HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

NLD အစိုးရလက္ထက္ ထင္သာျမင္သာေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲ

NLD အစိုးရလက္ထက္ ထင္သာျမင္သာေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲ

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း NLD အေန ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုျမန္ဆန္လာေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ လိုအပ္ေနေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားကို ျဖည့္စြက္ခန္႕ထားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ ပထမပတ္မွ စတင္ကာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစတင္လာခဲ့သည္။

အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕ ႏုတ္ ထြက္စာတင္ျခင္းႏွင့္ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္စ၌ပင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ၌ ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီကို ၄င္း၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္ဝန္ႀကီးကို ရာထူးမွရပ္စဲျခင္းမ်ား ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြး ျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္း၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ သယံဇာတသစ္ေတာ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မင္းစံ၊ လူမႈေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာ ေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္ကုိ ႏုတ္ထြက္ ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

''ဆရာႀကီးကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္ ရင္ စိတ္အားထက္သန္သူပါ။ မိမိရဲ႕ မိခင္ပါတီ အေပၚမွာလဲ သစၥာရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကလဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းေတာင္ အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ရမယ့္ အေနအထားမို႔ ဆရာႀကီးရဲ႕ အသက္အရြယ္အရေရာ၊ က်န္းမာ ေရးအားျဖင့္ေရာ လုပ္ငန္းေပၚမွာ အာ႐ုံစူးစိုက္ မႈကေတာ့ လူေကာင္းထက္စာရင္ေတာ့ နည္း နည္း အားနည္းတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္''ဟု က်ဳံ ေပ်ာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုး ေအာင္ႏိုင္က ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အေပၚ သူ၏အျမင္ကို ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ား ႏုတ္ထြက္စာတင္သည့္အေပၚ 'သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္ သည္'ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္း စာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏွစ္တာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလအတြင္း ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္တို႔ကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ႏုတ္ထြက္စာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမွာ ျပည္သူ တို႔အတြက္ အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္အားကိုးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္ သူမ်ားက ဆိုသည္။

''က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳတာ၊ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳထား တာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္း အရင္း အတိအက်ကို ျပည္သူေတြက သိခ်င္ ၾကတယ္။ သူတို႔သေဘာက်တဲ့ တာဝန္ေက်ပြန္ တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြ ထြက္သြားတာ ကို သေဘာမက်တဲ့ ျပည္သူေတြရွိတဲ့အတြက္ ဒါဟာ အစိုးရကို ထိခိုက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ တယ္။ ဖိအားေပးၿပီး ႏုတ္ထြက္ခိုင္းတာေတြ ရွိတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့တာေတြလဲ ရွိခဲ့ေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အျမင္မွာ တစ္မ်ဳိးထင္ သြားႏိုင္တယ္''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ေလ့လာ သံုးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိန္ေဌးကေျပာသည္။

ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအ တြင္းတြင္ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ႏုတ္ ထြက္သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ ရန္ ဖိအားေပး ခံရျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
''ဧရာဝတီတိုင္းကို အႏုတ္ျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ ေတာ္ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ အေပါင္းအားပဲျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္းမာေရးအရ အင္ တိုက္အားတိုက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ တာဝန္ထမ္းမႈ မေက်ပြန္မွာစိုး လို႔ အနားယူခြင့္ေတာင္းလိုက္တာပါ''ဟု ဦးမန္း ေဂ်ာ္နီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္က လည္း ''မထြက္မျဖစ္လို႔ ထြက္ရတယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထြက္ဖို႔ကိစၥက ကြၽန္ေတာ့္ေရြး ခ်ယ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာ ၾကားထားသည္။

ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ ဟားခါးေစ်း တည္ေဆာက္ေရး၊ ဖလမ္းေရေပးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ တိုင္ၾကားမႈ မ်ား ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိ၏ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိသည့္ ဌာနလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ တာဝန္ယူသည့္အေနႏွင့္ သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါဝန္ႀကီးေနရာ၌ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တတ္သိပညာရွင္ဟုဆိုကာ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးထက္ကို ခန္႔အပ္ရန္ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ ကန္႔ကြက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ ပုဒ္မ၂၆၄၊ ပုဒ္မ ခြဲ(ဂ)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)၊ ပုဒ္မ ၅၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တို႔ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရ ဦးစိုးထက္ကို ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ ဝန္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္၊ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ ႏုတ္ထြက္မႈမ်ားအၿပီး တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ အစား ထိုး ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္ မွာ ျမင္သာေပသည္။

ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳျခင္းတို႔ သည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး အေျပာင္းအလဲကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္ လည္း NLD သည္ လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္ သည့္အတြက္ ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရးေလ့လာ သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း၏ သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိ ခဲ့သည္။

မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္းကလည္း အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆး ေနသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းကို ၄င္း၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ေမ ၂၅ ရက္ ညပိုင္းတြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏုတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ဦးေက်ာ္ဝင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

သမၼတ႐ုံးမွ အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး အဂတိ လိုက္စားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးကို စိစစ္ကာ က်ဴးလြန္ ျခင္း ရွိ၊ မရွိ မသိရေသးခ်ိန္၌ မိမိသေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

''အဂတိလိုက္စားတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လက္ ရွိမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဝန္ႀကီး ေတြကို အေရးယူတာေတြ တစ္စံုတစ္ရာ မျပဳ လုပ္ႏိုင္ေသးသလို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြမွာလဲ ျပည္သူေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပတာေတြ လဲ မရွိေသးဘူး။ ၿပီးေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမၿပီး ခင္မွာ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္တာက ေျပာစရာ တစ္ခုလို ျဖစ္သြားတယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈ မရွိေသးဘဲ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးလိုက္ တာ ေဝဖန္စရာျဖစ္သြားတာေပါ႔''ဟု အထက္ တန္းေက်ာင္းအုပ္(ၿငိမ္း) ဦးအုန္းခင္က ေျပာ သည္။

အစိုးရသစ္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာ ခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္း အင္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ ၿပီး ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ဦးဟန္ေဇာ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီဥကၠ႒ (၁) ဦးေအာင္လွထြန္းကို ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးသာဦးကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

အစိုးရသက္တမ္း၏ ပထမႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လအတြင္း၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ မြန္ျပည္ နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦးမွာ ရာထူးမွ ႏုတ္ ထြက္ခဲ့ၿပီး ရာထူးတာဝန္မွ ရပ္စဲျခင္းခံရသူႏွစ္ဦး မွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္ သည့္ ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ မၾကာေသးမီကာလက တာဝန္မွ ရပ္စဲျခင္းခံရသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ရခိုင္ ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္း ေအာင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးစိုးဝင္းကို သမၼတမွ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ခဲ့သည္။ ဦးစိုးဝင္းသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းအႀကံေပးပညာရွင္အျဖစ္ လုပ္ ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမွာ ၄၆ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္လည္း ဒုတိယမန္ ေနဂ်ာအျဖစ္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာအႀကံေပးကုမၸဏီ Deleitte Touche ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစု စပ္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ အရပ္သားအစိုးရ ၏သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ NLD အစုိးရလက္ထက္တြင္ ထင္သာျမင္သာ ရွိသျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားအျပား စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိခဲ့ၿပီး လစ္လပ္ေနရာမ်ားတြင္ ထပ္မံခန္႔အပ္ မည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားထပ္မံႏုတ္ထြက္မႈ၊ ေျပာင္းလဲမည့္ေနရာတြင္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အေန ျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က် မက်၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ တာဝန္ရပ္စဲျခင္းမ်ားကို ျပည္သူ လူထုမွ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။

 

P2

Rate this item
(0 votes)
back to top