ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃- ရွမ္း ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးတို႔တြင္ ျပည္သူမ်ားလည္ပတ္ နိုင္ရန္အတြက္ ဆင္စခန္းအသစ္ႏွစ္ ခုကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ ေရးဌာနမွ သိရသည္။ အဆိုပါဆင္စခန္း ဖြင့္လွစ္ မည့္ ေနရာမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုးမဆင္စခန္း ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ႀကီး-မိတၳီလာ လမ္းမ ႀကီးေဘးတြင္ တည္ရွိကာ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မႏၲေလးမွျပင္ဦး လြင္သြားသည့္ လမ္းမႀကီးေဘးတြင္ ဖြင့္လွစ္သြား ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Published in Regional