ျမဝတီ၊ မတ္ ၁၂

ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ ရွိ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ား ေစ်းေရာင္းခ်ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ စနစ္တက်ရွိေစရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံ မဲ ေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ 'ႏုိင္ပါစ'လမ္းမွ ေစ်းအတုိင္း စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြညေန ေစ်းကို မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ေရႊဘုိ၊ မတ္ ၁၁

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားကို တာဝန္ေက်စြာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ခဲ့ၾကေသာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ယခုႏွစ္ေႏြစပါးစုိက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်း ေငြမ်ား စတင္ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဟားခါး၊ မတ္ ၁၁

ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားျပားသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးကို ေငြက်ပ္သန္း ၂၆ဝ၈ ဒသမ ၅ဝဝ အသုံးျပဳ၍ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းမႀကီးအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက မတ္ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၁

မၾကာမီကာလအတြင္း အငွားယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအားလံုး အလံုးစုံေမာ္ ေတာ္ယာဥ္အာမခံထားရွိရမည္ဟု ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွသိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ အငွားယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ ကုန္တင္ယာဥ္၊ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားအားလံုးကို အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံဝယ္ယူထားရွိရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁ဝ

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ျပည္တြင္းဆိပ္ ကမ္းကုန္က်စရိတ္အပါအဝင္ ကုန္သြယ္မႈစရိတ္ႀကီးမားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္ထိခိုက္မႈျဖစ္ေန ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးဦးရဲမင္းေအာင္က မတ္ ၁ဝ ရက္ကေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္႐ံုး၌ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ဆန္ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္၍မရဘဲ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္၊ ဆိပ္ကမ္းကုန္က်စရိတ္၊ ဘဏ္စနစ္၊ ပို႔ ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မႈစသည့္တို႔မွာလည္း အေရး ႀကီးေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁ဝ

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စပ်စ္စိုက္ပ်ိဳး ေရာင္းခ်သူမ်ားအား နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ေစ်းကြက္ရရိွေအာင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၀

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး အသြင္သစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ပုံစံအသစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္အပါအဝင္ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲဖြဲ႕စည္းေရး အပါအဝင္ JICA ၏ လယ္ယာက႑ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြကို အျမန္ဆုံးထုတ္ယူသုံးစြဲနိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ကို စနစ္တက်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး အသြင္သစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈပုံစံအသစ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကဲ့သို႔ ျပည့္ ျပည့္ဝဝ ရပ္တည္ ေဆာင္႐ြက္မႈပုံစံသစ္တို႔သည္ ေတာင္သူမ်ားအပါအဝင္ လယ္ယာက႑တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားအားလုံးမွ အထူးေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနသျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ယင္းကိစၥမ်ားကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ ပုံစံ-ရကို အာမခံအျဖစ္ထား၍ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား မွေခ်းေငြရယူနိုင္ရန္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ JICA ၏ ႏွစ္ဆင့္ ေခ်းေငြကဲ့သို႔ေသာေခ်းေငြမ်ားကို လယ္သမားႀကီးမ်ားအတြက္ အျမန္ ဆုံးရရွိ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေစရန္ စီစဥ္ ေပးရန္ အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၉

မသမာသူလူတစ္စုက ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အတုျပဳလုပ္၍ လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားရရွိထားသည္ဟုဆိုကာ လိမ္လည္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသတိေပးခ်က္ကို မတ္ ၉ ရက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လိမ္လည္သူမ်ားက ကုမၸဏီႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕တို႔ကို လိုက္လံ လိမ္လည္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Page 3 of 68