HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Business News [-- စီးပြားေရး သတင္းမ်ား --]

ေဝဖန္မႈေတြျမင့္တက္လာေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း

ေဝဖန္မႈေတြျမင့္တက္လာေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ကာလလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းကုိ တ႐ုတ္ပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ China Communications Construction Company(CCCC) က ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

CCCC ကုမၸဏီဂယက္

အဆိုပါ CCCC ကုမၸဏီသည္ New Yangon Development Company(NYDC) ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ကာ Joint Venture ပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္မႈ၊ ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ ေနရသည့္ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈဆိုင္ရာ မူ ေဘာင္သေဘာတူညီမႈကို ယမန္ႏွစ္ ဧၿပီ ၃ဝ ရက္က သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။

ဧရိယာေပါင္း ဧကႏွစ္ေသာင္းခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေနရာေပၚတြင္ ေဖာ္ ေဆာင္မည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းကိုးခုကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။ ထိုထဲတြင္ တံတားႏွစ္စင္း၊ လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ၊ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္႐ုံႏွင့္ ၁ဝ စတုရန္း ကီလိုမီတာရွိသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

Pg 18 COLOUR

ထိုစီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

စီမံကိန္း၏ပထမအဆင့္တြင္ ေျမဧရိယာ ၂၈ စတုရန္းကီလိုမီတာေပၚတြင္ CCCC ကုမၸဏီႏွင့္ NYDC တို႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ CCCC ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒၚလာသန္း ၁၆၈ဝ ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ေၾကာင့္ စီမံကိန္းသည္ ႀကီးမားသည့္စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သို႔ တိုင္းအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခြင့္ရွိသည့္ မူေဘာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း ထပ္မံေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အသံကို ျပန္လည္နား ေထာင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က အလိုရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူပင္ CCCC ကုမၸဏီသည္ ယခင္ကလည္း လမ္းတံတားစီမံကိန္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍လည္း ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွစီးပြားေရး ဘဏ္၊ European ဘဏ္ စသည္တို႔တြင္ အမည္ ပ်က္စာရင္း(Blacklist)ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ အမည္ပ်က္စာရင္းထိခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္မူ CCCC ကုမၸဏီကို တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NYDC ကုမၸဏီမွ Vice Chairman and CEO ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေဝက ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း က ေျပာဆိုထားျပန္သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ စီမံကိန္းအေပၚ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား စိုးရိမ္စိတ္မ်ားစြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေန ရသည့္ကာလလည္း ျဖစ္သည္။

''ကြၽန္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ CCCC က သူ႔ဆန္ရွင္က ၂ဝဝ၉ ကေန ၂ဝ၁၇ အထိ ၂ဝ၁၇ မွာ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္။ ၂ဝ၁၇ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္လုပ္ႏိုင္တယ္။ Background အခ်က္ကို တာဝန္ယူပါတယ္။ ဆက္ေျပာရင္ သူတကယ္အျပစ္ျဖစ္တာ ၂ဝဝ၉ အထိျဖစ္တာ Blacklist ခံလိုက္ရတယ္။ ၂ဝ၁၄ မွာ သူရဲ႕ CCCC Group ေပါ႔။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ World Bank List ကို သြားၾကည့္ေတာ့ ကုမၸဏီ ၂ဝဝ ေက်ာ္ နာ မည္ႀကီးေတြပဲ။ သူတို႔လည္း Blacklist ခံရတယ္ ဆိုေတာ့။ ဒီေန႔ အေျခအေနေျပာင္းသြားတယ္ လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ။ တစ္က တ႐ုတ္ ျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာလည္း အေျပာင္းအလဲရွိတာပဲ။ ဒီေန႔ဒီရက္ Blacklist မွာ မရွိဘူး။ သူဘာျဖစ္ျဖစ္ သူေျပာင္းေျပာင္း မေျပာင္းေျပာင္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ရပ္တည္မွ ဒီလုပ္ငန္းကျဖစ္ မွာ''ဟု ဦးသိမ္းေဝက ဆိုထားသည္။

စီမံကိန္းအက်ဳိးရလဒ္

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ CCCC ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးရလဒ္ကို ျပန္ၾကည့္ခ်ိန္တြင္လည္း ျမန္မာဘက္ကရရွိမည့္ အက်ဳိးရလဒ္က နည္းပါးလ်က္ ရွိေနျပန္သည္။ CCCC ကုမၸဏီဘက္က ေဒၚလာသန္း ၁၆၈ဝ စိုက္ထုတ္ၿပီး Internal Rate of Return အား ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ကာ အရင္းေက်ကာလကို ၁၅ ႏွစ္ သတ္ မွတ္ထားျပန္သည္။

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ ျမန္မာဘက္မွ ေငြလံုးေငြရင္းစိုက္ထုတ္စရာမလိုေသာ္လည္း စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာမ်ားကို တစ္မီတာပတ္လည္လွ်င္ ၅ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုပမာဏသည္ နည္း ပါးလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေလ့လာသူမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမမ်ားကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ေပးအပ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း NYDC အေနျဖင့္ ျငင္းဆိုထားျပန္သည္။

အက်ဳိးအျမတ္ခြဲယူမည့္ သေဘာတူညီမႈအရ အရင္းမေက်ေသးသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာဘက္မွ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ CCCC ဘက္မွ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြဲေဝယူရမွာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရင္း အတိုးႏွင့္ အရင္းေက်ကာလ တစ္ခု ေရာက္ရွိၿပီဆိုပါက ျမန္မာဘက္မွ ၂၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဃဃဃဃ ဘက္မွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရရွိမည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ေျမဧကအေျမာက္အျမား စိုက္ထုတ္ထားရသည့္ ျမန္မာအတြက္ အက်ဳိး အျမတ္ရရွိမႈနည္းေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုထားျပန္သည္။

''ဒီစီမံကိန္းႀကီးဝင္လာရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြေတြဝင္လာမယ္ေပါ႔။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ဝင္လာမယ္။ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ဒီေငြေတြဝင္လာလို႔ တိုင္းျပည္က စီးပြားေရး တိုးတက္သြားသေယာင္ ထင္ရမယ္။ အမွန္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ဘဝက ေျပာင္းလဲသြားမွာမဟုတ္ဘူး။ စာရြက္ ေပၚမွာ ဂဏန္းေတြပဲ ႀကီးသြားမယ္။ မ်ားသြားမယ္။ အဲဒီပိုက္ဆံေတြက လူထုဆီကိုေရာက္လာမယ့္ ပိုက္ဆံေတြမဟုတ္ဘူးေလ။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရ ေတြက စာရြက္ေပၚကဂဏန္းေတြကို သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလမွာ တက္လာျခင္းအားျဖင့္ စီးပြား ေရး တိုးတက္တာကိုေျပာခ်င္ေတာ့ ဒါမ်ဳိးေတြ လုပ္တတ္ၾကတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ျပည္သူလူထုကို အက်ဳိးမရွိဘူး''ဟု Yangon Watch တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာဆိုထားသည္။

ထို႔အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအား ဂ်ပန္ပညာရွင္မ်ားက အဆိုျပဳထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေထာက္ျပေျပာဆို ထားသည္။ JICA ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အေနာက္ေတာင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ၏ အဆိုျပဳစီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားၿပီး စီမံကိန္းကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အေက်အ လည္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးကလည္း ကနဦးကာလမ်ားတြင္ တိုက္တြန္းထားမႈမ်ားရွိခဲ့ သည္။

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္မည့္ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္အရပ္သည္ ေျမနိမ့္ၿပီး ေရလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ေဒသျဖစ္ကာ ေျမသားေပ်ာ့သည့္အျပင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရဖြယ္ၿမိဳ႕သစ္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ကို ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ပညာရွင္မ်ားက ယခင္ အစိုးရလက္ထက္မွစတင္၍ အႀကံျပဳထားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေတာ့ ဝိေရာဓိမ်ားျဖစ္ ေပၚေနသည့္ၾကားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ အရွိန္ရေစရန္ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနမႈမ်ား ရွိေနသည္။ NYDC ၏ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခရာ ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေဝသည္ နာမည္ေက်ာ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ¤င္းႏွင့္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မည့္ တ႐ုတ္ပိုင္ CCCC ကုမၸဏီတို႔အၾကား မည္သုိ႔ဆက္ႏြယ္မႈရွိမည္ကို ေမး ခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကျပန္သည္။

သို႔ေသာ္ ၎အေနျဖင့္ CCCC ကုမၸဏီ ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကုမၸဏီသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္အတြင္းက စီမံကိန္း၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၆ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ NYDC Town Hall 2 ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ဦးသိမ္းေဝက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုစီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ႏွစ္သန္း ေက်ာ္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားျပန္သည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္မူ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုတြင္ ၎းတို႔၏ ႏိုင္ငံသားလုပ္သား ပါဝင္မႈသည္ အခ်ဳိးခ်ၾကည့္ပါက ရာခိုင္ႏႈန္း မမွ်တသည့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအိပ္မက္ကို ေျခာက္လွန္႔ေနျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ အဆုိပါစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္အ ေၾကာင္း ဦးသိမ္းေဝ၏ေျပာဆိုမႈကိုလည္း အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါဝင္ခဲ့သည့္ Eleven Media Group က စီမံကိန္းေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ဦးေရ ပိုမိုတိုးပြားလာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုေနရာမ်ဳိး အတြက္ ျပည္သူမ်ားလက္လွမ္းမမီဘဲ သာမန္ ျပည္သူမ်ား လိုအပ္ေနသည္မွာ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို သမၼတဦးသိန္း စိန္လက္ထက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဦးျမင့္ေဆြက ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အတြင္း တင္ျပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ က ျမန္မာ့ေစတနာၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ၊ Business Capital City Development ကုမၸဏီႏွင့္ ေရႊပုပၸားအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီသံုးခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဆာင္ ရြက္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ခ်ိန္မွာ အစိုးရအေျပာင္း အလဲေၾကာင့္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ျပန္သည္။ ထို အခ်ိန္ကပင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သလို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ တြင္လည္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျပန္သည္။

''ဒီအစိုးရစတက္ကတည္းက ေျပာေနတာ Good Governance ဆိုတာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာဝန္ယူမႈဆိုၿပီးေတာ့။ ခုက်ေတာ့ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမရွိဘူး ဆိုလို႔ရွိရင္ Good Governance ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို လက္ေလွ်ာ့ လိုက္ၿပီလားဆိုတာ ေမးရေတာ့မလိုျဖစ္ေနပါၿပီ'' ဟု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က RFA သတင္းဌာနႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးျပန္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းက အဆုိပါကုမၸဏီသံုးခုကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး စီမံကိန္းအတြက္ New Yangon Development ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ကာ တ႐ုတ္ပိုင္ CCCC ကုမၸဏီႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ထပ္မံ၍ အဆံုးအျဖတ္ရယူခဲ့ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕အၾကား ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခ်ိန္ျဖစ္သကဲ့သို႔ တင္ဒါ ေခၚယူမႈမရွိဘဲ CCCC ကုမၸဏီကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးလိုက္သည့္အေပၚ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

''ကြၽန္ေတာ့အေမးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျဖတာ ကေတာ့ ယခင္လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ လို႔ ယခုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳရန္မလိုအပ္ ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒီအေျဖကို ကြၽန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္လခန္႔က မီဒီယာ နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေျပာၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျဖကို ႀကိဳတင္သိၿပီးသားျဖစ္ပါ တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ယခင္အစိုးရ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ ကုမၸဏီသံုးခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္လိုက္တာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ လိုအပ္သလို ထပ္မံေဆြးေႏြးခြင့္ ရဖို႔ လိုကိုလိုအပ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းအေပၚ အထက္ကေျပာသလို ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ယခုၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံမႈမ်ားအေပၚ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွေကာင္းရိွႏိုင္တာမို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အျပဳသေဘာ ေဝဖန္ေဆြးေႏြး ေထာက္ျပရပါမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔အသံ နားေထာင္ကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လိုအပ္သလို အသိေပးေဆြးေႏြးၾကရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ျပည္သူမ်ားေရ ရန္ကုန္အစိုးရ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေပၚ ေနာင္အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ တာဝန္ဆက္ယူရမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ အခက္ေတြ႕နစ္နာမႈမရိွေအာင္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ အႀကံေပးၾကပါစို႔ခင္ဗ်ား'' ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ကသူ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ေရးသားေျပာဆိုထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေဝဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ေရွး႐ႈကာ ျပည္သူ႔အသံကို ျပန္ လည္နားေထာင္သင့္ေပသည္။

သို႔မွသာ ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ျပည္သူ႔အစိုးရလက္ထက္အတြင္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးျဖစ္ ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈရွိရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္အျပင္ အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

d

#YangonMediaGroup | #YangonTimesJournal

Rate this item
(0 votes)
back to top