Life

ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပမ်ားကို ပါမစ္နစ္အျဖစ္ တစ္ပါတည္းခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးေန

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၁၈- ယခုပညာ သင္ႏွစ္အတြက္ ခန္႔အပ္မည့္ေန႔ စားလေပး မူလတန္းျပမ်ားကို ပါမစ္နစ္အျဖစ္ တစ္ပါတည္းခန္႔ အပ္ႏိုင္ရန္ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခ ခံပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသာ ဆရာဆရာမရာ...

Read more

အင္းဝဘုရင္တနဂၤေႏြမင္းႀကီးတည္ထားခဲ႕သည္႕ ေလးကြ်န္းမာရ္ေအာင္ ေစတီေတာ္အား ေရႊထီးေတာ္အသစ္ ျပန္လည္တင္လွဴ

စစ္ကိုင္း၊ ဩဂုတ္ ၁၈ - အင္းဝ ျပည့္ရွင္ တနဂၤေႏြမင္းၾတားႀကီး တည္ထားခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ပထမ စစ္ကိုင္းေက်ာက္ေတာ္ႀကီးေလး ကြ်န္းမာရ္ေအာင္ေစတီေတာ္ ျမတ္၏ ေရႊထီးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နား ေတာ္ႏွင့္ စိန္ဖူးေတာ္မ်ားတင္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ဗုဒၶါဘိေသကမဂၤလာ အခမ္းအနားကို ဩဂုတ္...

Read more

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်

ေညာင္ဦး၊ ဩဂုတ္ ၁၇- မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ ရာလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ေျမဆီလႊာဓာတ္ခြဲစမ္း သပ္စစ္ေဆး ပစၥည္းႏွင့္ သီးႏွံစိုထိုင္းဆတိုင္းကိရိယာမ်ား စနစ္တက်ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳ နည္းသင္တန္းကို ဩဂုတ္ ၁၆...

Read more

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ျပဳမည္

ဟားခါး၊ ဩဂုတ္ ၁၇- ခ်င္းျပည္ နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္၊ စီမံကိန္းဧရိယာ အတြင္း တရားမဝင္ အိမ္ေဆာက္ လုပ္က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ ရွင္းလင္းဖယ္ရွား သည့္အခါ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ျပဳသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

Read more

မလြဲေတာင္ ယာယီေဘလီတံတားေပၚကုန္ႏွင့္ယာဥ္စုစုေပါင္း ၂၄ တန္အထိသာ မိုးတြင္းကာလအတြင္း ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၁၇-မလြဲေတာင္ လမ္းပိုင္းရွိ ယာယီေဘလီတံတား ေပၚမွမိုးတြင္းကာလအတြင္း ကုန္ ႏွင့္ယာဥ္ စုစုေပါင္း၂၄ တန္အ ထိသာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဩဂုတ္ ၁၄ ရက္ ညေနပိုင္း မွစ၍ ေဘလီတံတားစတည္...

Read more

ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ (ကမာၻလွည့္)စမ္းသပ္ခြင့္ျပဳမႈကို တစ္ႏွစ္စီထပ္မံတိုးျမႇင့္မည္

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၁၆ - ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ(ကမာၻလွည့္)စမ္းသပ္ခြင့္ျပဳမႈ ကို တစ္ႏွစ္စီ ထပ္မံတိုးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွသိရသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေဟာင္ ေကာင္ႏွင့္မကာအိုအထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမွ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ မ်ားအတြက္...

Read more

မံုရြာ လဝက မွတ္တမ္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသိမ္းဆည္းရန္ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ ၉၅ သိန္းသံုးမည္

မံုရြာ၊ ဩဂုတ္ ၁၆ - မံုရြာၿမိဳ႕ လဝက ဌာနရွိ လူတစ္ဦးႏွင့္ မိသား စုလိုက္ ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားကို စကၠဴျဖင့္ ဖိုင္တြဲသိမ္းဆည္းထားရာ မွ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္း ႏိုင္ေရး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ...

Read more

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေအာင္ျမင္စြာေကာက္ယူႏိုင္ေရးအတြက္  ေျမပံု UPDATE ကို လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေကာက္ယူေန

မေကြး၊ ဩဂုတ္ ၁၆- ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေအာင္ျမင္စြာ ေကာက္ယူႏိုင္ေရး အတြက္ ေျမပံု Update ေဆာင္ ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဩဂုတ္ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္ ႏွစ္...

Read more

ေလာကနႏၵာေဘးမဲ႕ေတာဥယ်ာဥ္သို့ ေရႊသမင္မ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိမည္

ေညာင္ဦး၊ ဩဂုတ္ ၁၅ - မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ သီရိပစၥယာ ေက်းရြာရွိ ေလာကနႏၵာေဘးမဲ့ ေတာဥယ်ဥ္တြင္ ေရႊသမင္မ်ား ယခုလတြင္ ထပ္မံေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာကနႏၵာေဘးမဲ့ ေတာဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေရႊေဌးေအာင္ထံမွ သိရသည္။...

Read more

ကရင္႐ိုးရာ ဝါေခါင္လ  ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာ၊ လက္ခ်ည္ပြဲ အခမ္းအနား ျမဝတီၿမိဳ႕၌ စည္ကားစြာက်င္းပ

ျမဝတီ၊ ဩဂုတ္ ၁၅ - ကရင္႐ိုးရာ ဝါေခါင္လခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာ၊ လက္ခ်ည္ပြဲအခမ္းအနားကို ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ က ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ အမွတ္(၂) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားလမ္းအနီး ထာဝရကရင္ႏွစ္သစ္ကူး...

Read more
Page 4 of 201 1 3 4 5 201

Connect with us

ADVERTISEMENT

Recommended

ADVERTISEMENT