ား၊ ခုတ္ထစ္သံမ်ားႏွင့္အတူ ဗုန္းခနဲဟူေသာ လဲၿပိဳသံႀကီးက ကြၽန္ေတာ့္နားထဲကို ရက္ရက္စက္စက္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ ဗုန္းခနဲ ဟူေသာအသံႀကီးက ရက္အေတာ္ၾကာၾကာ ကြၽန္ ေတာ့္နားထဲမွာ ႐ိုက္ခတ္ေနခဲ့ပါသည္။ အုန္းပင္ ႀကီးလဲက်သြားခ်ိန္ အနီးအနားမွ အပင္ငယ္ေလး မ်ားအား ပြတ္သပ္႐ိုက္ခတ္သြားေသာ ပုံရိပ္မ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ့္အေတြးထဲ ယခုထိစြဲထင္က်န္ရစ္ ေနဆဲပင္။ အနီးအပါးမွအပင္ ငယ္ေလးမ်ားအား ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္သြားျခင္းေပလား။ အုန္းပင္ ႀကီးကေတာ့ ေလတုိးေနေပမယ့္ လဲေလ်ာင္းရင္း ၿငိမ္သက္ေနလ်က္သာ။


ေက်ာက္ခင္းလမ္းေပၚမွာ အရာရာဟာ အဆင္ေျပေနၾကပါသည္။ ေႏြမိုးေဆာင္းဖိနပ္သံ တရွပ္ရွပ္ႏွင့္ လမ္းအသစ္ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္း၏ တန္ ဖိုးကိုေကာင္းစြာထိေတြ႕ေနၾကပါသည္။ မုိးရြာခ်င္ သေလာက္ရြာေရႀကီးခ်င္သေလာက္ႀကီး ေျခာက္ ေသြ႕ေသာအခါမ်ားတြင္ပင္ ဖုန္မထေတာ့ပါ။ တန္ဖိုးတစ္ခု။ ေကာင္းပါ၏။ ထုိတန္ဖုိးတစ္ခု ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ခါတစ္ခါ ေက်နပ္ပီတိျဖစ္မိ ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ စိတ္ထဲမေက်မနပ္ ျဖစ္ေနရင္း တစ္စုံတစ္ခုကိုသတိရေနမိသည္။ အုန္းပင္ငုတ္တုိႀကီးကို ျမင္ေတြ႕မိတုိင္း ကြၽန္ ေတာ္တစ္စုံတစ္ရာကို ဆုံး႐ႈံးရသလိုခံစားေနပါ သည္။ အုန္းအလက္မ်ားႏွင့္အုန္းသီးမ်ားကို ေရာ ေထြးျမင္ေယာင္ေနျခင္းေပါ့။ အုန္းပင္ငုတ္တုိမွာလည္း အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသည္အထိ ေဆြးျမည့္ႏုိင္ေသာသစ္ပင္အမ်ဳိးအစားမဟုတ္ပါ။ ထုိအုန္း ပင္ငုတ္တုိႀကီးအေပၚမွာ ပုရြက္ဆိတ္မ်ား၊ ခါခ်ဥ္ မ်ားက အၿမဲေယာက္ယက္ခတ္ေနတတ္ပါသည္။ အုန္းပင္ႀကီးရွိစဥ္က ထုိပုရြက္ဆိတ္တို႔ ခါခ်ဥ္တို႔ အပင္ႀကီး၏ အဖ်ားသို႔တိုင္ေအာင္ လႈပ္ရွားသြားလာေနတတ္ၾကသည္။ အခုေတာ့ ငုတ္တုိႀကီးအ ေပၚမွာသာ သူတို႔က်င္လည္ခြင့္ရွိေတာ့သည္။ ကြၽန္ ေတာ္လည္း မေဆြးျမည့္ေသးေသာ အုန္းပင္ငုတ္တုိ ႀကီးႏွင့္မၾကာခဏ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ၾကည့္ျမင္မိလုိက္တုိင္း တန္ဖုိးတစ္ခုဆုံး႐ႈံးသြားသလုိအၿမဲ ခံစားေနရပါသည္။


ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာလမ္းမႏွင့္ ရြာအဆုံးမွ စာသင္ေက်ာင္းသည္ အိမ္ေရွ႕ရြာလမ္းမအတုိင္း ေတာက္ေလွ်ာက္သြား၍ရပါသည္။ မုိးတြင္းအခါ မွလြဲ၍ ကုန္းသာ(မုိးအကုန္ရာသီ)လာလွ်င္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကေလးမ်ားမွာ စက္ဘီးကုိယ္စီႏွင့္ေက်ာက္ခင္းလမ္း မေပၚမွ ေန႔စဥ္ျဖတ္သြားျဖတ္လာျပဳေနၾကေတာ့သည္။ အရင္က ေႏြ ေရာက္လာလွ်င္ ေျမသားလမ္းေပၚမွာေျခက်င္လမ္း ေလွ်ာက္၍ ေက်ာင္းတက္ၾကရသည္။ ယခုေတာ့ စက္ဘီးကေလးမ်ားကုိယ္စီႏွင့္ေပါ့။ ထိုျမင္ကြင္း ထုိျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ျမင္ေတြ႕လုိက္ရေတာ့ ၾကည္ႏူးသြားမိသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အေတြးအေခၚအျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစတတ္ခဲ့သည္။ သမုိင္းသည္ သခ်ၤာသေဘာလုိ တစ္သမတ္တည္း မရွိသလုိပဲျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကားမွာ ကြၽန္ေတာ့္အုန္းပင္ငုတ္တုိႀကီးအေၾကာင္း ျပန္လည္ေတြးမိေတာ့ အဘယ္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ အေတြးမ်ားထဲမွာ အုန္းပင္ငုတ္တုိႀကီးေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါသလဲ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဆြးျမည့္ရ မည့္အခ်ိန္မေရာက္ေသးဘဲႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္အေတြးထဲမွာ အုန္းပင္ငုတ္တုိ ႀကီးေဆြးျမည့္သြားခဲ့ရပါသလဲ။


ကြၽန္ေတာ္ေတြးေတာေနမိေတာ့သည္။

 

ျပည္သစ္ဟန္

#democracytoday

Rate this item
(2 votes)
back to top