ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅

ဂ်ိဳက္ကာေခ်းေငြ ယန္းဘီလီယံ ၃ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ သဖန္းဆိပ္ဆည္ ဧရိယာဧကငါးသိန္းတြင္ အမွီျပဳလယ္ယာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူ စုစုေပါင္း လူဦးေရသံုးသိန္းခန္႔အတြက္ လူမႈစီးပြားဘဝျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္ကတင္ျပသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅

တစ္နာရီလွ်င္ လက္ရွိ ၆၄ ကီလိုမီတာမွ တစ္နာရီကီလိုမီတာ ၁ဝဝ အထိ ရထားခုတ္ေမာင္းႏိုင္ေရး ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီ မံကိန္းအဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) အတြက္ ဂ်ိဳက္ကာေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးသာ ဦးကတင္ျပသည္။

ရန္ကုန္

လက္ရွိေရာင္းခ်ေနသည့္ ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကို စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ စက္သံုးဆီ အရည္အေသြး၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေရာင္းခ်သြားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္ပို႔သည့္ စက္သံုးဆီမ်ားအား စင္ကာပူႏိုင္ငံ မွတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူရသျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ စရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်း ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၉၄ဝဝဝဝ ေက်ာ္ ျဖင့္ အျမင့္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ေရႊဆိုင္မ်ားတြင္ အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါး ေနေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းမွသိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္ပါက ျပည္တြင္းေရႊ ေရာင္းအားေကာင္းခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ကုန္အနီး ႏိုဝင္ဘာလကတည္းက အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္

ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ၾကားစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြက်ပ္သံုးဘီလီယံ သံုးစြဲထားေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ေျပာသည္။ 

မံုရြာ၊ မတ္ ၁၃

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံး က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ပြဲအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ဘတ္ဂ်က္ေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အသုံးျပဳရန္ လ်ာထားေၾကာင္း မတ္ ၁၂ ရက္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၃

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွသိရသည္။  ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ထူေထာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုလြယ္ကူသက္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ ေသာကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးအား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ယခင္က်ပ္ ၁ဝသိန္းေကာက္ခံရာမွ က်ပ္ငါးသိန္းသို႔ေလွ်ာ့ခ်သတ္ မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုထပ္မံ၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္ငါးသိန္းေကာက္ခံရာမွ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

စစ္ကုိင္း၊ မတ္ ၁၃

စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ဂီတာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ေျခာက္ လခန္႔မွစတင္၍ ေရာင္းအားက် ဆင္းေနခဲ့ရာမွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အေျခခံပညာစာေမးပြဲတခ်ိဳ႕ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ သႀကၤန္ကာလေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္၍ ဂီတာအေရာင္းျပန္လည္တြင္ က်ယ္မႈရွိလာေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ရတနာဂစ္တာလုပ္ငန္းမွ ဦးၾကည္တင္က ေျပာၾကားသည္။

Page 2 of 68