မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁

မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕တြင္ (Down Town)ထက္ ၿမိဳ႕သစ္ဘက္ရိွ တန္ဖိုးသင့္တင့္ေနရာမ်ား၌ အ ေရာင္းအဝယ္ ပိုမိုျဖစ္လ်က္ရိွၿပီး စီမံကိန္းဝန္းက်င္ရိွ ေျမကြက္ေန ရာမ်ားမွာမူ ဝယ္သူစိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃ဝရာခိုင္ႏႈန္း အထိ က်ဆင္းလာေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ

ေငြရွင္းေဘာက္ခ်ာေပၚတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မကပ္ေသာ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားကုိတုိင္ၾကားသူအား ဆုေငြခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။ ေရွာ့ပင္းေမာမ်ား၊ ေရွာပင္းစင္တာမ်ား၊ Market မ်ားရွိနာမည္ ရွိေသာစားေသာက္ဆိုင္မ်ားက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (Commercial Tax) ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ေငြရွင္းေျပစာေဘာက္ခ်ာေပၚတြင္ ေဖာ္ ျပရမည့္အျပင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းက်သင့္ေငြႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေျပစာအမွတ္တံဆိပ္ကို ကပ္ႏွိပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ က်သင့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အတိုင္း အျပည့္အဝမကပ္ဘဲ ေလ်ာ့နည္းကပ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မကပ္ဘဲထားလွ်င္ျဖစ္ေစ နီးစပ္ရာအခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးတြင္ ထိုေျပ စာကို တင္ျပတိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါက တုံ႔ျပန္ေဆာက္ရြက္ႏုိင္မည့္ စြမ္းရည္ကုိျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္တို႔ ဦးေဆာင္ကာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ ''ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံကိန္း'' မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟုိတယ္တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းပြဲ၌ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အထက္ပါအတိုင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ျပန္လည္သံုးသပ္ေနၿပီး အေသးစိတ္ကိုလႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူထံအခ်ိန္မီအသိ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ဝင္းႏိုင္၏ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ Free Permit ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စိစစ္ခြင့္ျပဳရန္အ စီအစဥ္ရွိ၊မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမဝတီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္၌ ပ်ံက်ေစ်းေရာင္းခ်ေနသူမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေသာင္ရင္းေစ်းအမည္ ျဖင့္ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ခြန္ဆာဝင္းအတြင္းေစ်းသစ္တစ္ခုေဆာက္လုပ္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး၌ ဘတ္ဂ်က္ ေငြက်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၈၉၈ ဘီလီယံျဖင့္ တုိင္းေဒ ႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီးလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဦးေအာင္သန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွ ပဲတင္ပို႔မႈကန္႔သတ္ခ်က္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈရွိ၊ မရွိကို မတ္လတြင္ သိရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ကုန္သည္အခ်ိဳ႕ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုမ်ားဝယ္ယူသိုေလွာင္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ပဲေစ်းကြက္မွ သိရသည္။

ဟားခါး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ေလယာဥ္ကြင္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးၿမိဳ႕အနီး ဘံုဇံုေက်းရြာဝန္းက်င္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေျမတုိင္းတာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီး ဦးေရႊထီးယူက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္က ေျပာသည္။

Page 1 of 58