မႏၲေလး၊ မတ္ ၁ဝ

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စပ်စ္စိုက္ပ်ိဳး ေရာင္းခ်သူမ်ားအား နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ေစ်းကြက္ရရိွေအာင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၀

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး အသြင္သစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ပုံစံအသစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္အပါအဝင္ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲဖြဲ႕စည္းေရး အပါအဝင္ JICA ၏ လယ္ယာက႑ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြကို အျမန္ဆုံးထုတ္ယူသုံးစြဲနိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ကို စနစ္တက်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး အသြင္သစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈပုံစံအသစ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကဲ့သို႔ ျပည့္ ျပည့္ဝဝ ရပ္တည္ ေဆာင္႐ြက္မႈပုံစံသစ္တို႔သည္ ေတာင္သူမ်ားအပါအဝင္ လယ္ယာက႑တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားအားလုံးမွ အထူးေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနသျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ယင္းကိစၥမ်ားကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ ပုံစံ-ရကို အာမခံအျဖစ္ထား၍ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား မွေခ်းေငြရယူနိုင္ရန္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ JICA ၏ ႏွစ္ဆင့္ ေခ်းေငြကဲ့သို႔ေသာေခ်းေငြမ်ားကို လယ္သမားႀကီးမ်ားအတြက္ အျမန္ ဆုံးရရွိ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေစရန္ စီစဥ္ ေပးရန္ အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၉

မသမာသူလူတစ္စုက ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အတုျပဳလုပ္၍ လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားရရွိထားသည္ဟုဆိုကာ လိမ္လည္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသတိေပးခ်က္ကို မတ္ ၉ ရက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လိမ္လည္သူမ်ားက ကုမၸဏီႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕တို႔ကို လိုက္လံ လိမ္လည္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုးလ္၊ မတ္ ၉

ေတာင္ကိုရီးယား ကုန္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီး Paik Ungyu က အ ေမရိကန္အစိုးရ၏ သြင္းကုန္အေပၚ အေကာက္ခြန္ ေၾကညာခ်က္သစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္၍ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ ေရးအဖြဲ႕၏ ကန္႔ကြက္ျခင္း ခံရ ေသာေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္ဟု မတ္ ၉ ရက္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္ေကာက္၊ မတ္ ၉

တကၠစီအငွားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဂရပ္ဘ္(Grab)သည္ ၿပိဳင္ဘက္ အူဘာ(Uber)၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွလုပ္ငန္းခြဲမ်ားကို ယခုသီတင္းပတ္ သို႔မဟုတ္ လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးဝယ္ယူဖြယ္ရိွသည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကေျပာၾကားေၾကာင္း မတ္ ၉ ရက္ Bloomberg သတင္းက ဆိုသည္။ ဂရပ္ဘ္သည္ အူဘာ၏ အေရွ႕ ေတာင္အာရွလုပ္ငန္းခြဲ အခ်ိဳ႕ကို ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး အူဘာအေနျဖင့္ ဂရပ္ဘ္၏ ရွယ္ယာအခ်ိဳ႕ ရရိွမည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကန္ပက္လက္၊ မတ္ ၈

ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ရိွ နတ္မ ေတာင္(ေခါႏုသုမ္)အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တြင္ ပညာေပးျပခန္းတည္ ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝဝဝဝ လ်ာထားသတ္မွတ္ထားၿပီး နတ္မေတာင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အနီး ေျမေနရာတြင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရတာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက မတ္ လ ၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္း၊ မတ္ ၈

ခ်င္းတြင္းျမစ္ကူး ဆင္ျဖဴရွင္တံတားတြင္ တင္ဒါစာခ်ဳပ္စည္းမ်ဥ္း၌ ေကာက္ခံခြင့္မရွိေသာ ႏြားမ်ားျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ တင္ဒါေအာင္ လုပ္ငန္းရွင္အား တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာအျမန္ထုတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၈

မတ္လ ၈ ရက္က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထုိသို႔ေဆြးေႏြးသူမ်ားအနက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဟာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းက စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနသည့္ေငြမ်ားကို အခြန္သက္သာခြင့္ေပးရာတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမွ ေငြမည္း၊ ေဆာ္ဒီကဲ့သို႔ေသာႏုိင္ငံမွေထာက္ပံ့သည့္ေငြတို႔ကို သတိျပဳရန္ ေျပာခဲ့သည္။

Page 4 of 68