Wednesday, 08 November 2017 11:21

လႊတ္ေတာ္၏ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈကို အစိုးရဌာနအသီးသီးက အေလးထားေဆာင္ရြက္မွသာ ျပည္သူ့ဘ႑ာအေလအလြင္႕နည္းမည္ဟုဆို

Written by
Rate this item
(0 votes)

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ၇-လႊတ္ ေတာ္၏ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈကို အ စိုးရဌာနအသီးသီးက အေလးထား ေဆာင္ရြက္မွ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအေလ အလြင့္နည္းမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္း လိႈင္ကေျပာသည္။


ႏုိဝင္ဘာ ၇ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ ၂ဝ၁၇-၁၈ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာ ေငြခြဲေဝသံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြး ေႏြးစဥ္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြေတာင္းခံရာ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒအရ လတ္ တေလာဆုိင္းငံ့ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ထား သည့္ ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ံုမ်ားတြင္ပါဝင္ သည့္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏သံမဏိ စက္႐ံု(ျမင္းၿခံ)အတြက္ စက္စမ္းသပ္ လည္ရန္ က်ပ္သန္းေလးေထာင္ေက်ာ္ ေတာင္းခံမႈပါဝင္ခဲ့ၿပီး ယင္းကိစၥကို ျငင္းပယ္ရန္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ကတင္ ျပသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ျမစ္သာ ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ က်ပ္၁၂ဘီလီယံေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ညီၫြတ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ဆိုသည္။

''ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ျပည္ေထာင္ စုဘတ္ဂ်က္ေတြကို ကြၽန္မတို႔စိစစ္ ခဲ့ရာမွာ အခုဆိုရင္သံုးႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းမႈျဖစ္စဥ္မွာ တစ္ႀကိမ္ နဲ႔တစ္ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကေထာက္ျပ ေျပာဆိုတာကို အစိုးရဌာနအသီးသီး က အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကမွ သာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအေလအလြင့္ အဆံုးအ႐ံႈးနည္းၿပီး ထိထိေရာက္ ေရာက္အက်ိဳးရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ကို ကြၽန္မတို႔စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ ကဆိုသည္။

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အ တြက္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ဘီလီယံ ၄ဝဝဝ နီးပါးကို ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားက တင္ျပေတာင္းခံၿပီး ပထမငါးလအတြင္း ခြင့္ျပဳေငြ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို လံုးဝသံုးစြဲျခင္း မရွိဟုလည္း ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ဆုိသည္။

ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ''တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ပထမငါးလအတြင္းမွာ မိုးရာသီျဖစ္ လို႔ပါ။ တင္ဒါမေခၚရေသးလို႔ပါ။အဲဒါေၾကာင့္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ ေတြ၊ မသံုးျဖစ္တာကို လက္ခံလို႔ရပါ တယ္။ နားလည္လို႔ရေပမယ့္ ရာသီ ဥတုနဲ႔မဆိုင္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္နဲ႔လည္း မဆိုင္တဲ့ ႐ံုးသံုးစက္ကိရိယာပစၥည္း ေတြ၊ ႐ံုးသံုးပစၥည္းေတြဝယ္ယူေရး ကိစၥေတြကို အခုျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံတဲ့အထိ သံုးစြဲမႈမရွိေသး တာဟာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာေတြ႕ရပါ တယ္။ အဲဒါရဲ႕အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အခ်ိန္မီဝယ္ယူေရး မလုပ္တဲ့အတြက္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာ လို႔ အရည္အေသြးနဲ႔အရည္အတြက္ ေတြေလ်ာ့ကုန္တာ၊ လိုအပ္တဲ့စက္ ကိရိယာပစၥည္းေတြ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ မွာမရလို႔ ႐ံုးတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ တာေတြခရီးမေပါက္တာ။ အစိုးရ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ဆက္ႏႊယ္တဲ့ ျပင္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေငြေၾကး စီးဝင္မႈမရွိတာ စသျဖင့္အက်ိဳးဆက္ ေတြမ်ားစြာရွိတာေၾကာင့္ အစိုးရဝန္ ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ မိမိတို႔တင္ျပေတာင္း ခံခဲ့တဲ့ဘတ္ဂ်က္ကို မူလရည္ရြယ္ ခ်က္အတိုင္း အခ်ိန္မီထိထိေရာက္ ေရာက္သံုးစြဲႏုိင္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ ဖို႔ အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္ ၾကပါ''ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးက အ ႐ံႈးေပၚ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအားရပ္ဆုိင္းရန္၊ အသြင္ ေျပာင္းရန္လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

''အျခားျခားေသာႏုိင္ငံပိုင္စီး ပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ လည္း ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြေတြ မွာ အသံုးစရိတ္မ်ိဳးစံုကိုေတာင္းခံ ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ အ႐ံႈးေပၚ ေနတဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ကေန လစာ၊ ပင္စင္စရိတ္၊ လုပ္ငန္း သံုးရင္းႏွီးေငြအပါအဝင္ ျဖည့္စြက္ ေတာင္းခံေငြေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အ တြက္ ႏွစ္စဥ္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ဖြယ္မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုရပ္ဆိုင္းဖို႔၊ အသြင္ ေျပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္ပါတယ္'' ဟု ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးက ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းျခင္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၉ရက္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ ရပ္လံုးကို အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၿပီး ႏုိဝင္ဘာ ၁ဝ ရက္တြင္လည္း ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထား သည္။

 

YM, MO, DemocracyToday

Read 1171 times
MSK

Login to post comments