Interview

”ျဖစ္ခ်င္တာေတြကိုခ်ည္းပဲ အေသဆုပ္ကိုင္ မေဆြးေႏြးၾကပါနဲ႔။ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ??

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးရန္ေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း   ''ျဖစ္ခ်င္တာေတြကိုခ်ည္းပဲ အေသဆုပ္ကိုင္ မေဆြးေႏြးၾကပါနဲ႔။ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးနဲ႔ အနာဂတ္ ဖူးပြင့္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလး ေတြအတြက္ အခုခ်ိန္မွာဆိုရင္ တကယ့္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ေရာ၊ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕...

Read more

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၱရားႀကီး တစ္ခုလံုးက ျခစားမႈနဲ႔ ယဥ္ပါးၿပီးေတာ့ ျခစားမႈက ယဥ္ေက်းမႈလိုျဖစ္ေနတဲ

ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔တည္ေထာင္သူ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း  ရန္ကုန္တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာေတြ႕ရွိမႈမွ အခ်က္အခ်ဳိ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ နစ္နာဆံုး႐ႈံးေနသည္ဟုဆိုကာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။ မင္းဗညား...

Read more

စက္သုံးဆီေစ်းက ေဒၚလာေစ်းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေတာ့ အခ်ိဳးက်တယ္ ေဒၚလာေစ်း တစ္ခုတည္း အေပၚမွာေတာ့ မူ??

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီတင္သြင္းျဖန္႔ ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း အာကာထက္ ***************** ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ရွိ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လမွစတင္ကာ ေစ်းမ်ား တက္လာခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္သံုးဆီေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္...

Read more

”အခုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ကို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ရွိတယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုၿပီး မလာၾကတာ?

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရးအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးသြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။  ***************** သင္းအိအိပိုင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္။  ***************** ရခိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ား၏ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲခံေနရသည့္အေပၚ ျပည္တြင္းခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈကို က်ဆင္းေစ႐ံုသာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိေနပါတယ္။...

Read more

မီး အာမခံထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရႀကီးေရလွ်ံဆိုတဲ့ အာမခံ အကာအကြယ္ယူထားမယ္ ဆိုရင္ ဒါကိုပါ ထည့္ၿပီ??

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစႏၵာဦး ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း အာကာထက္ ++++++++++ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္အပါအဝင္ ပုဂၢလိကအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တြင္က်ယ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိမေနဘဲ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္ျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း...

Read more

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ပုဂၢိဳလ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးႏွင?

''စစ္္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရမိတဲ့အခါ သူတို႔ေငြေတြက ေငြမည္းျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္  ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ ျပည္သူပိုင္ သိမ္းလို႔ ရပါတယ္'' ညိမ္းသူ ေမးျမန္းသည္။ ေရႊႏွင့္ေဒၚလာေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းကစားေနသည့္ လက္ႀကီးသမားအခ်ိဳ႕ကို အထူးစံုစမ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ပုဂၢိဳလ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး...

Read more

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးႏွင့္ေဆးဝါးပစၥည္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မိ?

ေဒၚလာေစ်း တက္လာေသာ္လည္း ေဆးဝါးမ်ားေစ်း တက္လာႏိုင္ေျခရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေဆးဝါးေစ်းကြက္အေၾကာင္း၊ အခြန္အေၾကာင္းတို႔ကို သိရွိႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မိုးခိုင္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပံုကိုေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ---------------------------------------------------- သူသူထက္လြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္။  ------------------------------------------------- ေမး-ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ...

Read more

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမ်ား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္းအထက္သို႕ ျမင့္တက္လာျခင္းအေပၚ ေရႊလ

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမ်ား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္းအထက္သို႕ ျမင့္တက္လာျခင္းအေပၚ ေရႊလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားနွင့္ ျပည္သူမ်ား၏အျမင္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ညိမ္းသူ စုစည္းသည္  -------------------------- ဒိုင္းမြန္း ဦးေရႊၾကည္(စိန္ဒဂၤါး၊ စိန္ရတနာထည္လုပ္ငန္း) ေဒၚလာေစ်းေတြ တက္ေနတာေတြလည္းပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ရခိုင္အေရးေၾကာင့္...

Read more

“ကြၽန္ေတာ္က ရွမ္းစကားေျပာတတ္တဲ့ ရွမ္းပါ။ ရွမ္းစကားေျပာတတ္တာနဲ႔တင္ အမ်ားစုက ေထာက္ခံေနၾကပါၿ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "ကြၽန္ေတာ္က ရွမ္းစကားေျပာတတ္တဲ့ ရွမ္းပါ။ ရွမ္းစကားေျပာတတ္တာနဲ႔တင္ အမ်ားစုက ေထာက္ခံေနၾကပါၿပီ။ ရွမ္းအမ်ားစုကို ရွမ္းစကားနဲ႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရတာ ပိုထိေရာက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ တိုင္းအတြင္း ၂၅ ၿမိဳ႔နယ္စလုံးေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ့မယ္" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ၂ဝ၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ...

Read more

ဆုိင္ကယ္ အေဟာင္းမ်ားမွ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဘက္ထရီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိ တီထြင္သူ ဦးေ??

ဇာဇာ(မေကြး)ေတြ႕ ဆုံ ေမး ျမန္း သည္။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႔ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ ရြာေလးေျမနီကုန္းေန ဦးေအာင္ေဇာ္ဆုိသူသည္ ဆုိင္ကယ္အေဟာင္းမ်ားမွ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ဘက္ထရီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိ တီထြင္ဖန္တီးခဲ႕ၿပီး စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ႕သည္႕အတြက္ ဘက္ထရီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကိုတီထြင္ခဲ႕သည္႕ ဦးေအာင္ေဇာ္ကို ဒီမုိကေရစီတူေဒးသတင္းစာက...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Connect with us

ADVERTISEMENT

Recommended

ADVERTISEMENT