HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Business News [-- စီးပြားေရး သတင္းမ်ား --]

ေဒၚလာေစ်းျပန္အက်မွာ ဘာေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းက တက္

ေဒၚလာေစ်းျပန္အက်မွာ ဘာေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းက တက္

မင္းဗညား

ရန္ကုန္

ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း အျမင့္ဆုံးသို႔ စံခ်ိန္တင္ ေရာက္ရွိခဲ့ရာမွ ေအာက္တိုဘာ ပထမပတ္အတြင္း တရိပ္ရိပ္ ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၆ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ရာမွ အဝယ္ေစ်း ၁၄၉ဝ က်ပ္၊ ေရာင္းေစ်း ၁၅၂ဝ က်ပ္ ဝန္းက်င္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ က်ဆင္းလာခ်ိန္တြင္မူ ထိုအေျခအေနႏွင့္အတူ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ရွိ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမွာ တက္ေစ်းျဖင့္သာ ရပ္တည္လ်က္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ကန္ေဒၚလာ

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ကုန္ သြယ္မႈမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ စီး ပြားေရးက်ပ္တည္းမႈသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး သို႔ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ႐ုိက္ခတ္မႈဒဏ္ ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ထိုဂယက္ ေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈႏွင့္ အတူ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕၏ ေစ်း ကစားမႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အထိနာခဲ့ရ ျပန္သည္။ 

 

လက္ေတြ႕ဘဝတြင္မူ ျပည္သူမ်ားသည္ တရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကို ခါးစည္းခံေနၾကရသည္။ အေျခ ခံလူတန္းစား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ မမွ်တမႈမ်ားေၾကာင့္ ညည္းတြားသံမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလ်က္ရွိခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။စက္တင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္ခန္႔က အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခား ေငြေစ်းကြက္အတြင္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေစ်းကစားေနမႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း အဆိုပါေစ်းကြက္မွ ေလး ဦးခန္႔ကို ေခၚယူထိန္းသိမ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမွာ တရိပ္ရိပ္ ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းႏွင့္အတူ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းကမူ တက္ေစ်းႏွင့္ပင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။


''ေဒၚလာေစ်းက အရင္အပတ္က တအားခုန္တက္သြားတာက ေစ်းကစားတဲ့လူေတြဝင္ၿပီး ေစ်းကစားတာေပါ့။ တခ်ိဳ႕က ေျပာတာေတာ့ ေရႊသမားေတြလို ေလပတ္ကားလို႔ ေျပာတာ ေပါ့။ ေလနဲ႔ဝင္ၿပီးေတာ့ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၾကတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်းက မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ ျပန္တက္သြားတာ။ ႏိုင္ငံတကာမွာက ေဒၚလာေစ်းက တက္ေတာ့တက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ လဲလွယ္တဲ့ႏႈန္းမွာ ထိုင္းကအမ်ားႀကီး အသာစီးရသြားတယ္။ ဒါကိုေထာက္ ေတာ့ သူတို႔က ေဒၚလာနဲ႔ သိပ္ၿပီးမကြာဘူးဆိုတာကိုျပတာ''ဟု ျပည္တြင္း၌ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။


ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့မႈ အေျခ အေနသည္ ျပည္ပသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ စီးပြားေရးအေျခအ ေန မညီမွ်မႈ ျပႆနာမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေန ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာ ဆိုထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း၌ လိုအပ္ခ်က္ႀကီး မားလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးသည္ တိုင္း ျပည္၏ ကုန္သြယ္မႈက႑တြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ မွန္ကန္ခိုင္မာၿပီး သက္ေရာက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခံႏိုင္ရည္ရွိ ေစရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။


စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းဂယက္

''ကားကေတာ့ ဆြဲမေကာင္းဘူး။ ဆီေစ်း ေတြကတက္ေတာ့ ပံုမွန္ေစ်းနဲ႔ ေတာင္းလို႔မရ ေတာ့ဘူး။ ခရီးသည္ကလဲ ေစ်းတက္ေတာ့ သိပ္မစီးေတာ့ဘူး။ CNG ကားေတြလိုလဲ ခရီးသည္ကို ပတ္ၿပီးရွာလို႔မရေတာ့ဘူး။ အခုေတာ့ ဆီဖိုးအရင္းေက်ေအာင္ မနည္းဆြဲေနရတယ္။ အိမ္ ကို ေစ်းဖိုးက်န္ေအာင္ မနည္းရွာေနရတယ္။ ဆီေစ်းတက္ေတာ့ အရင္က တစ္ေသာင္းဖိုးဆိုရင္ရတဲ့ ဂါလန္ပမာဏက အခုေစ်းတက္ေတာ့ နည္းသြားတယ္။ ပိုက္ဆံကပိုကုန္ၿပီး အရင္လို ေမာင္းလို႔မရေတာ့ဘူး''ဟု အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

 

inthis 10

 

ထို႔အတူ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ေနာက္ အငွားယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးကလည္း ''ေဒၚလာေစ်း က်ျပန္ေတာ့လဲ ဆီေစ်းကမက်ဘူး။ ဆီေစ်းမက်ေတာ့ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ဆီဖိုးရေအာင္ရွာရတာနဲ႔ မိသားစုအတြက္ အိမ္ဝင္ေငြရေအာင္ မနည္းရွာရေနတယ္။ အရင္ကထက္ပိုၿပီးေတာ့ အလုပ္ခ်ိန္ ပိုမ်ားသြားတယ္။ ဒီလိုမွမရွာျပန္ရင္လဲ စားဖို႔အတြက္ေတာင္ ေစ်းဖိုးရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး''ဟု ေျပာသည္။  အဆိုပါအေျခအေနမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္သည္။ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွအစ အေျခခံ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕လ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အဆိုပါအခက္အခဲကို ခါးစည္းခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။


''စက္သံုးဆီေစ်းကလဲ အမွန္က ဒီေလာက္ႀကီးေတာ့ မတက္ရဘူးေပါ့။ သူကတက္ၿပီးရင္း တက္ရင္းနဲ႔ ျပန္မက်ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါကလဲ သူတို႔စက္သံုးဆီအသင္းက ေျပာေနၾကတာပဲ။ အမွန္ကေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေစ်းတက္တုန္းက ဝယ္ထားတာမွ မဟုတ္တာ။ အရင္ တခ်ိဳ႕ လက္က်န္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တက္စရာကို မလိုတာ။ ေဒၚလာက်ၿပီဆို သူတို႔ျပန္မက် ဘူးဆိုတာ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးလွေမာင္ကေျပာသည္။  သို႔ေသာ္ စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ ျပည္တြင္း၌ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ စက္သံုးဆီမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အျမတ္ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးျခင္း၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုးအေျခ အေနတြင္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သုံးဆီ တင္ သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသိန္းဝင္းေဇာ္ႏွင့္ ယင္းအသင္း၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္တို႔က စက္သံုးဆီ တင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခြန္ကိစၥမ်ားကို တင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း သို႔ စက္သံုးဆီတင္သြင္းရာတြင္ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အေကာက္ခြန္ ၁ ဒသမ ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အထူးကုန္ စည္ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စသည့္ အခြန္စုစုေပါင္း ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အစိုးရသို႔ေပးေဆာင္ ေနရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။


ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္ပမွ စက္သံုးဆီတင္သြင္းရာတြင္ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအခြန္ ေပးသြင္းရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ႀကိဳတင္ေပးသြင္းရသည့္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ၍ ၃လတစ္ႀကိမ္ ရွင္းလင္းေပးသြင္းေပးခြင့္ကို ခြင့္ ျပဳေပးရန္အတြက္လည္းတင္ျပခဲ့သည္။ ''အခု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အရင္းေအာက္ကို ေလွ်ာ့ေရာင္းေနၾကတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေလွ်ာ့ေရာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ႏိုင္ငံျခား ဆီေစ်းက်ေနခ်ိန္ နဂိုကတည္းက အရင္းေအာက္ကို ေရာက္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဆီေစ်းကလဲက်တယ္။ ေဒၚလာေစ်းကလဲက်တယ္ဆိုေပမယ့္ နဂိုကတည္းက အရင္းမရတဲ့ေစ်းဆိုေတာ့ အဲဒီက်သြားတဲ့ေစ်းမွာ အရင္းပဲရေသးတဲ့အခါက် ေတာ့ မခ်ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ မခ်ႏိုင္တဲ့အခါက် ျပင္ပ ျမင္တဲ့အျမင္ကက်ေတာ့ ေဒၚလာေစ်းနဲ႔ စက္သံုးဆီေစ်း က်သြားတာကိုပဲ ေတြ႕တာ။ ေစာ ေစာတုန္းက အရင္းေစ်းေအာက္ေရာက္ေနတာကို အဲဒီေလာက္အထိ လိုက္ၿပီးမေတြ႕ႏိုင္ၾက ေတာ့ဘူး။ မေတြ႕ႏိုင္တဲ့အခါက်ေတာ့ အထင္လြဲမွားစရာေတြ ျဖစ္တယ္''ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္ သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္း မွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ရန္ ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

inthis 11


ေစ်းကြက္အတြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ လကၠားစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ပါက အျမတ္ေငြ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္လြန္ရန္ႏွင့္ လက္လီစနစ္တြင္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပိုမယူရန္ ထို႔အျပင္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့၍ ေရာင္းခ် ျခင္းႏွင့္ အရင္းေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေရာင္းျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သုံးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းက ေျပာဆိုထားသည္။  စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်း ႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားေပၚ မူတည္ ေနသည္။ ျပည္ပေငြေၾကးတန္ဖိုးႏွင့္ ျပည္ပစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္မူ ျပန္လည္က်ဆင္းျခင္း မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈ ျမင့္တက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္သံုးဆီမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို တင္သြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီးက်န္ရွိသည့္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈသည္ တိုင္းျပည္၏ အေထြေထြကုန္စည္စီးဆင္းမႈႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပါ တိုက္႐ုိက္အခ်ိဳးက်ေနေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆို ၾကသည္။  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အ႐ႈံးအျမတ္သည္ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုအရ ရွိစၿမဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်းကြက္အတြင္း အ႐ႈံးခံေရာင္းခ်ေနသည္ဟု ေျပာဆိုသံမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားကို လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္း ပိတ္သိမ္းကာ အသစ္ဝင္ေရာက္မည့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားကို ေျမေနရာဖန္တီး၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


''စက္သုံးဆီလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ အၿမဲတမ္း အ႐ႈံးေပၚေနတယ္လုိ႔ ၾကားသိရပါတယ္။ တုိင္း ျပည္မွာ အၿမဲတမ္း အ႐ႈံးေပၚေနတဲ့လုပ္ငန္း ရိွ ေနတယ္ဆုိတာဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ကုိ ထိခုိက္ေစတာ ပဲျဖစ္တယ္''ဟု ဦးလွေဌးက ေျပာထားသည္။  ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ျမန္ ဆန္ေရးႏွင့္ အေျခခံကုန္ေစ်းႏႈန္း အေျခအေနတည္ၿငိမ္ေရးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ေပၚတြင္မ်ားစြာ အမွီသဟဲျပဳလ်က္ ရွိသည္။ စက္သံုးဆီေစ်း ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ ႀကီးျမင့္လာမႈႏွင့္အတူ အ ေျခခံစားေသာက္ကုန္စည္မ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ထိုဒဏ္ကို ပံုမွန္လခစား အလုပ္သမားမ်ားအ ေနျဖင့္ ဦးစြာႀကံဳေတြ႕ေနရေပသည္။ ထို႔ေနာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ ႀကီးျမင့္လာမႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေစေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။


''ေဒၚလာက်ၿပီဆို သူတို႔ျပန္မက်ဘူးဆိုတာ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကလဲ ဒီအတိုင္းသာဆိုရင္ အစိုးရ ဝင္ပါရမယ့္သေဘာ ျဖစ္လာတယ္။ အစိုးရဝင္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္က လိုအပ္ရင္ ေခၚေမးတာတို႔ အေရးယူတာတို႔ကို ေျပာတာ။ အဲလိုမလုပ္ေသးသေရြ႕ တက္ ေနတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါကို ဒီအတိုင္း ၾကာ ရွည္ထားလို႔ မေကာင္းဘူး။ အစိုးရက ဝင္ပါလာရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္တယ္''ဟု ဦးလွေမာင္က အႀကံျပဳေျပာဆိုသည္။ ၾသဂုတ္ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ျပည္တြင္း ရွိ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဒီဇယ္ တစ္လီတာလွ်င္ ၉၆ဝ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာလွ်င္ ၉၇ဝ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာလွ်င္ ၉၃ဝ က်ပ္ႏွင့္ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္လီတာလွ်င္ ၉၈ဝ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္အထိ စာရင္းမ်ားအရ ျပည္တြင္းရွိ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၁ဝ၈၅ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ ၁ဝ၉၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာ ၁ဝ၅၅ က်ပ္ႏွင့္ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္လီတာ ၁၁ဝ၅ က်ပ္အထိ ေစ်းကြက္ေပါက္ ေစ်းရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္လ ေက်ာ္ၾကာအတြင္း စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္လီတာလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၂၅ က်ပ္ ဝန္းက်င္ခန္႔အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းထားမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းလာေသာ္လည္း စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမွာ ျပန္လည္က်ဆင္းျခင္း မရွိေသးေပ။


အာဏာရွင္စနစ္မ်ား လြန္ေျမာက္လာခဲ့ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္း ေနခ်ိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈဒဏ္ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို အေရးႀကီးက႑အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီအရပ္သားအစိုးရ၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္ကို ေရးထိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

မင္းဗညား

#theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
back to top