HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Article [-- ေဆာင္းပါမ်ား က႑ --]

ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ  

ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ   

ေမာင္သိန္းၫြန္႔(ေကာ့ကရိတ္)

-----------------------------------

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြထူေထာင္တဲ့သတင္းေတြကုိ ဖတ္ရတဲ့အခါမွာ လြန္စြာဝမ္းသာၾကည္ႏူး ျဖစ္ရပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္တည္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သက္တမ္းအတြင္း ဆင္းရဲမႈအဆင့္ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕အစီအစဥ္ေတြ၊ ပရဟိတရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ ၾကတဲ့သတင္းေတြကုိ ေလ့လာသင္ယူၿပီး ျပန္လည္မွ်ေဝလုိ႔ရပါတယ္။

အစုိးရအဖဲြ႕အေနနဲ႔ဆုိရင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသမၼတ အီမန္ႏူရယ္ မက္ခရြန္ရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ယူ႐ုိ ၈ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ)တန္ဖုိးရိွတဲ့ အစီအစဥ္ပါ။ ခ်မ္းသာသူမ်ားအတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပးမႈေၾကာင့္ ''လူခ်မ္းသာမ်ား၏ သမၼတ''လုိ႔ ေဝဖန္ခံေနရတဲ့ မက္ခရြန္က ၁၃. ၉.၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔က သူ႔ရဲ႕ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္ကုိ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ မည္သည့္က႑တြင္ မည္ေရြ႕မည္မွ် ေငြေၾကးပမာ ဏသံုးစဲြမည္ကုိ အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရိွေသာ္လည္း အစုိးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပန္လည္ရရိွရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္လာႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


သူ႔ရဲ႕အစီအစဥ္ထဲမွာ အဆင္းရဲဆံုးကေလးမ်ားကုိ နံနက္စာအခမဲ့ေကြၽးျခင္း၊ ယူ႐ုိရွစ္ေဒၚလာသာ ေပးရမည့္ ေက်ာင္းေန႔လယ္စာ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ ေနထုိင္ရာ ေဒသမွာ ကေလးထိန္းေက်ာင္း အသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ အလံုးစံုအခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ရရိွေရး၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းမွထြက္သည့္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေရးစသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ဝင္ေငြနည္းပါးတဲ့ မိသားစုမ်ားမွ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးမ်ားရဲ႕ဘဝအခြင့္အေရးကုိ တုိးတက္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကုိ ျပင္သစ္လုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံကပင္ အေရးထားလာၾက ပါတယ္။


အေရးမထား၍လည္းမရပါ။ ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ ဆင္းရဲမဲြေတသူအေရအတြက္ဟာ ၂ ဘီလီယံ ရိွေနပါၿပီ။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာလည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအေရအတြက္က ၈ ဒသမ ၈ သန္းရိွပါတယ္။ လက္ရိွျပင္သစ္ရဲ႕ ဆင္းရဲမဲြေတမႈႏႈန္း ဟာ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္တယ္ဟု အမ်ဳိးသားစာရင္းအင္း႐ံုး (INSEE) ကထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မက္ခရြန္က သူ႔ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးေရြး ခ်ယ္မႈျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာအသစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္လာတဲ့အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳရမွာပါ။ ဒီလုိပါပဲ ျပည္ သူလူထုရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး လြတ္လပ္စြာ၊ လံုၿခံဳစြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္ရိွတဲ့ အစုိးရမွန္သမွ်က မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ့လာေရးဆုိင္ရာ သုေတသနအဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕စည္းၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ အထူးေကာ္မတီမ်ားဖဲြ႕ၿပီး လက္ေတြ႕ အလုပ္လုပ္ျပရပါလိမ့္မယ္။


သူတုိ႔လုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အစုိးရမ်ား၊ သာမန္လူခ်မ္းသာမ်ားကပင္ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ပရဟိတရန္ပံုေငြမ်ား ထူေထာင္ေနၾကပါၿပီ။ မုိက္ခ႐ုိေဆာ့(ပ္) တည္ေထာင္သူ ဘီလ္ဂိတ္စ္ဟာ သူပုိင္ဆိုင္တဲ့ ေဒၚလာဘီလီယံေထာင္ေပါင္းမ်ားစြကုိ ၎ရဲ႕ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ Facebook တည္ ေထာင္သူ မာခ္ဇူကာဘတ္ကလည္း ကုမၸဏီရိွ ၎ပုိင္ရွယ္ယာ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ပရဟိတအဖဲြ႕သုိ႔ လွဴဒါန္းမယ္လုိ႔ ကတိျပဳထားပါၿပီ။ အခုလည္း ကမၻာေပၚမွာ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂိၢဳလ္ျဖစ္တဲ့ အေမဇုန္ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ ဂ်က္ဇ္ဘဲဇုိစ္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ မက္ကန္ဇီးတုိ႔က အိမ္ေျခရာမဲ့မိသားစုမ်ားကုိ အကူအညီေပးေရး၊ ဝင္ေငြနည္းရပ္ကြက္မ်ားတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ရန္ ပရဟိတရန္ပံုေငြတစ္ခုကုိ တည္ေထာင္လုိက္ပါၿပီ။ အဲဒီအတြက္ ကနဦးထည့္ဝင္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလီယံကုိ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။


သူတုိ႔အစုိးရႏွင့္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ခ်မ္းသာသူမ်ားက အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ား၊ ေက်ာင္းမေနႏုိင္သူမ်ား အလုပ္လက္မဲ့မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ဖတ္ရၾကားရတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔လက္ထက္မွာ ဘာလုပ္ၾကမလဲ၊ ကမၻာ့ဘဏ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၇ဝ ထက္ ေလ်ာ့နည္းရရိွသူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ အေရအတြက္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယေန႔ဘယ္ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေနၿပီလဲ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈကလည္း ဘယ္အဆင့္ကုိ ဆုိက္ေရာက္ေနၿပီလဲ။


ယေန႔ ဆန္၊ ဆီ၊ သားငါး၊ အာလူး၊ ၾကက္သြန္မ်ား ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေနတဲ့ စားေရးအတြက္ ဆင္းရဲသူမ်ားဟာ ဘယ္လုိေျဖရွင္း ေနရပါသလဲ။ သူတုိ႔ ကေလးေတြ အတြက္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးေနရမႈကုိ ဘယ္လုိကုစား ေပးေနၾကၿပီလဲ။ ျမင့္မားလွတဲ့ အိမ္လခ ေစ်းႏႈန္းေတြေအာက္မွာ ဆင္းရဲသူမ်ားရဲ႕ ေနထုိင္ေရးဟာလည္း ဘယ္လုိအေျခအေန ရိွေနပါသလဲ။ ေစတနာရွင္လူမ်ားေၾကာင့္ အဝတ္သစ္မ်ား ဝတ္ဆင္ႏုိင္သူအေရအတြက္ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ်ရိွေနၿပီလဲ။ ျပည္တြင္း အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ခြာသူအေရအတြက္ဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ သံုးသန္းေက်ာ္ႏွင့္ မေလးရွား၊ စင္ကာပူစတဲ့ ႏုိင္ငံေတြေပါင္းရင္ လူဦးေရေလးသန္းေက်ာ္လုိ႔ ဆုိေနၾကပါၿပီ။


ခ်ဳပ္၍တင္ျပရလွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အစုိးရမ်ားဟာ အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာမူဝါဒ၊ ဝင္ေငြလံုၿခံဳေရးဆုိင္ ရာမူဝါဒမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခ်မွတ္ၿပီး အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းမ်ားပံ့ပုိးေပးျခင္း၊ အစားအစာကူညီေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္တည္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက ခ်မ္းသာသူမ်ားအပါအဝင္ ပရဟိတစိတ္ရိွသူအားလံုးကလည္း ဘဝအက်ပ္အတည္းမ်ား ေၾကာင့္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔တတ္ႏိုင္သမွ် ကုိယ္ပုိင္နည္းလမ္းမ်ား ကူညီေနမႈမ်ားကုိ အရိွန္ ျမႇင့္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစဗ်ာ....။ ။

ေမာင္သိန္းၫြန္႔(ေကာ့ကရိတ္)

#democracytoday

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

Rate this item
(0 votes)
back to top