HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Business News [-- စီးပြားေရး သတင္းမ်ား --]

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး မိုးေမွာင္ က်လာမည့္အေရး ကမၻာ႔ဘဏ္ သတိေပး

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး မိုးေမွာင္ က်လာမည့္အေရး ကမၻာ႔ဘဏ္ သတိေပး

နယူးေယာက္

ကမၻာ့စီးပြားေရးသည္ တျဖည္းျဖည္း ေဘးဥပဒ္မ်ား တိုးပြားလာၿပီး ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအလားအလာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ဘဏ္က ႏွစ္စဥ္အကဲျဖတ္သံုးသပ္၍ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားျပဳရာတြင္ ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ ယခုႏွစ္အတြင္းသာမက လာမည့္ႏွစ္တြင္ပါ ဆက္လက္ေႏွးေကြးေနမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးက်ဆင္းလာမႈရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္က အကဲျဖတ္သံုးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။


၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ မႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ ထက္ဝက္ေလ်ာ့က်၍ ၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

Ref: BBC, France 24

#theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
back to top