ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃-အစိုးရ သစ္၏တစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း NLDကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕မွာ ဘဝ ေမ့ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မေက်ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္း ေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္ကေျပာ ၾကား လိုက္သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစိုး ရလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ပါတီသုံးပြင့္ဆိုင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"တစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း မွာ ကၽြန္ေတာ္တို ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ေမ့ ကုန္ၾကတယ္။သာမန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အ ဖြဲ႕ဝင္ကေနၿပီးေတာ့မွ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံလိုက္ရတဲ့အခါမွာ တခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြကဘဝေမ့တယ္။ မဆန္းစစ္ေတာ့ ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စား လွယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္လုပ္ငန္းတာဝန္ကိုထမ္း ေဆာင္တဲ့အခါမွာ တာဝန္မေက် ၾကဘူး" ဟု ဦးဝင္းထိန္ကသဘာပတိ အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ ထည့္ သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာ တမ္းပါရည္မွန္း ခ်က္ မ်ား ကို ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအားလုံးျပန္လည္ ဖတ္ရန္လည္း ဦးဝင္းထိန္ကတိုက္ တြန္းလိုက္သည္။

Published in Political