ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄-ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ကုလသမဂၢ႐ုံးေရွ႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ေတာင္ကို ရီးယားစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန႔္တြင္ ဆိုလ္းၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ႐ုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵ ျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ARSA အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အ ၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ကန႔္ကြက္ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအား ေထာက္ခံ ေၾကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မရွိ စသည့္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ပုံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ နိုင္ငံအလံတို႔ကိုကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားထံမွ သိရသည္။

Published in Political