HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Business News [-- စီးပြားေရး သတင္းမ်ား --]

UNODC မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘိန္းအစားထိုး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္ေကာ္ဖီကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္

UNODC မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘိန္းအစားထိုး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္ေကာ္ဖီကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္

ပဲရစ္၊ မတ္ ၂၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားစြာႀကီးထြား လာေသာ ေကာ္ဖီကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ၏အေရးႀကီးေသာ အေရြ႕တစ္ခုတြင္ UNODC ႏွင့္ ျပင္သစ္ေကာ္ဖီကုမၸဏီ(Malongo) တို႔ပူးေပါင္း၍ ရွမ္း ေတာင္တန္းေဒသထြက္ အရည္အ ေသြးျမင့္ ေကာ္ဖီအမွတ္တံဆိပ္အသစ္ တစ္ခုကို မတ္ ၂၂ရက္က ျပင္သစ္ ပါလီမန္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးေသာ ရွမ္းေတာင္ တန္းေဒသထြက္ ေကာ္ဖီ အရသာ ျမည္းစမ္းျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပ ျခင္းကို ပါလီမန္ရွိသမၼတခန္းမေဆာင္တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး President of the National Assembly Richard Ferrand ႏွင့္ အျခားထင္ရွားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္ ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရွမ္းေတာင္တန္းေဒသထြက္ ေကာ္ဖီဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ပဲရစ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႏိုက္စ္ၿမိဳ႕ရွိ Malongo အ ေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းေတာင္တန္းေဒသထြက္ ေကာ္ဖီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ရွိ ပဋိပကၡမ်ားလႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ ရွမ္း ျပည္နယ္၏ ေဒသထြက္အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘိန္းထုတ္ လုပ္ေရာင္းခ်မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံၿပီး လွ်င္ ဒုတိယေျမာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၉ဝရာခိုင္ႏႈန္း ေသာဘိန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္မွထြက္ ရွိသည္။ ရွမ္းေတာင္တန္းေဒသထြက္ ေကာ္ဖီသည္ UNODC မွေထာက္ပံ့ ကူညီေပးထားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွိ ေတာင္သူ ၁ဝဝဝ ခန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Green Gold  သမဝါ ယမအသင္းမွ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေတာင္သူ ၁ဝဝဝခန္႔ မွာ လြန္ခဲ့ေသာကာလကဘိန္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ Green Gold သမဝါယမအသင္း၊ Malongo ျပင္သစ္ေကာ္ဖီကုမၸဏီႏွင့္ UNODC တို႔ၾကားရွိ မဟာဗ်ဴဟာ က်က် ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကမၻာေပၚရွိ ထိပ္တန္းဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုး တက္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ သည္။


''UNODC အေနနဲ႔ ျပင္သစ္ ေစ်းကြက္မွာ အာမခံခ်က္အျပည့္ ရွိ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ သစ္တစ္ခုထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ စိတ္လႈပ္ ရွားဖို႔ေကာင္းတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ ငန္းတစ္ခုမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအ ေနနဲ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရတဲ့အ တြက္မ်ားစြာဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဒီလုပ္ ငန္းကဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘိန္း ထုတ္လုပ္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္'' ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ UNODC Country Manager  ျဖစ္သူ Mr. Troels Vester  မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ''ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္မွာက်င္းပတဲ့ အရသာျမည္း စမ္းတဲ့ပြဲမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အကဲျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ရွမ္းေတာင္ တန္းေဒသထြက္ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္ ဟာ အခုအခါ ဥေရာပႏိုင္ငံထုတ္ ေကာ္ဖီအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း မွ အျခားေသာသီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေတာင္ သူမ်ားကိုလည္း အားက်အတုယူ ေစႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။


ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာတစ္ခု အျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ အတြက္ UNODC ၏ေရရွည္တည္ တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမွေသာ္လည္းေကာင္း အဓိက အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဖင္လန္ ႏွင့္ ဂ်ာမနီအစိုးရတို႔က ေငြေၾကး အရေသာ္လည္းေကာင္း ဆြစ္ဇာလန္ အဖြဲ႔အစည္းမွ သမဝါယမအသင္း အား အျခားလိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္ မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးလ်ွက္ရွိသည္။  ''Malongo က စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဒီလိုစီမံကိန္းမွာ ပါဝင္ျခင္း က ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္သူေတြကို ကူညီ ေပးတဲ့ မြန္ျမတ္တဲ့အလုပ္တစ္ခုတည္း အေနနဲ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက စီးပြား ေရးတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း ကြၽန္ ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရးကြင္းဆက္ မွာပါဝင္တဲ့သူေတြအတြက္ အရည္ အေသြးျမႇင့္ေပးတဲ့ အျခားေသာစီး ပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကိုလည္း လုပ္ ေဆာင္လိုပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူေတြ က သူတို႔ရဲ႕အလုပ္မွာ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိေနနိုင္တဲ့စီးပြားေရးမ်ိဳး၊ ဝယ္ယူ သံုးစြဲသူမ်ားမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေက်နပ္မႈရွိေစတဲ့ စီးပြားေရးမ်ိဳးလုပ္ ေဆာင္လိုပါတယ္''ဟု Malongo ေကာ္ဖီကုမၸဏီမွ အေထြအေထြၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး Jean-Pierre Blanc မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


Green Gold သမဝါယမအ သင္းသည္ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးထုတ္ ကုန္ေကာ္ဖီအျဖစ္ ေစ်းကြက္တြင္း ေရာက္ရွိရန္အတြက္ Malongo  ျပင္ သစ္ေကာ္ဖီကုမၸဏီႏွင့္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ တြင္စတင္ၿပီး အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ငါးႏွစ္တာအ က်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း သေဘာတူညီမႈအရ Malongo သည္ ေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူ တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ထံမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေကာ္ဖီတန္ ေပါင္း ၆ဝဝ ထိဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ သည္။

Source - UNODC

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)

Latest from M Bwe

back to top