HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

မ်ဳိးျမန္မာျပည္ရြာ ၊ တို႔ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပါ ေသရင္လည္းမေၾကာက္ပါ ၊ ရင္ေျမကတုတ္ပါ

မ်ဳိးျမန္မာျပည္ရြာ ၊ တို႔ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပါ ေသရင္လည္းမေၾကာက္ပါ ၊ ရင္ေျမကတုတ္ပါ

( ၁ )

''ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သည့္  သဲအိတ္ ၊ အိုဗာဟက္ပစ္က်င္းႏွင့္  ဘန္ကာမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္း၌  ျပဳလုပ္ထား၍  တရားဝင္ကန္႔ကြက္''   အထက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ ေမ ၁၂ရက္ေန႔ထုတ္ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝတြင္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္႐ႈရသည္။

အဆိုပါသတင္း၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သည့္ သဲအိတ္၊ အိုဗာဟက္ပစ္က်င္းႏွင့္ ဘန္ကာ မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ထား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရတာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားက ေခၚယူေတြ႕ဆံုၿပီး တရားဝင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္ ဝဲဘက္အနီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ အမွတ္ ၃၄ႏွင့္ ၃၅ တို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ ေတာင္ဘ႐ိုးေက်းရြာမွ ေအာက္ဘာ့ရွ္ဘာရီေက်းရြာအထိ အမွတ္ ၃၄ BGB တပ္ရင္းမွ သဲအိတ္၊ အိုဗာဟက္ပစ္က်င္း၊ သဲအိတ္ႏွင့္ ေျမ သားအိုဗာဟက္ပစ္က်င္းသံုးက်င္း၊ ေျမသားဘန္ကာတစ္ခု၊ ကြန္ကရစ္ဘန္ကာတစ္ခု ကာရံထားသည့္ ေနရာ ခုနစ္ ေနရာအား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး BGB နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားက ေန႔ညေစာင့္ၾကပ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။


အဆိုပါေဖာ္ျပသတင္းႏွင့္အတူ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား ကိုလည္း ပူးတြဲေဖာ္ျပထားရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ ျခမ္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ ၁၅ေပအကြာ၌ သဲအိတ္ႏွင့္ အိုဗာဟက္ပစ္က်င္းမ်ား ဓာတ္ပံုပါရွိသည္။ အျခားဓာတ္ ပံုမ်ားတြင္လည္း အိုဗာဟက္ပစ္က်င္းမ်ား၊ ကြန္ကရစ္ဘန္ ကာမ်ား၊ သဲအိတ္မ်ား စသည္ျဖင့္ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား ထင္ရွားစြာ ႐ႈျမင္ရသည္။


အထက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းႏွင့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သက္ေသခံဓာတ္ပံုမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ ျပည္နယ္မွ စတင္ေတာက္ေလာင္လာသည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမီးမွာ ယခုအခါ အက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား ႀကီးမားေသာပဋိပကၡ ႀကီးတစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည့္ပံုသဏၭာန္ ျမင္ေနရေသာ ေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းပါ။


( ၂ )

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ ရက္တြင္ တစ္ ႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ARSA ဘဂၤါလီ လူဆိုးအၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ ျပႆနာသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေအးၿငိမ္း၊ ၿပီးေျပသြားမလိုလိုႏွင့္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတို႔အၾကား မီးပြားမ်ား တစ္စထက္တစ္စ တိုးတက္ဆင့္ပြားလာသည္ ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။


၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္လာၾကသည့္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား လူဆိုးမ်ား ရာေထာင္ခ်ီ၍ ျမန္မာ့လုံၿခံဳ ေရးစခန္း ၃ဝ ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘက္မွ ထိုေန႔က အေရးအခင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူမႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ထမ္း မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား မ်ားစြာအသက္ဆံုး႐ႈံးၾကရၿပီး ထိုပဋိပကၡမီးမွ ျဖစ္ပြားလာသည့္ ႏိုင္ငံေရးမီးေတာက္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ မၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္ဘဲ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရ၏။


၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ရက္ ARSA ဘဂၤါလီလူဆိုးမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈကို ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စနစ္တက် ျပန္လည္ တြန္းလွန္ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္မွတ္တမ္း က်န္ရစ္ခဲ့သည္။


၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ဒုတိယ အဂၤါေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ (၇၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံသို႔ မူလပထမ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ အစီအစဥ္ရွိေသာ္ လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ARSA ဘဂၤါ လီလူဆိုးတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း၌ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္ နရီဗန္ထီးယူကိုသာ ေစလႊတ္ခဲ့ရသည္။


သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ ခိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ က တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေန ေၾကာင္းကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေန ျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံ ျခား သံတမန္အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာသမားမ်ားအား ေဆြးေႏြးရွင္းျပသည့္မွတ္ တမ္း ရွိသည္။


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမကို ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ARSA ဘဂၤါလီလူဆိုးမ်ား က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္သည့္ျပႆနာမွာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လက က်င္းပသည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ မထိန္းႏိုင္၊ မသိမ္းႏိုင္၊ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္ မ်ား၊ အျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ အပါအဝင္ အေနာက္ဥေရာပ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတို႔က လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အေထြ ေထြ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ အစၥလာမၼစ္ ၄၁ႏိုင္ငံတို႔က လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တရား မဲ့ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် ေၾကညာခ်က္မ်ား ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။


ထို႔အျပင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက က်ဴးေက်ာ္ လာသူ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အလြန္အၾကဴး အင္အားသံုးခဲ့သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ အမ်ားကို မတရားဖိႏွိပ္ညႇဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု လည္း ေကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ကမၻာအႏွံ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္သည္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ အႏၲရာယ္မွ ေရွာင္တိမ္း ရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ လ်က္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ရာ ၿဂိဳဟ္တု မွ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ လူေျခာက္သိန္းေက်ာ္တို႔၏ ထြက္ခြာ ေျပးလႊားေနသည့္ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားမွာ VOA, BBC  ႏွင့္ အျခား႐ုပ္သံလႊင့္ သတင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျမင္ မေကာင္း ႐ႈမေကာင္း ေတြ႕ေနရသည္။


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံသြားသူ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ အား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာရန္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအပါအဝင္ တာဝန္ ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း တိုင္ပင္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။


ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ အထင္ကရ ပ်ံ႕လြင့္ေနသည့္ သတင္းဆိုးမ်ားစြာတို႔၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ အၾကမ္းဖက္သမား ၁ဝဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆို သည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုအခါတြင္ အဆိုပါျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အရာရွိႏွင့္ အျခား အဆင့္ ခုနစ္ဦးတို႔အား တပ္မေတာ္မွ ႐ႈတ္ခ်ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝႏွစ္စီ အရပ္သား အက်ဥ္းေထာင္တြင္ က်ခံေစရန္လည္း စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။


ထို႔အျပင္လည္း ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း အဆိုကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ကုလ သမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္က တင္သြင္းခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထိုအဆိုမွာ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဗီတိုအာဏာသံုးကာ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံကမူ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္သေဘာတည္းျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးက ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡကိစၥမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ျပည္တြင္းကိစၥတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ျပည္ပအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ရန္ မသင့္ဟု သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။


( ၃ )

ယခုအခါတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္တိုက္ ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာထားကြဲျပားမႈမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေျဖရွင္းေဆြးေႏြး ေအာင္ ျမင္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။


ဤအေျခအေနတြင္ ဤေဆာင္းပါးအစတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း၌ ယခုကဲ့သို႔ သဲအိတ္မ်ား၊ ဘန္ကာက်င္းမ်ား၊ ကြန္ကရစ္ဘန္ကာမ်ား တည္ ေဆာက္ထားသည္ဆိုသည့္ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရေသာအခါ မ်ားစြာမွ နားမလည္ ႏိုင္စရာ ျဖစ္ေတာ့သည္။


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မည္သည့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံကိုမွ ထိပါး၊ ရန္စ၊ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္စစ္ခ်ီသီခ်င္းတစ္ပုဒ္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား သီဆိုခဲ့သည့္ သီခ်င္းစာသားအတိုင္း 'မ်ဳိးျမန္မာျပည္ရြာ၊ တို႔ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပါ၊ ေသရင္လည္း မေၾကာက္ပါ၊ ရင္ေျမကတုတ္ပါ'ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိ၏နယ္ေျမကို ထိပါးက်ဴးေက်ာ္လာလွ်င္ တစ္လက္မမွ် အက်ဴးေက်ာ္မခံ အသက္စြန္႔ တိုက္ခိုက္ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္မည္သာျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရေပသည္။          

Rate this item
(0 votes)
back to top