HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

ျမန္မာအစုိးရ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္႔ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား

ျမန္မာအစုိးရ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္႔ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား

ဒီမိုကေရစီအစိုးရသက္တမ္း၏ ငါးႏွစ္တာအခ်ိန္သည္ ၂ဝ၂ဝ တြင္ ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ တာဝန္ယူထားသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာကာလအတြင္း ေရာက္ရွိၿပီ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕မွာ အစိုးရ၏ကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ က႑ေပါင္းစံုမွ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္မွာ ေျမႀကီးလက္ ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈ

ပ်က္စီးယိုယြင္းခဲ့သည့္ စနစ္ေဟာင္းတစ္ခု ကို အခ်ိန္ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း အေကာင္း ပတိအတိုင္း လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တန္ခိုးရွင္ အစိုးရ မဟုတ္သျဖင့္ အရာအားလုံးမစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို အခ်က္ကပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္ကို မရင့္ က်က္ေသးသည့္ သက္တမ္းႏုနယ္ေသးေသာ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္အၾကား ကြာဟခ်က္ ကို အခ်ိဳးထပ္တူခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေန သည္။ ထိုအခ်က္ကပင္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္ အျခားေသာ အင္အားစုမ်ဳိးစံုမွ အသံုးခ်လာႏိုင္သည္။

ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီ စဥ္ထားသည္။ ထို႔အတူ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲႀကီးမွာ နီးကပ္လာသည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းဆဲ အခ်ိန္အခါတြင္မူ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ မ်ားသထက္ မ်ားျပားလာႏိုင္သည္ကို လက္ရွိ အာဏာရ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သတိခ်ပ္သင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီလမ္းသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းစ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အင္အားႀကီးပါတီ မ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈက ႀကီးမားေလ့ရွိေၾကာင္း ေရြး ေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သံုး သပ္ထားၾကသည္။

စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရာက္ရွိခ့ဲသည့္ ျပည္သူတို႔၏ အေျခ အေနသည္ ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရ၏ 'ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ'ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ေျပာင္းလဲလာလ်က္ရွိသည့္ အေတြးအျမင္မ်ား ရွိလာသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ အစိုးရ မွ ျပည္သူ႔အေပၚေပးအပ္ထားသည့္ ကတိကဝတ္ မ်ားကိုလည္း က်န္ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျပ မွသာလွ်င္ ျပည္သူကေပးမည့္ ရမွတ္ေကာင္း မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္မူ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လို႔ေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာဖိအား

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ အစိုးရအတြက္ အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေပးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္စတစ္စ ပံုေပၚလာၿပီး ယခု ႏွစ္အတြင္း ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံ တကာ ရာဇဝတ္ခံု႐ုံး(ICC)သုိ႔ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေနသည့္ အေရးကိစၥသည္ တစ္ဖက္သတ္ စြဲခ်က္တင္ အျပစ္ဖုိ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာ သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရ အက်ပ္ေတြ႕ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းအၾကား ထိုကိစၥသည္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာအား ေသြးထိုးစမ္းေနသည့္သေဘာ လည္း သက္ေရာက္ေနသည္။ ရခိုင္အေရးကိစၥ ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ကား မ်ားျပားလွေသာ အေၾကာင္းအျခင္းအရာမ်ား ရွိေနသည္။

''ICC က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ လံုးဝမရွိတဲ့ အေနအထားနဲ႔ ICC ရဲ႕ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ က စစ္ေဆးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတယ္ဆိုတာက ႏိုင္ငံ တကာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို မတရားတစ္ဖက္သတ္ ဖိအားေပးဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္ဆိုတာ ပံုေပၚလာ တယ္ေပါ႔ဗ်ာ''ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုး သပ္သူတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္သည့္ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ICC ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ခံထားျခင္းမရိွသည္မွာလည္း အထင္အရွားျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ သည္ ဘဂၤါလီအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေန ၾကသည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ စီမံကိန္းလည္း ျဖစ္ေနသည္။

''ARSA အဖဲြ႕ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ကမၻာ အႏွံ႔ ပ်ံ႕ေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို လက္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ဟာပါတယ္။ ေျပာရရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ဘဂၤါလီနယ္ေျမအတြက္ ထူေထာင္ရမယ္၊ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ အသီးသီးကို ေရာက္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြအတြက္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ကိစၥကို ကုလအဖြဲ႕ ေတြက ဘာမွအေရးမပါသလို ခပ္ေပါ႔ေပါ႔ ခပ္ဝါးဝါး ေျပာေနတယ္။ ဖံုးကြယ္ထားေနတယ္။ တကယ္ေျဖရွင္းရမွာက ဒီျပည္နယ္မွာ ဒီအသိုင္းအဝုိင္းေတြ တကယ္ကို သဟဇာတျဖစ္မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မယ့္ နည္းလမ္း။ ဒါေတြကိုေဖာ္ေဆာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းၾကားမွာ သဟဇာတျဖစ္မယ့္ဟာ လုပ္ ေပးရမယ္။ တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးေတြ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ သမိုင္းမွာလဲ သက္ေသသာဓကေတြ ရွိတယ္။ အခုကေတာ့ ဖိအားေပးဖို႔ေလာက္ကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္''ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့ လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္ (ခ) စာေရးဆရာ ကိုဝက ေထာက္ျပေျပာဆို သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူၿပီး ျပန္လည္လက္ခံ ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက အ ေထာက္အထားမဲ့ စြပ္စြဲလ်က္ရွိသည့္ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္အတူ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ထားေၾကာင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တရား႐ုံးမ်ားသို႔ ေဖာ္ထုတ္တင္ ျပလိုသူ မည္သူ႔ကိုမဆို လံုၿခံဳေရးအမခံမႈ ေပး မည္ဟုလည္း ဆိုထားေသာ္လည္း ေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆိုမည့္သူ ေပၚထြက္မလာခဲ့ေပ။ ထိုအေျခ အေနမ်ားတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ တစ္ဖက္သတ္ စံုစမ္းခ်က္မ်ား၊ သက္ေသအေထာက္အထားမဲ့ ေျပာဆိုသံမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥသည္ အရပ္ သားအစိုးရအား စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုကို ဖန္တီး ေနသည္မွာ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနၿပီး အစိုးရအ ေနျဖင့္ သိမ္ေမြ႕စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ယခုလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိခဲ့သည့္ နည္းတူ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသည့္ တက္ၾ<ြကလႈပ္ရွားသူ ၄ဝ ေက်ာ္တို႔သည္ မတူညီသည့္ေနရာအသီးသီးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ ေနရလ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားက ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္လႈပ္ႏိႈး ေပးသကဲ့သို႔ ရွိေနသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ စတင္တာဝန္ယူခ်ိန္မွစ၍ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုး တက္ျမင့္မားေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအ တြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုသည့္ ေျပာဆိုေလွ်ာက္ လွမ္းလ်က္ ရွိသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ စားပြဲဝိုင္းထက္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ေသာ္လည္း ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားတြင္ မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကလည္း အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ စိန္ေခၚေန သေယာင္ရွိသည္။

''လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္ေရးအရ မေျဖရွင္းဘဲ ႏိုင္ငံ ေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုတဲ့မူအေပၚမွာ အေျခ ခံၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ NCA စာခ်ဳပ္ဟာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ အဆံုးသတ္မယ့္ ပထမ ဆံုး အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္။ သို႔ ေသာ္ အားရေက်နပ္မႈက မရွိျပန္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေနေသာ္လည္း စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျပန္တာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ။ NCA ရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းဆိုတာထက္ နည္းပညာပိုင္းေတြမွာ ေရွ႕ေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ ညိႇႏိႈင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္အပိုင္း ေတြက အားနည္းေနတာေၾကာင့္လို႔ျမင္တယ္'' ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေလ့လာ သံုးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေအးခ်မ္းက ေျပာ သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အကန္႔အသတ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိ ႏိုင္သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ပုဒ္မ ၁၉၉(က)အရ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲသည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္အေနျဖင့္ သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားအတြင္းမွ က်န္ ရွိသည့္ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္သို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေတာ့ အစိုးရမွ အား အင္အျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနသည္ အားရေက်နပ္ ေလာက္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္သုိ႔ မေရာက္ ရွိေသးျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာရွိသည့္အထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ ေနသည္။

စီးပြားေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံ မ်ား(LDC)အဆင့္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းသံုးခုအား ျပည့္မီလာ၍ ေထာက္ခံတင္ျပထားေၾကာင္း ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ (UNECOSOC)၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူဝါဒ ဆိုင္ရာေကာ္မတီ(CDP)၏ ယခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ ကို ထိန္းသိမ္းမည္ဆိုပါက လာမည့္ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးစႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာမည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈ က်ဆင္းလာၿပီး ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးမွာလည္း တိုးတက္လာေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ ခံစာသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားျပန္သည္။ ျမန္မာ့စီး ပြားေရးသည္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အနည္းငယ္ ေႏွးေကြးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ယခု ႏွစ္တြင္ အေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အား ေကာင္းျခင္းတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ မွန္းဆထား ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမျပင္ အေျခအေနတြင္မူ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းသည္ က်ပ္တည္းလ်က္ရွိၿပီး စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးအခ်ိဳ႕မွာ တိုးတက္လာျခင္း မရွိေသးေပ။

''ဒီႏွစ္လဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးက႑ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသး ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကလဲ ဘတ္ဂ်က္အေျပာင္း အလဲကာလ လုပ္ထားေတာ့ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ ဆြဲတယ္ေပါ့။ တျခားစီးပြားေရးအေျခအေန ေတြကလဲ သိပ္ေတာ့ ထူးထူးျခားျခား အေျပာင္း အလဲ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တို႔ ဘာတို႔က မွန္းသေလာက္ မဝင္လာဘူးေပါ႔ ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၿပီး ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြထက္ စာလို႔ရွိရင္ ေလ်ာ့သြားစရာ အေၾကာင္းရွိတယ္ေပါ႔''ဟု စီမံကိန္းစီးပြားေရး အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္ စီးပြားေရးပညာ ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဖဝင္းက သံုးသပ္ေျပာ ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ တိုးတက္လာေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြ မ်ားျပားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳး ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသင့္ေသာ္ လည္း ယခုအေျခအေနသည္ ၆ ဒသမ ၆၅ ထိ ေရာက္ရွိေနၿပီး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ပို၍မ်ားျပား လာႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာ ဆိုမႈမ်ားရွိသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာ အရ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား က်ဆင္းလာသည္ဆိုေသာ္လည္း ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေငြေၾကးပမာဏ က်ဆင္းသည့္သေဘာ သက္ ေရာက္ေနသည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ ကိန္း ဂဏန္းမ်ားအရ ယခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈသည္ ေဒၚလာ သန္း ၂၂၈ဝ ရရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ မည္သို႔ ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခ အေနသည္ စာရြက္ေပၚရွိ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တိုးတက္လာသည္ ဆိုေသာ္လည္း အစိုးရအေန ျဖင့္ ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ ရမည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

ထိုနည္းအတူ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈ စသည့္ အဘက္ဘက္မွ စိန္ေခၚလ်က္ရွိသည့္ က႑အသီးသီးကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ အေနျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ အစုိးရသက္တမ္းကာလ အတြင္း ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ စိန္ ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရဦး မည္ ျဖစ္ေပသည္။

P2

Rate this item
(0 votes)
back to top